Vissza a tartalomjegyzékhez
 
Előszó
A KCA Bibliaiskola tankönyvsorozatának harmadik kötetét tartja kezében a kedves olvasó.
Mivel,
Istennek hála,
az utóbbi években sok roma ember tért meg és épült be a meglévő gyülekezetekbe,
vagy saját gyülekezeteket alapítottak,
ezért szükséges,
hogy ezeket a testvéreket is megerősítsük a lelki életben,
és felkészítsük a gyülekezeti és missziós szolgálatra.
Ehhez a Biblia ismerete elengedhetetlen.
Ennek a könyvnek az anyagát használjuk fel a KCA Bibliaiskolában,
bibliai bevezető témakörben.
Az anyag nagyon szelektív és vázlatos,
éppen csak ízelítőt ad a Biblia tartalmából.
Reméljük azonban,
hogy így is hasznos lesz a bibliatanulmányozók számára.
A téma megközelítése történeti,
mivel a bibliatörténet szakaszait veszi alapul.
Minden szakaszban igyekeztünk bemutatni azokat az üdvtörténeti mozzanatokat,
amelyek jellegzetesek az illető korszakra,
a megfelelő lelki tanulságokkal együtt.
Rámutattunk arra,
amit Isten minden történeti szakaszban cselekedett,
és arra,
hogy hogyan valósította meg világmegváltói tervét.
A tanulmányozandó anyag elsajátítását elősegítik a leckék végén található ismétlő kérdések és feladatok.
Az a vágyunk,
hogy e szerény tananyag legyen segítségére az Isten igéjét megismerni kívánó embereknek.
Áldáskívánással,
Kovács József
2017.
január,
Szatmárnémeti