Facebook és

Youtube csatornánk

Meghallgatható, felolvasott igemagyarázatok a vasárnapi istentiszteletekhez

 

Felolvassa (és fordította): Borzási Sándor, Lupény - Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (Kérésre - Borzási Sándor emailen is szívesen elküldi az igemagyarázatokat, verseket)

 

Mt 21,23-32 - Kérdés Jézus hatalmáról - A két testvér példázata - J. C. Ryle igemagyarázata
   
Mk 11,27-33 - Kérdés Jézus hatalmáról - J. C. Ryle igemagyarázata
   
Lk 20,1-8 - Jézus tekintélyét megkérdőjelezik - J. C. Ryle igemagyarázata - 2018. ápr. 8. vasárnap de.
   
Lk 23 - Jézus Krisztus halála - J. C. Ryle igemagyarázata - 2018. márc. 30. nagypéntek du.
   
Mk 15 - Jézus Krisztus halála - J. C. Ryle igemagyarázata - 2018. márc. 30. nagypéntek du.
   
Jer 13,1-11 - Matthew Henry igemagyarázata - 2018. márc. 18. vasárnap du.
   
Lk 13,1-5 - Térjetek meg, különben elvesztek! - J. C. Ryle igemagyarázata - 2018. márc. 18. vasárnap de.
   
Lk 12,13-21 - A bolond gazdag - Matthew Henry igemagyarázata - 2018. márc. 11. vasárnap de.
   
Lk 9,52-53 - Miért utasítják el Krisztust az emberek? - C. H. Spurgeon prédikációja - 2018. febr. 25. vasárnap de.
   
Jer 8,20 - Elmúlt az aratás... (Spurgeon prédikaciója) - 2018. február 18. vasárnap du.
   
Lk_8,4-8 - A magvető példázata (C.H.Spurgeon 308. prédikációja) - 2018. február 4. vasárnap de.
   
Luk 7,1-10 - A százados szolgájának meggyógyítása - Matthew Henry igemagyarázata - 2018. jan. 28., vasárnap de.
   
Luk 7,1-10 - A százados hite - J. C. Ryle, igemagyarázata - 2018. jan. 28., vasárnap de.
   
Jer 3,21-22 - A bűnbánó (megtérő) és Isten közötti párbeszéd - Alexander MacLaren igehirdetése - 2018. jan. 21., vasárnap du.
   
Luther Márton - Értekezés a keresztyén ember szabadságáról - a latin eredetiből fordította: Dr. Prőhle Károly - 3. rész
   
Luther Márton - Értekezés a keresztyén ember szabadságáról - a latin eredetiből fordította: Dr. Prőhle Károly - 2. rész
   
Luther Márton - Értekezés a keresztyén ember szabadságáról - a latin eredetiből fordította: Dr. Prőhle Károly - 1. rész
   
Luther Márton - A keresztyén ember szabadságáról - németből fordította: dr. Masznyik Endre, 1901 - 3. rész
   
Luther Márton - A keresztyén ember szabadságáról - németből fordította: dr. Masznyik Endre, 1901 - 2. rész
   
Luther Márton - A keresztyén ember szabadságáról - németből fordította: dr. Masznyik Endre, 1901 - 1. rész
   
Ámós 4,1-13 - Igemagyarázat Matthew Henry kommentárjából - 2017. aug. 13., vasárnap du.
   
Mt 15,1-9 - J. C. Ryle igemagyarázata - 2017. aug. 13., vasárnap de.
   
Mt 15,1-9 - Igemagyarázat Matthew Henry kommentárjából - 2017. aug. 13., vasárnap de.
   
Mt 6,9-13 - Matthew Henry: Igeverses Káté - Részlet: A Miatyánk magyarázata igeversekben a Westminsteri Kiskáté alapján - 2017. júl. 16., vasárnap de.
   
Mt 6,9-13 - Luther Márton, A Miatyánk magyarázata (részlet a Nagy Kátéból) - 2017. júl. 16., vasárnap de.
   
Ef 2,9-10 - A kegyelemből való üdvösség egyezése a jó cselekedetekkel - (Spurgeon prédikáció)
   
2Móz 20,1-3 - Brian H. Edward, Ne legyenek más isteneid - 2017. júl. 2., vasárnap de.
   
Mt 5,10 - D. Martyn Lloyd-Jones: A keresztyén és az üldöztetés - 2017. jún. 25., vasárnap de.
   
Mt 5,1-12 - Matthew Henry (1662-1714): Igemagyarázat - 2017. jún. 25., vasárnap de.
   
Mt 5,1-12 - Martyn Lloyd-Jones, Bevezetés a boldogmondásokhoz.doc - 2017. jún. 25., vasárnap de.
   
Mk 12,13-17; Mt 22,15-22; Lk 20,20-26 (Kérdés az adófizetésről) - Matthew Henry, J.C. Ryle igemagyarázata - 2017. márc. 5., vasárnap de.
   
Mt 17,14-21 - a holdkórós fiú megyógyítása - Matthew Henry igemagyarázata - 2017. feb. 19. - vasárnap de.
   
Mk 9,14-29 - a néma lélek kiűzése - Matthew Henry igemagyarázata - 2017. feb. 19. - vasárnap de.
   
Lk 9,37-43 - a megszállott fiú megyógyítása - Matthew Henry igemagyarázata - 2017. feb. 19. - vasárnap de.
   
Mt 17,14-21, Mk 9,14-29, Lk 9,37-43 (a megszállott, holdkórós fiú megyógyítása) - J.C. Ryle magyarázata - 2017. feb. 19. - vasárnap de.
   
Énekek éneke 6. - Matthew Henry igemagyarázata - 2017. feb. 12. - vasárnap de.
   
1Móz 41 - Matthew Henry igemagyarázata - 2017. feb. 5. - vasárnap du.
   
Márk 8,11-21 - Miért kíván jelt e nemzedék? - J. C. Ryle igemagyarázata - 2017. feb. 5. - vasárnap de.
   
Gal 5,6 - C.H. Spurgeon - Luther emlékére tartott prédikáció
   
1Sám 4,3 - A vallás kerete és lelke (Spurgeon 186. prédikációja) - 2016. szept. 25., vasárnap du. RMBGYSZ
   
Mt 13,53-58 - (Matthew Henry magyarázata) - 2016. április 10. - vasárnap de.
   
Fil 1,1-11 - Matthew Henry magyarázata - 2016. április 3. - vasárnap du.
   
