Facebook és

Youtube csatornánk

Igemagyarázatok és versek a vasárnapi istentiszteletekhez

 

Fordítja és gyűjti: Borzási Sándor, Lupény - Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (Kérésre - Borzási Sándor emailen is szívesen elküldi az igemagyarázatokat, verseket)

További meghallgatható, felolvasott igemagyarázatok itt

 

 

Alkalmi prédikációk 2024. április 21., vasárnapra a Baptista Bibliaolvasó Vezérfonal igéihez
Imaóra: Könyörögjünk összejöveteli helyeink és a résztvevők szívének szentségéért! - Ézs 1,12-13.16
- Ézs 1,10-17 Az Istennek tetsző egyedüli szolgálat (Charles Simeon)
- Ézs 1,10-16 Matthew Henry magyarázata
Délelőtti istentisztelet: Mt 21,12-17 Jézus és Isten háza
- Mt 21,16 A gyermekek megvédése (igazolása) (C. Simeon)
Délutáni istentisztelet: Szerelmes házastársak: Én 8,4-14
- Én 8,5 A keresztyénnek Krisztusra való támaszkodása (C. Simeon)
 
   
Alkalmi igemagyarázatok, prédikációk 2024. április 14., vasárnapra a Baptista Bibliaolvasó Vezérfonal igéihez
Imaóra: Tartsunk bűnbánatot, és kérjünk bocsánatot egymástól, - akár most is! – Mt 5,23-24
- Mt 5,23-24. Az emberekkel való megbékélés szükségessége (C. Simeon)
Bibliaóra: Szolgálat a gyülekezetben. 1 Tim 3,1-16 (15.v.)
- 1Tim 3,16. A kegyesség nagy titka (C. Simeon)
Délelőtti istentisztelet: Mt 18,21-35 Megbocsátás és megbékélés.
- Mt 18:32-35. Az irgalmatlan szolga (C. Simeon)
- Mt 18:21-35. J. C. Ryle magyarázata.
Délutáni istentisztelet: Én 2,1-17. A szerelmi kapcsolat próbakövei
- Én 2,1-3. Az Egyház közössége Krisztussal (C. Simeon prédikációja)
MBE. Délután istentisztelet: Ef 4,31-32 (32) Távolodva a gonosztól, ragaszkodva a jóhoz.
- Ef 4,32. A bűnök bocsánata (C. Simeon)
 
   
Alkalmi igemagyarázatok, prédikációk 2024. április 7., vasárnap délutáni istentisztelethez:
Én 1,1-17 (Az udvarlás szép időszaka)

- Bevezetés az Énekek Énekéhez (Matthew Henry)
- Bevezetés az Énekek Énekéhez (Matthew Poole)
- Én 1,1-17 - Matthew Henry magyarázata (rövidített változat)
- Én 1,1-17 - Matthew Poole magyarázata
- Én 1,4 - Krisztus szeretetére való emlékezés (Spurgeon prédikáció)
- Én 1,3-4 - Az egyház szeretete Krisztus iránt (Charles Simeon prédikációja)
 
