özv. Vékás Zoltánné Erzsébet
  

Késésben az Úr?

Kb. 18-19 éve történt. Egy hideg téli este hárman voltunk otthon. Férjem elment evangélizálni egy távolabbi gyülekezetbe. Hó és hideg volt kinn, csúszós, jeges út.
Későre járt, már jönnie kellett volna, de nem érkezett.

Akkortájt még nem volt mobiltelefonos világ mifelénk, csak a mennyei telefonon beszélgethettünk. Ki-kinéztem a konyhaablakon, nem-e fordul be a sarkon az ismerős román Aro terepjáró.

Blanka lányom észrevette enyhe nyugtalanságom, csöndesen korholt: mama, ne félj: Isten vigyáz rá.
Majd újbóli ki-ki-kukucskálásom látva, elém állt és ezt mondta: mama, inkább imádkozzunk, Isten az Ő angyalaival védelmezze meg és hozza haza.

Mindhárman körbe térdeltünk (hogy lássuk is egymást, főleg Blankát ima közben) és imádkoztunk sorban. Próbáltam Isten előtt letenni félelmeim, aggódásaim, oltalmára bízni férjem és mindannyiunk életét. Majd Beni is imádkozott gyermeki egyszerűséggel (7-8 éves lehetett), utána Blanki következett. Ő jelbeszéddel imádkozott, mi nyitott szemmel figyeltük, hogy lássuk-értsük is mit mond.

Miközben ő imádkozott, felhangzott a jól ismert traktor jellegű zúgás a kapuban. Mire Blanki áment mondott, férjem már feljött. Blanki kinyitva a szemét, az édesapját látta a kis szoba ajtajában. Felujjongott, ragyogott a szeme: látjátok, magyarázta nekünk, alighogy imádkoztunk, Isten már angyalszárnyakon haza is hozta. Megjött, hazaérkezett. Teljes volt az öröm kicsiny családunkban.

Nem felejtem el e jelenetet. Egy parányi képe annak, mit jelent gyermeki hittel imádkozni és reménységgel várni.

„Nem késlekedik  az Úr az ígérettel amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja...” (2 Pt 3,9-10) - olvassuk Isten igéjéből.

Az Úr eljövetele biztos. Nem függ attól, hogy várom-e vagy nem. A várakozás nem mindig kellemes, van úgy, hogy próbára teszi a türelmünk. Máskor fárasztó, feszültséggel jár, kérdésekkel: miért késik? Hisz már meg kellett volna jönnie. Az aggódás is megkísérthet, a nyugtalanság, békétlenség, belső szorongás.

Siserát is várta az édesanyja, ki-kinézett az ablakon, kérdezgetve, hol késik, miért? Szolgáló leányai vigasztalták, lehet zsákmányra talált... de ő nem jött többé, mert Izrael ellenségeként elesett a harcban. Egy asszony keze által szerzett szabadulást Isten az Ő népének a bírák idejében.

Egy szűz által küldte a Szabadítót e Földre. „De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, Aki asszonytól született...” (Gal 4,4).

Nem késik az ígérettel, időben jött az Isten Fia és az isteni időszámítás szerint fog visszajönni. Hogy kinek mikor? Bölcs isteni tervében van.

Kívánok minden kedves olvasónak boldog, reményteljes Adventet és a Szabadító jelenlétében, világosságában áldott ünnepeket, áldott Újesztendőt!


özv. Vékás Zoltánné Erzsébet - 2011. december 17.


lap tetejére

 

vissza