Mt 27,50-53 - Urunk halálának csodatettei (C.H. Spurgeon 2059. prédikációja) - 2016. március 25. - nagypéntek
   
Neh 4,10 - Romhalmaz (Spurgeon prédikációja, 1156) - 2016. jan. 31., vasárnap du. - RMBGYSZ
   
Neh 3,8 - A széles kőfal, Spurgeon 3281. sz. prédikációja - 2016. jan. 24., vasárnap du. - RMBGYSZ
   
2016. jan. 17., vasárnap du. - Neh 2,12 - Terepszemle, (a kőfal vizsgálata) Spurgeon, 3364
   
Mt 5,34 - Az esküdözés és káromkodás rettenetes bűne - George Whitefield prédikációja
   
Hab 2,4 - Luther emlékére tartott prédikáció - Spurgeon prédikációja
   
Mt 4,1-11 - Krisztus megkísértése (George Whitefield prédikációja) - 2015. október 18., bibliaórára
   
Mk 1,15 - Megtérés és hit elválaszthatatlanok (Spurgeon 460. préd.) - 2015. október 11. - bibliaórára
   
1Móz 1,1-5 - Világosság, - természeti és lelki értelemben - Spurgeon 660. prédikációja - 2015. szeptember 27. vasárnap de.
   
1Moz 1,4 - A teremtés első napja - Spurgeon prédikáció - 2015. szeptember 27. vasárnap de.
   
És 6,6-7 - William Perkins - Isteni vigasztalás (The Art of Prophesying c. kötetből)
   
Józs 14 - Matthew Henry magyarázata - 2015. június 7., vasárnap du. - RMBGYSZ
   
Ezékiel 36,16-27 - Matthew Henry - 2015. május 24., pünkösdvasárnap du. - RMBGYSZ
   
Jn 20,19-21 - Matthew Henry - 2015. húsvét
   
Jn 20,11-18 - Matthew Henry - 2015. húsvét
   
Jn 20,11-18 - J. C. Ryle magyarázata - 2015. húsvét
   
Jn 20,1-10 - J. C. Ryle magyarázata - 2015. húsvét
   
Jn 12,20-26 (Matthew Henry) - 2015. márc. 29., virágvasárnap
   
Jn 12,12-19 (Matthew Henry) - 2015. márc. 29., virágvasárnap
   
Józs 5,13-14 - Krisztus, az Úr seregének Fővezére (Charles Simeon prédikációja) - 2015. febr. 8. vasárnap du.
   
Kol 3,19-4,1 - Keresztyén házirend - Charles Simeon prédikaciója - 2015. febr. 8.
   
Jn 6,53-56 - Valóban enni a Jézus testét (Spurgeon predikacio) 2015. február 1., vasárnap
   
Józs 3,4 - Járatlan utak - (Spurgeon prédikakció) - 2015. jan 25., vasárnap du.
   
Neh 8,1-12 - Matthew Henry igemagyarázata - 2014. nov. 9., vasárnap de.
   
Matthew Henry bizonyságtétele lelkipászori szolgálat küszöbén - 2014. aug, 24. - vasárnapra
   
1Kor 11,24 - Emlékezzunk Krisztusra (Spurgeon prédikációja) - 2014. aug. 10.
   
Ez 18,23; Ez 18,32; Ez 33,11 - Rábeszélés és bátorítás, (Spurgeon prédikáció) - 2014. jul. 6.
   
Zsid 1,1-3 - Magasságok és mélységek (Spurgeon 2635) - 2014. június 1., vasárnapra
   
Józs 1,7 Józsué engedelmessége (Spurgeon, 796) - 2014. május 11., vasárnapra
   
Lk 12,32 - Kicsiny, de édes - 2014. márc. 9. vasárnap de. - C.H. Spurgeon 3549. prédikációja
   
Rm 8,14 A Lélek vezetése Spurgeon, 1220. prédikációja - 2014. febr. 16. vasárnapra
   
Chris Buss, A hazasság bibliai alapja (Grace Magazine) 2014. febr 9. vasárnapra
   
1Kron 4,23 - A Királlyal, az Ő dolgáért - Spurgeon prédikáció, (2014 február 2, MABAVISZ vasárnapjaára)
   
Ez 37,15-23 (Matthew Henry) 2014 február 2 vdu, MBE
   
Csel 2,1-4 - Pünkösd (Spurgeon 511. prédikációja) – 2013. május 19., Pünkösdre
   
Csel 1,10-11 - Krisztus mennybemenetele és ismét eljövetele Spurgeon prédikáció - Mennybemenetel napjára - 2013. május 9.
   
1Sám 1,15 - Egy bánatos szívű asszony (Spurgeon 1515. prédikációja) 2013. május 5. - anyák napjára
   
2Thess 2,13-14 - A kiválasztás tana (Spurgeon 41. prédikációja) - 2013. április 28., vasárnap de. MBE
   
Ez 36,27 - A Lélek munkájának szükségessége (Spurgeon 251 prédikációja) - 2013. április 21. vasárnap du MBE.
   
1Sam 2,27-36 - Cum își cinstește Dumnezeu slujitorii - Paul Negruț - Oradea, 23 martie 2013 - Conferința Bis. Bapt. Magh. din Rom
   
Jak 2,17 - Gyümölcstelen hit (Spurgeon 3434. prédikációja) 2013. április 14., bibliaórára
   
1Moz 3,18 - Tövisek és bogáncsok (Spurgeon 2299. prédikációja) - 2013. április 7. MBE
   
Mk 15,23 - Krisztus elszántsága népéért való szenvedésében (Spurgeon 2243 prédikációja) 2013. márc. 28. nagypéntekre
   
Mt 21,5 - Krisztus győzelmes bevonulása Jeruzsálembe (Spurgeon prédikáció) 2013. március 24. virágvasárnapra
   
Mk 9,43 - Ha megbotránkoztat a te jobb kezed... (Spurgeon 3415. prédikációja) 2013. febr. 24. - MBE
   
Lk 14,23 - Kényszeríts bejönni mindenkit – 2013. febr. 17. vasárnap du.
   
Mk 8,36 - Nyereség és veszteség (Spurgeon 92 prédikációja) 2013. febr. 17. vasárnap MBE
   
Hós 2,15-16 Isten munkája az emberben (Spugeon 2629 sz. prédikációja) 2013. február 10. MBE vezérfonal szerinti igéhez
   
Zsolt 133 - Spurgeon igemagyarázata - The Treasury of David (Dávid Kincstára), 2013. Február 3., vasárnap de.
   
Mt 13,3 - A magvető (Spurgeon 2842. prédikációja) 2013. január 27. vasárnap du
   
Mt 13,51 - Helyes megértés (Spurgeon 3305. prédikációja) 2013. január 20. vasárnap du.
   