   
Húsvéti versek  
   
Alkalmi igemagyarázatok, prédikációk 2024. Húsvétra
2024. március 31. Húsvétvasárnap:
Imaóra: Könyörögjünk, hogy ha nem is értjük pontosan, higgyünk biztosan a feltámadásban! - Ézs 26,19
- Bruce Milne: A feltámadásról (A megismert igazság c. könyvből)
Bibliaóra: Ha meghaltunk, élni fogunk! - Róm 6,1-14 (8-9.v.)
- Róm 6,1-4. Az Evangélium biztosítja a megszentelődést (Charles Simeon)
- Róm 6,8-11 A keresztyén ember Krisztussal együtt feltámadt új életre (Charles Simeon) – két fordításváltozatban.
- Róm 6,14 A bűn feletti győzelem ígérete (Charles Simeon)
Délelőtti istentisztelet: Nincsen itt, mert feltámadott! - Mt 28,1-10
- Mt 28,1-10. Matthew Henry igemagyarázata
- Mt 28,6. A feltámadás (C. Simeon)
Délutáni istentisztelet: Mt 28,11-20 A Feltámadott nagy parancsa
- Mt 28,18-20. Az apostolok megbizatása (küldetése) – C. Simeon
MBE. Délután istentisztelet: Mt 22,23-33 (32) Kérdés a feltámadásról. [szinoptikus igehelyek: Mk 12,18-27. Lk 20,27-39.)
- Mt 22,23-33; Mk 12,18-27; Lk 20,27-39 - Matthew Henry igemagyarázata
- Mt 22,23-33; Mk 12,18-27; Lk 20,27-39 -- J. C. Ryle magyarázata
- Mk 12,26-27. A feltámadás bizonyítéka Mózes könyveiből (C. Simeon prédikációja)
- Angyali élet (Spurgeon prédikáció)
2024. április 1. Húsvéthétfő:
Imaóra: Adjunk hálát a Krisztusban beteljesedett próféciákért. ApCsel 26,22-23
- ApCsel 26,22-23 Pál tanúságtétele (C. Simeon)
Délelőtti istentisztelet: Zsolt 16,1-11 Nem hagysz a holtak hazájában.
- Zsolt 16. Matthew Henry
- Zsolt 16. Elmélkedések az Áhítat régebbi köteteiből és más könyvekből
- Zsolt 16,8-11. Krisztus feltámadása és dicsősége (C. Simeon)
Délutáni istentisztelet: Jel 5,1-10 A megdicsőült Bárány
- Matthew Henry magyarázata (fordította: hangai Szabó Zsigmond ref. Lkp.)
- Jel 5,6-10 A hétpecsétes könyv felnyitása (C. Simeon)
MBE. Délután istentisztelet: 1Thess 1,7-10 A feltámadt Úr Jézus által megmentve.
- 1Thessz 1,9-10 A keresztyén igehirdetői szolgálat hatóköre és célja (C. Simeon)
 
   
Versek nagypéntekre  
   
Versek nagycsütörtökre  
   
Alkalmi igemagyarázatok, prédikációk, versek 2024. március 28-30., nagyheti istentiszteletekre
2024. március 28. Nagycsütörtök: MBE. Mt 27,1-2. 11-26 (14.v.) - Az Úr Jézus Pilátus előtt.
- Mt 27,24-25 Pilátus tiltakozása (Charles Simeon)
2024. március 29. Nagypéntek.
Imaóra: A keresztről nem szállt le, de az egekből igen! Ézs 62,19-64,3
Párhuzamos ige: 2Kor 8,9.
- 2Kor 8,9. Krisztus kegyelme (jótéteménye) (Charles Simeon)
Nagypéntek délelőtti istentisztelet: Meghalt értünk – Mt 27,27-44
- Mt 27,26-31. Az Urunknak okozott megaláztatások (Charles Simeon)
- Mt 27,38-44 Krisztus kigúnyolása a kereszten (Charles Simeon)
Nagypéntek délutáni istentisztelet: Halálának értelme – Ézs 53,10-12
- Matthew Henry igemagyarázata
- És 53,10 Krisztus halála üdvösségünk feltétele (Charles Simeon)
- És 53,11 Isten előtti megigazulásunk eszközei (C. Simeon)
- És 53,12 Krisztus halálának és közbenjárásának gyümölcse (C. Simeon)
MBE. Nagypéntek délutáni istentisztelet: Mt 27,45-46 A kárpit kettéhasadt.
- Mt 27,45 A természetfeletti sötétség (C. Simeon)
2024. március 30. Nagyszombat.
MBE. Mt 27,57-66 (60) Sírba helyezték testét.
- Mt 27,62-66 A sír őrzése (C. Simeon)
 
   
Alkalmi prédikációk, igemagyarázatok, versek 2024. március 24., virágvasárnapra a Baptista Áhítat igéihez
Imaóra: Ismerjük el és dicsőítsük az Isten által rendelt Királyt, Jézust! – Zsolt 2:6
- Zsolt 2,8-9: Krisztus egyetemes uralma, és hogyan valósul ez meg… (Spurgeon prédikáció)
Bibliaóra: Mindez azért történt…. Mt 21,1-17 (Aranymondat. 4-5.v.)
- Matthew Henry magyarázata
- Visky Jánostól két prédikáció (az Igehirdető ref. folyóiratból)
- Mt 21,5. Krisztus diadalmas bevonulása Jeruzsálembe (Spurgeon prédikáció)
- párhuzamos ige: Lk 19,28-40: Kálvin, M. Henry, J.C. Ryle magyarázata….
Délelőtti istentisztelet: Zsolt 24,1-10 – A dicső Király bevonulása
- Matthew Henry magyarázata
- Vers… Énekszöveg…
- Zsolt 24,7-10. Krisztus mennybemenetelének előképszerű megjelenítése (Charles Simeon)
Délutáni istentisztelet: Lk 19,41-44 – A meglátogatás ideje
- Lk 19,41-42 Krisztus könyörülete (szánalma) az elveszett bűnösök iránt (Charles Simeon)
Virágvasárnapi versek….
 