Mt 13,45-46 - A nagyszerű űzlet (Spurgeon-prédikáció) 2013. január 13. vasárnap du.
   
Lk 13,18-19 - A mustármag (tanítás vasarnápi iskolai tanítóknak) Spurgeon-prédikáció, 2013. január 6. vasárnap du.
   
1Kor 3,11 - Az egyetlen fundamentum (Spurgeon-prédikáció) 2012. dec. 31. Szilveszterre
   
Mt 1,23 - Velünk az Isten (C.H.Spurgeon 1270. prédikációja) 2012 karácsonyára
   
Jer 32,29, Teljes szívvel (Spurgeon 1623 prédikációja) 2012. dec. 16. vasárnap du.
   
Hab 2,1-4 - Őrhelyemre állok és vigyázok. (Spurgeon 2622 prédikációja) 2012. advent 1. vasárnapjára
   
Hab 2,1-4 - Őrhelyemre állok és vigyázok. (Spurgeon 2622 prédikációja) 2012. advent 1. vasárnapjára
   
Csel 28,23 - Szerető rábeszélés (Spurgeon 1970. prédikációja) 2012. november 25. vasárnap du.
   
Csel 26,28 A majdnem keresztyén (Matthew Mead prédikációja) 2012. november 18. vasárnap du.
   
Csel 26,28 Azokhoz, akik majdnem meggyőzettek... Spurgeon 871. prédikációja (2012. november 18. vasárnap du.)
   
Csel 24,25 Pál prédikációja Félix tiszttartó előtt (Spurgeon 171. prédikációja) – 2012. november 11., vasárnap du.
   
Csel 23:10-13 Az Úr megörvendezteti Pált a börtönben (Spurgeon 3153. prédikációja) 2012. november 4. vasárnap délután
   
Lk 18:18-30 A gazdag ifjú (Matthew Henry igemagyarázata) 2012. november 4. vasárnap délelőtt
   
Csel 19:2 - A Szentlélek vétele (Spurgeon 1790. prédikációja) 2012 október 28. vasárnap délután  
   
Csel 17,27 - Isten közel van hozzánk! (Spurgeon 1973. prédikációja) 2012 október 21. vasárnap du.
   
Gal 6,7 Vetés és aratás (2012. június 10.)
   
Gal 6,2.5 Teherhordozás (Spurgeon prédikációja) 2012. június 3., vasárnap délutánra
   
Zak 12,10 Az Átszegezett átszúrja a szívet (Spurgeon prédikáció, pünkösdre)
   
Csel 1,10-11 - Krisztus mennybemenetele és ismét eljövetele Spurgeon prédikáció - Mennybemenetel napjára
   
Dán 1,8 Merj lenni egy Dániel. (Spurgeon-prédikáció, 2012. május 13. vasárnap delelőttre)
   
Jn 21,15 Legeltesd az én bárányaimat - Spurgeon prédikáció - gyülekezeti munkásoknak, vasárnapi iskolai tanitóknak
   
Gal 3,24-26 A szigorú tanító (Spurgeon-prédikáció) 2012. május 6., vasárnap delutánra.
   
Gal 3,1 Megigézett emberek - (Spurgeon-prédikáció) 2012 április 29 vasárnap du.
   
Jn 21,27 Urunk sebeinek bizonysága (C. H. Spurgeon 2061. sz. predikacioja) 2012. április 15. Tamásvasárnap.
   
Jón 3,9 - Ki tudja - Spurgeon prédikáció) 2012. marcius. 18. vasárnap du.
   
Préd 12,1-7 (újford 12,3-9) Matthew Henry, 2012. márc. 18. vasárnap de.
   
Jn 2 - Isten meghallgatja gyermekeinek imádsagát - John Piper prédikációja - 2012. március. 11. vasárnap du.
   
Préd 3,16-22 Matthew Henry 2012. február. 26. vasárnap du.
   
Mt 6,13 Ne vigy minket kisértésbe (Thomas Manton - Miatyánk, 11. predikáció)
   
Mt 6,12. Bocsásd meg a mi vétkeinket...(Thomas Manton - Miatyánk, 9. predikació) - 1.
   
Mt 6,12. Bocsásd meg a mi vétkeinket...(Thomas Manton - Miatyánk, 9. predikació) - 2.
   
Mt 6,10 Legyen meg a Te akaratod (Thomas Manton prédikációja) - 1.
   
Mt 6,10 Legyen meg a Te akaratod (Thomas Manton prédikációja) - 2.
   
Mt 6,10 Legyen meg a Te akaratod (Thomas Manton prédikációja) - 3.
   
Mt 7,7 Zörgessetek (Spurgeon 1723 prédikációja)
   
Mt 6,19-21 Földi és mennyei kincsek (D Martin Lloyd Jones) 2012. január 8.
   
Mt 6,19-24 Isten vagy Mammon (Martin Lloyd Jones prédikációja) - 2012. jan. 8.
   
Zsid 2,15 A haláltól való felelem (Spurgeon 3125. prédikációja) 2011. szilveszterre
   
Karácsonyi versek 2o11.
   
Jn 1,14 Krisztus dicsőségét láttuk! (Spurgeon 414. prédikációja) 2011. karácsony
   
Jel 1,9-20 (Matthew Henry) 2011. dec. 18. vasárnap de.
   
Jel 1,12-17 A pátmoszi látomas Krisztusa
   
Jel 1,7 Íme, eljön a felhőkkel (Spurgeon 1989. predikációja) 2011. dec. 11. advent 2. vasárnapjára
   
Mal 2,17-3,5 Matthew Henry magyarazata 2011. dec. 4. vasárnap de.
   
1Moz 3,8 Isten első szava az első bűnöshöz (C. H. Spurgeon) 2011. okt. 16. vasárnap de.)
   
Mk 12,27-34 A legnagyobb parancsolat - elmélkedések az baptista áhítat köteteiből 2011. okt. 11. vasárnap du .
   
1Móz 2,15-17 es 1Móz 3,1-8 A bűneset elmélkedések – a baptista áhítat köteteiből 2011. okt. 11.
   
1Móz 3,1-8 Matthew Henry 2011. október 9. vasárnap de .
   
1Móz 2,15-17 Matthew Henry 2011. október 9. vasárnap de .
   
1Móz 3,1 Ellenszer a Sátán csábításaira (Spurgeon prédikáció, 2707) 2011. október 9. vasárnap de.
   
1Móz 2 18,25 Matthew Henry 2011. október 2. vasárnap de.
   
1Móz 1,26-31 (Matthew  Henry) 2011. október 2. vasárnap de.
   
Mk 11,27-33 Jubileumi Kommentár, elmélkedések a Baptista áhitatból (2011. szept. 25. vasárnap du.)
   
Mk 11,27-33 és párhuzamos igehelyek  J.C.Ryle (2011. szept. 25. vasárnap du.)
   
Mk 11,27-33 és párhuzamos igehelyek  Matthew Henry (2011. szept. 25. vasárnap du.)
   
Fil 4,10-23 Jubileumi Kommentár, elmélkedések a Baptista áhitatból (2011. szept. 25. vasárnap de.)
   
Fil 4,10-23 Kálvin magyarázata (2011. szept. 25. vasárnap de.)
   
Fil 4,10-23 Matthew Henry (2011. szept. 25. vasárnap de.)
   
Fil 3,12-16 Matthew Henry (2011. szeptember. 18. vasárnap de.)
   
Fil 3,12-17 Kálvin magyarázata (2011. szept. 18. vasárnap de.)
   
Mk 11,11-14; 11,19,26 A fügefa megátkozasa - Matthew Henry magyárazata
   
Fil 3,1-9 Matthew Henry (2011. szept. 11. vasárnap de.)
   
2Sam 17,1-14 és 23. vers - (Matthew Henry) 2011. augusztus 28. vasárnap. du.
   
Fil 2,12-18 (Matthew Henry) 2011. augusztus 28. vasárnap de.
   
Fil 2,1-4 Kálvin magyarázata (2011. augusztus 21. vasárnap de)
   
Fil 2,1-4 Matthew Henry (2011. augusztus 21. vasárnap de)
   
Fil 1,12-26 Matthew Henry magyarázata 2011. augusztus 7. vasárnap de.
   
Fil 1,18-26 Kálvin magyarázata 2011. augusztus 7. vasárnap de.
   
Eszter 8 (Matthew Henry) 2011. júl. 31. vasárnap de.
   
Eszter 7 (Matthew Henry) 2011. júl. 24. vasárnap de.
   
Eszter 6 (Matthew Henry) 2011. júl. 17. vasárnap de.
   
Eszter 5 (Matthew Henry) 2011. júl. 10. vasárnap de.
   
Eszt 4,13-14 Eszter felmagasztaltatása - vagy Ki tudja... C.H. Spurgeon predikációja.
   
Eszt 4. rész (Matthew Herny) 2011. júl 3. vasárnap de.
   
Csel 5,26-32 (Matthew Henry) 2011. júl. 3. vasárnap du.
   
Csel 5,1-11 (Matthew Henry) 2011. jún. 26. vasárnap du.
   
Eszt 3 (Matthew Henry) 2011. jún. 26. vasárnap de.
   
Eszt 1,12 18 A nap le ne menjen haragotokon - Kovács Ferenc Igehirdető folyóiratból - 2011. jún. 19. vasárnap de.
   
Eszt 1,1 8 Földi lakoma vagy mennyei lakoma - Kovács Ferenc Igehirdető folyóiratból - 2011. jún. 19. vasárnap de.
   
Eszt 1,8 A mérték - Kovács Ferenc Igehirdető folyóiratból - 2011. jún. 19. vasárnap de.
   
Eszt 1,9 12 Készen vagy e - Kovács Ferenc Igehirdető folyóiratból - 2011. jún. 19. vasárnap de.
   
Eszt 1 Matthew Henry 2011. jún. 19. vasárnap de.
   
Csel 2,37-41 Matthew Henry magyarázata 2011. jún. 12. pünkösdvasárnap de.
   
Csel 2,42-47 Matthew Henry magyarázata 2011. jún. 12. pünkösdvasárnap de.
   
Ez 37,1-14 Matthew Henry 2011. pünkösd
   
2Kir 11 - 2011. június 5. vasárnap délelőtt
   
 10 James Stalker - Fájdalmak embere A fájdalmak útja
   
12 James Stalker - Fájdalmak embere A Golgota
   
13 James Stalker - Fájdalmak embere A kereszt alatti csoportok
   
17 James Stalker - Fájdalmak embere A negyedik szó: Én Istenem...
   
Jn 19,30 Elvégeztetett! (C. H. Spurgeon 421. predikacioja) 2011. nagypéntekre
   
Ez 43,12 A szentség – Isten házának alaptörvénye (Spurgeon 1618. prédikációja) 2011. április 17. virágvasárnapra
   
2Kir 5,1-8 Naámán poklossága Matthew Henry 2011. április 10. vasárnap de.
   
2Kir 5,1-27 Naámán meggyógyítása (Matthew Henry magyarázata) 2011. április 10. vasárnap de.
   
Kir 5,15-19 Naámán hálája Matthew Henry 2011.április 10. vasárnap de.
   
2Kir 5,19b-27 Géházi  kapzsisága Matthew Henry 2011.április 10. vasárnap de.
   
2Kir 4,3 Az üres edények megtöltése Spurgeon 2063. prédikációja (2011. aprilis 3. vasárnap de.)
   
2Kir 4,6 Az olaj és az edények (Spurgeon 1467A. sz. prédikációja)
   
2Kir 3,16-18 Csináljatok sok-sok árkot e völgyben! (C.H. Spurgeon 747 predikacioja) 2011. marcius 27 vasárnap de.
   
2Kir 3,15 Az énekes (C.H.Spurgeon 1612. prédikációja) 2011. március 27.
   
2Kir 2,11 Elköltözésre készülve (Spurgeon 3116. prédikációja) 2011. március 20 vasárnap de.
   
2Kir 2,14 Hol van az Illés Istene (Spurgeon 2596. prédikációja) 2011. március 20 vasárnap de.
   
Mt 5,18 Isten törvényének örök érvényessége (Spurgeon prédikació, 1660) 2011. március 13. vasárnap du.
   
Mt 5,14 A világ világossága (Spurgeon-prédikáció, 1109.) 2011 március. 6. vasárnap du.
   
Mt 5,15-16 A gyertya (Spurgeon 1594. prédikációja) 2011 március. 6. vasárnap du.
   
Zsid 11,37 Megkísértettek (Spurgeon predikáció, 1528) 2011. febr. 27. vasárnap du.
   