   
Alkalmi prédikációk, igemagyarázatok 2024. március 17., vasárnapra (Bapt. Sajtó vasárnapja)a Baptista Áhítatban előjegyzett igékhez
Vasárnapi imaáhítat: 1Pt 1,10-12 Adjunk hálát a Szentlélek által prófétált kegyelemért és hirdetett evangéliumért
- 1Pt 1,10-12. A próféciák fontossága (Charles Simeon prédikációja)
- 1Pt 1,12. Az angyalok érdeklődnek az evangélium iránt (Charles Simeon prédikációja)
Bibliaóra: 1Tim 1,1-20 Tartsd meg a hitet!
- 1Tim 1,11. Az boldog Isten dicsőséges evangéliuma (Charles H. Spurgeon prédikációja)
- 1Tim 1,15. A dicsőséges evangélium (Charles H. Spurgeon prédikációja)
- 1Tim 1,5. A jótékony szeretet az evangélium valódi célja (Charles Simeon prédikációja)
- 1Tim 1,8. A törvény jó, ha helyesen használják (C. Simeon)
 
   
Alkalmi igemagyarázatok, prédikációk 2024. március 10., vasárnapra a Baptista Áhítat igéihez
Vasárnapi imaáhítat: Hós 10,12 Kérjük Isten erejét a kerti munkákra és áldását különösen a lelkiekre!
- Hós 10,12 Az Isten-keresés kötelessége (C. Simeon)
Bibliaóra: És 58: 1-14 (8) Éljünk szentül
- Ézs 58,1. A lelkipásztori (igehirdetői) tisztség (Charles Simeon)
- Ézs 58,5-11 Az Isten által igényelt szolgálatok (C. Simeon)
- Ézs 58,13-14 Isteni utasítás a nyugalomnap helyes megtartására (C. Simeon)
Délelőtti istentisztelet: Mt 13,1-9 Az ige és a talaj
- Mt 13,18 A Magvető (Charles Simeon)
- Lk 8,4-8 A magvető példázata (C. H. Spurgeon prédikációja)
- Mt 13,18 A Magvető (Spurgeon prédikáció)
- Mt 13,1-23 J.C. Ryle magyarázata
- versek
Délutáni istentisztelet: Zsid 5,11-6,12 A lelki kiskorúság tünetei és veszélyei
- Zsid 5,11-14 Feddés lassú lelki előhaladás miatt (C. Simeon)
- Zsid 6,1-3 A tökéletesség felé haladva (C. Simeon)
- Zsid 6,4-6 A hitehagyás veszélye (C. Simeon)
- Zsid 6,9-11 Az üdvösséggel járó dolgok (C. Simeon)
- Zsid 6,12 Buzdítás szorgalomra (C. Simeon)
- Zsid 5,11-6,3 Matthew Henry magyarázata
- Zsid 6,4-12 Matthew Henry magyarázata
- Zsid 6,4-6 A szentek kitartása (Spurgeon prédikáció)
 
   
Alkalmi igemagyarázatok, prédikációk 2024. március 3., vasárnapra a Baptista Áhítat igéihez.
Vasárnapi imaáhítat: Tit 3,14 Adjunk hálát, hogy immár jócselekedeteket teremhetünk!
- Tit 3,9-15 Matthew Henry magyarázata
Bibliaóra: Isten megváltási terve Ézs 53,1-12
- Ézs 53,1-12 Matthew Henry magyarázata
- Ézs 53,3 Fájdalmak férfia (Spurgeon prédikáció)
Délelőtti istentisztelet: Mt 12,9-14 Jézus tekintélyének megkérdőjelezése
- Mt 12,9-21 Matthew Henry magyarázata
- Tőtős János: A száradt kezű ember (vers)
Délutáni istentisztelet: Zsid 5,1-10 Krisztus feljebbvaló Áronnál
- Zsid 5,1-9 Matthew Henry magyarázata
- Zsid 5,7-9 Krisztus hasznot nyert saját szenvedéseiből (C. Simeon)
 