Zsid 11,24-26 Mózes döntése (Spurgeon predikaáció, 1063) 2011. febr. 20. vasarárnap délután
   
Zsid 11,21 Jákob botjára hajló istentisztelete (Spurgeon prédikáció,1401) 2011. feb. 13. vasárnap du
   
Zsid 11,22 József csontjai (Spurgeon prédikáció, 966) 2011. febr. 13. vasárnap du
   
Róm 8,32 - 1Móz 22 - Evangélium az Ábrahám áldozatában (Izsák féláldozása) Spurgeon prédikáció. (2011. febr. 6. vasárnap délután)
   
1Móz 22,2 Érett hit -Ábrahám áldozata által szemléltetve  - Spurgeon prédikáció (2011. február 6. vasárnap délutánra)
   
1Móz 12,5 A hatékony elhívás Ábrahám elhívásával szemléltetve (C. H. Spurgeon 843. prédikációja)
   
Zsid 11,7 Noé (C. H. Spurgeon 2147. sz. prédikációja)
   
1Móz 5,21-24  Zsid 11,5-6  Júd 1,14-15  ÉNÓK (Spurgeon 1307 prédikációja)
   
1Móz 4,1-10 Matthew Henry (2011. jan. 9. vasárnap du.)
   
Kol 1,9-11 Matthew Henry (2011. jan. 9. vasárnap de.)
   
Kol 1,1-8 Matthew Henry (2011. jan. 2.)
   
Róm 13,11-14 Matthew Henry (2011. január 1. du.)
   
Zsolt 37,35-40 Matthew Henry (2011. január 1. Újév napja de.)
   
Luk 13,6-9 Matthew Henry (2010. dec. 31. óév estére)
   
És 11,1-10 Matthew Henry (2010. karácsony 2. napja dec. 26. vasárnap du.)
   
1Jn 4,9-15 Matthew Henry (2010. karácsony 1. napja délutánra)
   
Jn 1,14-18 Matthew Henry (2010 karácsony szenteste)
   
Versek 2010. dec. 19. advent 4. vasárnapjára
   
Gal 4,12-20 Matthew Henry (2010 dec 19 advent 4 vasárnap de.) 
   
Ámos 9,12-16 Matthew Henry (2010. december 19. advent 4. vasárnap du.)
   
Ámos 9 ,11-15 Kálvin magyarázata (2010. dec. 19. advent 4. vasárnap) du.  
   
Versek 2010. dec. 12. advent 3. vasárnapjára
   
Gal 2,11-21, Matthew Henry (2010. dec. 12. advent 3. vasárnap de)
   
Ámos 7,10-17, Matthew Henry (2010. dec. 12. vasárnap du.)
   
Ámos 7,10-17, Kálvin magyarázata (2010. dec. 12. advent 3. vasárnap du).
   
Adventi versek (2010. dec 5. - advent 2. vasárnapjára)
   
Amos 5,16-27 Matthew Henry (2010. december 5. - advent 2. vasárnap du.)
   
Gal 1,1-5 Luther magyarázata (2010. dec 5. - advent 2. vasárnap de.)
   
Gal 1,1-5 (Matthew Henry) 2010. dec 5. vasárnap de.
   
Versek advent 1. vasárnapjára, 2010. nov. 28.
   
1Thess 5,1-5 Matthew Henry (2010. november 28. vasárnap de.)
   
Ámós 5,4-15 Matthew Henry (2010. november 21. vasárnap du.)
   
1Thessz 4,1-5 (Matthew Henry) 2010. november 21. vasárnap de.
   
Ámosz 4,4-13 (Matthew Henry) 2010. november 21. vasárnap du.  
   
1Thess 2,1-8 (Matthew Henry) 2010. november 14. vasárnap de.
   
Versek örökkévalóság vasárnapjára, 2010. november 7.
   
1Thess 1,1-5 (Matthew Henry) 2010. november 7. vasárnap de.
   
Jóel 2,18-27 Kalvin magyarazata 2010. november 7. vasárnap du.
   
Jóel 2,18-27 (Matthew Herny) 2010. november 7. vasárnap du.
   
Versek házassági évfordulóra
   
Versek reformáció vasárnapra, 2010. október 31. vasárnap
   
Jóel 2,1-11 (Kálvin magyarázata) 2010. október 31. vasárnap du.
   
Jóel 2, 1-11 Matthew Henry (2010. október 31. vasárnap du.)
   
Jóel 2,12-17 (Kálvin magyarázata) 2010. október 31. vasárnap du.
   
Jóel 2, 12-17 Matthew Henry (2010. október 31. vasárnap du.)
   
Zsolt 16,1-7 Matthew Henry (2010. október 31. vasárnap de.)
   
Zsolt 16,8-11 Matthew Henry (2010. október 31. vasárnap de.)
   
Jóel 1, 1-20 Matthew Henry, 2010. október 24. vasárnap du.
   
Jóel 1. rész (Kálvin magyarázata) 2010. október 24. vasárnap du.
   
Zsolt 9,1-21 Matthew Henry, 2010. október 24. vasárnap de.
   
Versek, 2010. október 17. vasárnap du.
   
Hóseás 14,2-10 (Matthew Henry) 2010. október 17. vasárnap du.
   
Zsolt 1,1-6 (Matthew Henry) 2010. október 17. vasárnap de.
   
Hóseás 10,12-15 Matthew Henry - 2010 oktober 10 vasárnap du.
   
Péld 8,12-36 Matthew Henry - 2010 október 10 vasárnap de.
   
Versek a megtérésről, 2010. okt. 3.
   
Péld 4,20-27 (Matthew Henry) 2010. okt. 3. vasárnap de.
   
Hóseás 6,1-6 (Matthew Henry)2010. október 3 vasárnap du.
   
Zsid 7,11-25 Kálvin magyarázata (2010. szept. 26. vasárnap du.)
   
Zsid 7,11-25 Matthew Henry (2010. szept. 26. vasárnap du.)
   
Peld 1,1-9 Matthew Henry (2010. szept. 26. vasárnap de.)
   
versek, 2010. szept. 19.
   
1Kir 22,1-28 Matthew Henry (2010. szept. 19. vasárnap de.)
   
Zsid 6,4-12 Matthew Herny (2010. szept. 19. vasárnap du.)
   
Zsid 6,4-12 Kalvin magyarazata (2010. szept. 19. vasárnap du.)
   
versek, 2010. szept. 12.
   
Zsid 5,11-6,3 Kalvin magyarázata (2010. szept. 12. vasárnap du.)
   
Zsid 5,11- Zsid 6,3 Matthew Henry (2010. szept. 12. vasárnap du.)
   
1Kir 20,22-43 Matthew Henry (2010. szept. 12. vasárnap de.)
   
Versek, 2010. szept. 5.
   
Zsid 4,1-11 Kálvin magyarázata (2010. szept. 5. vasárnap du.)
   
Zsid 4,1-11 Matthew Henry (2010. szept. 5. vasárnap du.)
   
1Kir 18,20-40 Matthew Herry (2010. szept. 5. vasárnap de.)
   
versek, 2010. aug. 29 
   
1Kir 16,15-28 Matthew Hernry (2010. aug. 29 vasárnap de.)
   
Zsid 3,1-6 (Kálvin magyarázata) 2010. aug. 29 vasárnap du. 
   
Zsid 3,1-6 Matthew Henry (2010. aug. 29 vasárnap du.) 
   
versek 2010. augusztus 22.
   
1Kir 14,1-20 Matthew Henry (2010. aug. 22. vasárnap de.)
   
Zsid 2,1-4 Kálvin igemagyarázata (2010. augusztus 22. vasárnap du.)
   
Zsid 2,1-4 Matthew Henry igemagyarázata (2010. augusztus 22. vasárnap du.)
   
Versek 2010. augusztus 15. vasárnap délutánra
   
1Kir 12,1-19 (Matthew Henry) 2010. augusztus 15. vasárnap de.
   
1Kor 16,1-4 (Matthew Henry) 2010. augusztus 15. vasárnap du.
   
1Kor 12,31 és 1Kor 13 (Matthew Henry) 2010. augusztus 8. vasárnap du.
   
1Kor 13 David Prior igemagyarázatából
   
Versek 2010. augusztus 8. vasárnap du.
   
1Kir 9,1-9 (Matthew Henry) 2010. augusztus 8. vasárnap de.
   
Zak 9,9-17 (Káldi György fordítása, magyarázata)2010 április 18 vasárnap délelőttre - Felolvasás 
   
Zak 9,9-17 (Matthew Henry igemagyarázata) 2010 április 18 vasárnap délelőttre - Felolvasás 
   
Zak 9,9-17 Ravasz László magyarázata (2010 április 18 vasárnap délelőttre) - Felolvasás 
   
Mt 28,1-10 (Matthew Henry magyarázata) 2010. április 4. húsvétvasárnap délelőttre - Felolvasás 
   
Luk 24,13-49 (Matthew Henry magyarázata) Húsvétvasárnap délutánra - Felolvasás 
   
Lk 24,13-30 Emmausi tanítványok (Kálvin magyarázata) - Felolvasás 
   
Asszonyok a sírnál Mt 28,1-10 - Felolvasás 
   
Istennek ama Baranya (Borbáth Daniel igehirdetése) nagypéntekre, Jn 1,29 - Felolvasás 
   
James Stalker, Fájdalmak embere c. könyvből, „az elfogatás” (nagycsütörtökre) - Felolvasás 
   
Krisztus félfeszítése (Mt 27,33-38 Mk 15,22-28 Lk 23,33-38) Kálvin magyarázata, Nagypéntekre - Felolvasás 
   
Krisztus keresztre feszítése (László Dezső igehirdetése) Jn 19,16-18 nagypéntekre - Felolvasás 
   
Krisztus kigúnyolása a kereszten Mt 27,39-44 Mk 15,29-32 Lk 23,35-43 (Kálvin magyarázata, Nagypéntekre) - Felolvasás 
   
Mt 27,27-44 (J. C. Ryle fejtegetései) 2010. április 2. Nagypéntekre - Felolvasás 
   
Szikszai György, Nagypénteki tanítás és imádság - Felolvasás 
   
Szabó Aladár, Jézus élete c. könyvből, - 36. fejezet, A nagy Király jön, Hozsánna - Felolvasás 
   
Mt 21,1-9 Mk 11,1-10 Lk 19,29-38 Krisztus bevonulása Jeruzsálembe (Kálvin magyarázata) 2010. március 28. virágvasárnapra - Felolvasás 
   
Mt 21,1-11 (Matthew Henry magyarázata) 2010. március 28. virágvasárnapra - Felolvasás 
   
Jn 12,34 -50 C J Ryle magyarázata (2010. március 28. virágvasárnap délutánra) - Felolvasás 
   
felolvasott versek, 2010. március 28. (virágvasárnapra) - Felolvasás 
   
Jn 12,32-50 (Dr Apostol Imre igehirdetései) 2010. március 28. virágvasárnapra - Felolvasás 
   
Jn 2,23 - 3,21 C J Ryle magyarázata (2010. március 21. vasárnap délutánra) - Felolvasás 
   
Jn 3,1-16 Dr. Asztalos Imre igehirdetései (2010. március 21. vasárnap du.) - Felolvasás 
   
Mt 24,45-51 A jó és gonosz szolga (Matthew Henry magyarázata) 2010. március 21. vasárnap de. - Felolvasás 
   
Mt 24,43-53, Mk 13,34-37, Lk 12,35-50 Ki a hűséges szolga (Kálvin magyarázata) 2010. március 21. vasárnap de. - Felolvasás 
   
versek, 2010. március 21. vasárnap délutánra (A Megváltó és Nikodémus) - Felolvasás 
   
C. J. Ryle igefejtegetései, Jn 2,1-11 A kánai menyegző (2010. március 14. vasárnap délutánra) - Felolvasás 
   
Jan. 2,1-11 Káldi György és NIV jegyzetei (2010. márc. 14. vasárnap du) - Felolvasás 
   
Jn 2,1-11 A kánai menyegzőn (dr. Apostol Imre igehirdetése) 2010. március 14. vasárnap délutánra - Felolvasás 
   
Jn 2,1-12 A kánai menyegző (Jubileumi kommentárból, Dr. Lenkeyné dr. Semsey Klára professzor magyarázata) 2010. március 14. vasárnap du. - Felolvasás 
   
Mt 22,34-40 (Matthew Henry magyarázata) 2010. március 14. vasárnap délelőttre - Felolvasás 
   
Versek, 2010. márc. 14. (A kanai menyegző, Jn 2,1-11) - Felolvasás 
   
Jn 1,35-52 Elmélkedések a Baptista Áhítat régebbi évkönyveiből (2010. március 7. vasárnap délutánra) - Felolvasás 
   
Jn 1,35-52 J. C. Ryle magyarázata (2010. márc. 7. vasárnap délutánra) - Felolvasás 
   
Jn 1,35-52 magyarázata A Jubileumi Kommentárból (2010. március 7. vasárnap délutánra) - Felolvasás 
   
Jn 1,35-52 Magyarázatos Károli Biblia, Újfordítasú Biblia, Káldi György és a Szent István Társulati Biblia jegyzeteiből, valamint a Jubileumi Kommentárból felolvasott magyáratok) - Felolvasás 
   
Jn 1,38.43.47 (Carl Eichhorn, Oswald Chambers és Spurgeon elmélkedései, (Isten műhelyében, Krisztus mindenek felett és Isten ígéreteinek tárháza c. könyvekből) 2010. március 7. vasárnap délutánra - Felolvasás 
   