   
Alkalmi Igemagyarázatok, prédikációk 2024. február 25., vasárnapra a Baptista Áhítat igeszakaszaihoz
Vasárnapi imaáhítat: Kérjük az Urat a vendég- és helyi igehirdetőkért, hogy Krisztus áldásának teljességét adják át! - Róm 15,29-30
- Róm 15,29 Az evangélium az áldások forrása (Charles Simeon prédikációja)
- Róm 15,30 Ima a lelkészekért (igehirdetőkért) – (C. Simeon)
Bibliaóra: Teljesítsd a küldetésed! – Ézs 50,4-11. Ézs 52,7-12 (Aranymondat: Ézs 50,4)
- Ézs 50,5-9 A Messiás szenvedése és támaszai (C. Simeon)
- Ézs 50,10-11 Egy szó a maga idejében (C. Simeon)
- Ézs 52,7 Az evangélium természete (C. Simeon)
- Ézs 52,8 A szentek látomása Krisztusról (C. Simeon)
Délelőtti istentisztelet: Mt 10,40-42 - A hírhozó és az üzenet tisztelete
- William Barclay tanítása
- Mt 10,34-42 J. C. Ryle tanítása
- Matthew Henry magyarázata
Délutáni istentisztelet: Zsid 4,14-16 - Járuljunk bizalommal könyörülő Urunkhoz!
- Zsid 4,15-16 Krisztus jelleméből származó bátorítás (C. Simeon)
- Zsid 4,15 Jézus gyöngédsége (C. H. Spurgeon prédikációja)
MBE- Délutáni istentisztelet: 2Kor 9,5-16 (6) - Aki bőven vet, bőven is arat.
- 2Kor 9,6-15 Matthew Henry magyarázata
 
   
Richard Baxter a házasságról  
   
A házasság bibliai alapja: Chris Buss - Három aranyszabály a boldog házassághoz: J. C. Ryle  
   
Alkalmi igemagyarázatok, prédikációk 2024. február 18., vasárnapra a Baptista Áhítat igéihez
Vasárnapi imaáhítat: Könyörögjünk a házasságokért, hogy ne érdekszövetségek legyenek, hanem az Isten érdekében kötött szövetségek! - 1Móz 12,11-13
- 1Móz 12,11-13 A leckék, amelyeket Ábrahám Egyiptomban tanult… (M. Dods)
- 1Móz 12,11-13 Ábrám Egyiptomban (A. Fuller)
- 1Móz 12,11-13 Ábrám Egyiptomban (Homilist)
- 1Móz 12,11-13 Leckék, I. II. III. (G. Hudges)…
- 1Móz 12,1-13 Matthew Henry magyarázata
Párhuzamos igehely:
- 1Móz 20,8-18 Ábrahám megdorgálása, amiért megtagadta feleségét (C. Simeon)
- 1Móz 20, 8-18. Matthew Henry magyarázata
Bibliaóra: A vigasztalás áldásai - Ézs 40,1-11. 27-31 (11)
- Ézs 40,29 A lankadás (gyengülés) okai és orvoslása (Spurgeon prédikáció)
- Ézs 40,1-31 Spurgeon magyarázata (Gyülekezeti bibliaolvasás közben tett megjegyzések)
- Ézs 40,1-2 Az evangélium célja és tendenciája (C. Simeon)
- Ézs 40,6-8 Az evangélium változhatatlansága (C. Simeon)
- Ézs 40,9 A Messiás eljövetele (C. Simeon)
Délelőtti istentisztelet: Mt 9,32-38 - Szabadító és gyógyító
- Mt 9,36-38. Kötelességünk az elnyomott világ felé (C. Simeon)
Délutáni istentisztelet: Zsid 4,1-14 - Isten népének nyugodalma
- Zsid 4,1 Kánaán a hivők lelki és örök nyugalmának előképe (C. Simeon)
- Zsid 4,2 Az ok, amiért oly keves hasznot húznak az emberek az evangéliumból (C. Simeon)
- Zsid 4,9 A nyugalom, mely Isten népének megmarad (C. Simeon)
MBE Délutáni istentisztelet: 1Pt 4,8 - A kitartó szeretet sok bűnt elfedez
-1Pt 4,8 A keresztyén szeretet kötelessége és szolgálata (hivatása) (C. Simeon)
 