Mk 11,11-14 A fügefa megátkozása (Matthew Henry magyarázata) 2010. március 7. vasárnap délelőttre - Felolvasás 
   
Mt 21,18-22 A fügefa megátkozása (Matthew Henry magyarázata) 2010. március 7. vasárnap délelőttre - Felolvasás 
   
versek, 2010. márc. 7. - Felolvasás 
   
Apostol Imre, János evangéliuma, Jn 1,35-51 (2010. március 7. vasárnap délutánra) - Felolvasás 
   
Mt 21,18-22 Mk 11,11-24, Lk 19,39-48 (Kálvin magyarázata) A fügefa megátkozása (2010. március 7. vasárnap délelőttre) - Felolvasás 
   
Billy Graham, Boldogok az igazságért szenvedők (Mt 5,10-12 ) 2010. február 28. vasárnap délutánra - Felolvasás 
   
Gyökössy Endre, Boldogok, az igazságért szenvedők (Mt 5,10-12) 2010. február 28. vasárnap délutánra - Felolvasás 
   
H. Müller, Mar a földön boldog lehetsz, c. könyvéből - Boldogok az igazságért szenvedők, Mt 5,10-12 (2010. február 28. vasárnap délutánra) - Felolvasás 
   
John Stott, Boldogok az igazságért szenvedők (Mt 5,10-12) - Felolvasás 
   
Mt 19,16-26, A gazdag ifjú (Matthew Henry magyarázata) 2010. febr. 28. vasárnap délelőttre - Felolvasás 
   
Mt 19,16-26, Mk 10,17-27 Lk 18,18-27 A gazdag ifjú (Kálvin magyarázata) 2010. február 28. vasárnap délelőtti istentisztelethez - Felolvasás 
   
Mt 5,10-12 (Matthew Herny magyarázata) 2010. febr. 28. vasárnap délutánra - Felolvasás 
   
Versek, 2010. febr. 28. (Boldogok, az igazságért szenvedők) - Felolvasás 
   
Billy Graham, Boldogok a békésségre igyekezők (Mt 5,9) - Felolvasás 
   
Gyökössy Endre, Boldogok a békét teremtők (Mt 5,9) - Felolvasás 
   
H. Müller, Mar a földön boldog lehetsz, c. könyvéből - Boldogok akik betek teremtenek - Felolvasás 
   
John Stott,   Boldogok a békét teremtők (Mt 5,9) - Felolvasás 
   
Mt 17,24-27 (Matthew Henry magyarázata) 2010. febr. 21.. vasárnap délelőttre - Felolvasás 
   
Mt 5,9 (Matthew Henry) Boldogok a bekességmunkálók - Felolvasás 
   
Mt 17,24-27 A templomadó (Kálvin igemagyarázata) 2010. február 21. - Felolvasás 
   
Billy Graham, Boldogok a tiszta szívűek (Mt 5,8) - Felolvasás 
   
Gyökössy Endre, Boldogok, a tiszta szívűek (Mt 5,8)  - Felolvasás 
   
H. Muller, Már a földön boldog lehetsz, c. könyvéből - Boldogok a tiszta szívűek - Felolvasás 
   
J C Ryle igefejtegetése, (Mt 15, Mk 8, -  A négyezer ember megvendégelése) - Felolvasás 
   
John Stott,   Boldogok a tiszta szívűek (Mt 5,8) - Felolvasás 
   
John Wesley,  Mt 5,8-12 (Boldogok a tiszta szívűek, békességre igyekvők, s akiket üldöznek - Felolvasás 
   
Mt 15,29-39 (Matthew Henry magyarázata) 2010. febr. 14. vasárnap délelőttre - Felolvasás 
   
Mt 5,8 (Matthew Henry magyarázata) 2010. február 14. vasárnap délutánra (Boldogok a tiszta szívűek) - Felolvasás 
   
Versek, 2010. febr. 14. (Boldogok, a tiszta szívűek) - Felolvasás 
   
Lk 10,25-37 (Prohle Károly magyarázata) Az irgalmas samaritánus példázata - Felolvasás 
   
Lk 10,25-37 (Kálvin magyarázata) Az irgalmas samaritánus - Felolvasás 
   
Versek, 2010. febr. 7. (Boldogok, az irgalmasok) - Felolvasás 
   
John Stott, Boldogok az irgalmasok (Mt 5,7) - Felolvasás 
   
Mt 13,44-52 (Kálvin magyarázata) 2010. február 7. vasárnap délelőttre  - Felolvasás 
   
Mt 5,7 (Matthew Henry magyarázata) 2010. február 7. vasárnap délutánra (Boldogok az irgalmasok) - Felolvasás 
   
Mt 13,44-52 (Matthew Henry magyarázata) 2010. február 7. vasárnap délelőttre  - Felolvasás 
   
H. Müller, Már a földön boldog lehetsz, c. könyvéből - Boldogok az irgalmasok - Felolvasás 
   
Gyökössy Endre, Boldogok az irgalmasok (Mt 5,7) - Felolvasás 
   
Billy Graham, Boldogok az irgalmasak (Mt 5,7) - Felolvasás 
   
Róm 3,10-28 (Kálvin magyarázata) 2010 jan. 31 vasárnap du - Felolvasás 
   
Mt 12,22-37 (Kálvin magyarázata) 2010. január 31. vasárnap délelőttre - Felolvasás 
   
Mt 12,22-37 (Matthew Henry magyarázata) 2010. jan. 31. vasárnap délelőttre - Felolvasás 
   
Versek, 2010. jan. 31. (Boldogok az éhezők) - Felolvasás 
   
Billy Graham, Boldogok az igazságra éhezők és szomjazók (Mt 5,6) - Felolvasás 
   
H. Müller, Mar a földön boldog lehetsz, c. könyvéből - Boldogok az igazságra éhezők és szomjazók - Felolvasás 
   
Gyökössy Endre, Boldogok, akik éhezik és szomjazzak az igazságot (Mt 5,6) - Felolvasás 
   
John Stott,  Boldogok az igazságra éhezők (Mt 5,6) - Felolvasás 
   
Mt 5,6 (Matthew Henry magyarázata) 2010. jan. 31. délutánra (Boldogok az igazságra éhezők) - Felolvasás 
   
Mt 10,16-31 (Kálvin magyarázata) 2010. januar 24. vasárnap délelőttre - Felolvasás 
   
Billy Graham, Boldogok a szelídek - Felolvasás 
   
John Wesley,  Mt 5,5-7 (Boldogok a szelídek, éhezők, irgalmasak) - Felolvasás
   
John Stott,   Boldogok a szelídek
   
H. Müller, Már a földön boldog lehetsz, c. konyvéből - Boldogok a szelídek - Felolvasás 
   
Mt 5,4-5 - Boldogok akik sírnak, boldogok a szelídek (Matthew Henry) - Felolvasás 
   
Versek, 2010. jan 24. (Boldogok a szelídek) - Felolvasás 
   
Gyökössy Endre, A növekedés boldogsaga 1-4 fejezet (Mt 5,1-6) - Felolvasás 
   
Versek, 2010. jan. 17. (Boldogok, akik sírnak) - Felolvasás 
   
2010. jan 17. vasárnap du., Bologok, akik sírnak (Thomas Watson) - Felolvasás 
   
John Stott, es Phrole Károly (Boldogok, akik sírnak) - Felolvasás 
   
Boldogok akik sírnak,  (Mt 5,3)  - P. Heinrich Muller - Már e földön boldog lehetsz c. konyvéből  - Felolvasás 
   
2010. jan 17. vasárnap de., Mt 9,9-13 (Matthew Henry magyarázata)   - Felolvasás 
   
2010. január  17. vasárnap de. Mt 9,9-13 Máte elhívása, Jézus a vámszedőkkel es bűnösökkel (Kálvin magyarázata) - Felolvasás 
   
2010. jan. 10. vasárnap de. Mt 8,1-4 (Kálvin magyarázata)  - Felolvasás 
   
Versek, 2010. január 10. vasárnap délutánra - Felolvasás 
   
2010. jan. 10. vasárnap du. Zsid 10,32-35 (Kálvin magyarazata)  - Felolvasás 
   
2010. jan. 10. vasárnap du. Mt 5,3 - Lelki szegenyek (Matthew Henry magyarázata) - Felolvasás 
   
A hegyi beszéd,  Mt 5,1-3 - Joó Sándor igehirdetése - Felolvasás
   
2010. január 10-17., vasárnap du.ra, A szegények, sírok,  Mt 5,3-4 - Joó Sándor igehirdetése - Felolvasás
   
2010. január 10-17., vasárnap du.ra, Wesley predikációja: boldogok a lelki szegények - boldogok, akik sírnak - Felolvasás 
   
Mt 5,3 - A lelki szegények: John Stott - A hegyi beszéd c. könyvéből - Felolvasás 
   
P. Heinrich Müller - Már e földön boldog lehetsz c. könyvéből - Mt 5,3 - Felolvasás 
   
A hegyi beszéd - Felolvasás Szabó Aladár "Jézus élete" c. könyvéből
   
2010. január 3., vasárnap du., Mt 5,1-12. Felolvasás John Stott, "Hegyi Beszéd" c. könyvéből
   
2010. január 3., vasárnap du., Mt 5,1-12. Felolvasás J.C. Ryle  magyarázatából
   
2010. január 3., vasárnap du., Mt 5,1-12. Felolvasás Kálvin  magyarázatából 
   
Újévi versek - Felolvasás 
   
2010. január 1., Újév Hab 2,1-4 Felolvasás Matthew Henry magyarázatából
   
Versek szilveszterre - Felolvasás 
   
Évvégi és újévi tanítás Szikszai Györgytől - Felolvasás 
   
2009. december 31., Szilveszter Mk 4,35-41 Felolvasás Matthew Henry, J. C. Ryle és Spurgeon magyarázatából 
   
2009. december 31., Szilveszter Mk 4,35-41 Felolvasás Kálvin magyarázatából 
   
Karácsonyi versek - Felolvasás 
   
Karácsonyi tanítás és imádság Szikszai Györgytől 
   
2009. december 27., vasárnap de. Fil 2,5-11 Felolvasás Kálvin magyarázatából
   
2009. december 27., vasárnap de. Fil 2,5-11 Felolvasás Matthew Henry magyarázatából
   
2009. december 25. Karácsony du., Zsid 4,11-16. Felolvasás Kálvin magyarázatából
   
2009. december 26. Karácsony másodnapja de., 1Jn 1,1-4. Felolvasás Matthew Henry magyarázatából
   
2009. december 25. Karácsony du., Mt 21,33-46. Felolvasás Kálvin magyarázatából
   
2009. december 25. Karácsony du., Lk 19,9-19. Felolvasás dr Prohle Károly magyarázatából
   
2009. december 25. Karácsony de., Lk 2,1-20. Felolvasás Kálvin magyarázatából
   
2009. december 25. Karácsony de., Lk 2,1-20. Felolvasás dr Prohle Károly magyarázatából
   
2009. december 25. Karácsony de., Lk 2,1-20. Felolvasás Matthew Henry magyarázatából
   
2009. december 25. Karácsony de., Lk 2,1-20. Felolvasás J.C. Ryle magyarázatából
   
2009. december 24. Szenteste, Ézs 7,13-25. Felolvasás Barry Web magyarázatából  a Mt 1,18-25 szakaszhoz társítva
   
2009. december 24. Szenteste, Mt 1,18-25. Felolvasás Matthew Henry magyarázatából
   
2009. december 24. Szenteste, Mt 1,18-25. Felolvasás Kálvin magyarázatából 
   
2009. december 24. Szenteste, Mt 1,18-25. Felolvasás J.C. Ryle magyarázatából 
   
2009. december 20. vasárnap de., Lk 1,26-38. Felolvasás J.C. Ryle magyarázatából
   
2009. december 20. vasárnap du., felolvasott versek
   
2009. december 20. vasárnap du., 2Sám 7,1-17. Felolvasás Matthew Henry magyarázatából
   
2009. december 20. vasárnap de., Lk 1,26-38. Felolvasás dr Prohle Károly magyarázatából
   
2009. december 20. vasárnap de., Lk 1,26-38. Felolvasás Kálvin magyarázatából
   
2009. december 13. vasárnap du., Felolvasott versek
   
2009. december 13. vasárnap du., Mik 7,7-20. Felolvasás Kálvin magyarázatából
   
2009. december 13. vasárnap de., Luk 1,57-66. Felolvasás J.C. Ryle és Kálvin magyarázatából
   
2009. december 6. vasárnap de., Luk 1,1-25. Felolvasás J.C. Ryle magyarázatábóból
   
2009. december 6. vasárnap de., Luk 1,1-25. Felolvasás Prohle Károly magyarázatából
   
2009. december 6. vasárnap de., Luk 1,1-21. Felolvasás Kálvin kommentárjából  
   
2009. november 29. vasárnap de., Ézs 40,1-8. Felolvasás a "Biblia Ma" kommentárból  
   
2009. november 29. vasárnap du., Mik 4,1-8. Felolvasás Kálvin kommentárjából  
   
Image