   
Versek – Házasság, szerelem, tisztaság, család…  
   
Alkalmi igemagyarázatok, prédikációk 2024. február 11. vasárnapra a baptista Áhítat igéihez
Vasárnapi imaáhítat: Imádkozzunk, hogy engedelmesek legyünk egymásnak! – 1Pt 5,5
- 1Pt 5,5 Az alázatosság felöltése (C. Simeon prédikációja)
Bibliaóra: Légy erős a próbák idején! - Ézs 36,1-2. 13-18; Ézs 37,14-38 (Zsolt 68,20)
- Ézs 36-37. Matthew Henry magyarázata
Délelőtti istentisztelet: 1Pt 3,1-7 Férjek és feleségek istenfélelemben
- 1Pt 3,1-7. Matthew Henry magyarázata
Délutáni istentisztelet: Ef 5,21-33 A szeretetben engedelmeskedve
- Ef 5,21-33 Matthew Henry magyarázata
- Ef 5,22-33 A hazassági kötelék (Charles Simeon)
MBE Délutáni istentisztelet: 1Kor 7,1-7 (7) Az egyedüllét és a házasság ajándéka
- 1Kor 7,1-9 Matthew Henry igemagyarázata
- Vers: A magányt nem ismerem.
 
   
Alkalmi igemagyarázatok, prédikációk 2024. február 4., vasárnapra a baptista Áhítat igéihez
Vasárnapi imaáhítat: Imádkozzunk Istent kereső, gyakorlati hitért! – Zsid 11,6
- Zsid 11,6 A hit szükségessége (C. Simeon)
Bibliaóra: A szabadítás az Úré – Ézs 26,1-19 (1)
- Matthew Henry igemagyarázata
- Ézs 26,3-4 Az Istenbe vetett bizalom ajánlása (C. Simeon)
- Ézs 26,13 Megalázkodás es buzgóság újevkor (C. Simeon)
Délelőtti istentisztelet: Mt 8,23-27 – Hit a tettek mezején
- Mt 8,23-27 Matthew Henry magyarázata
- Mt 8,23-27 J. C. Ryle magyarázata
- Mt 8,27 Krisztus lecsendesíti a vihart (C. Simeon)
Délutáni istentisztelet: Zsid 3,7-19 – Ne utasítsd el, amikor szól!
- Zsid 3,12-14 Az Istentől való eltérés ellen (C. Simeon)
Délutáni istentisztelet (MBE): Jer 51,15-19 - Szavának ereje
- Párhuzamos ige: Jer 10,6-16. Matthew Henry magyarázata
 
   
Alkalmi igemagyarázatok, prédikációk 2024. január 28. vasárnapra., a baptista Áhítat igéihez
Vasárnapi imaáhítat: Járjunk közben a súlyos betegek ápolóiért, hogy Isten eszközei lehessenek! - Lk 10,33-34
- Lk 10,30-35 Az irgalmas Samaritánus (C. Simeon prédikációja)
Bibliaóra: Dicsérjük Istent! – Ézs 12,1-6 (6)
- Ézs 12,1-2 A hivő éneke (Charles Simeon)
- Ézs 12,3 Az üdvösség kútjai (C. Simeon)
- Ézs 12,3-6 A hivő éneke (C. Simeon)
Délelőtti istentisztelet: Mt 7,7-11 - Kérj és adatik
- Mt 7,7-8. Az imádság fontossága és hatékonysága (C. Simeon)
- Mt 7,9-11 Isten készsége Szentlelkének adásában (C. Simeon)
Délutáni istentisztelet: Zsid 3, 1-6 - Krisztus feljebbvaló Mózesnél
- Zsid 3,1 Krisztus nevei és tisztségei (C. Simeon)
- Zsid 3,5-6 Krisztus felsőbbrendűsége Mózessel szemben (C. Simeon)
MBE Délutáni istentisztelet : Zsolt 18,1-7. 32-37. (7) Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam
- Zsolt 18,2-4 Isten az Ő népének mindenre elégséges osztályrésze (C. Simeon, 516)
- Zsolt 18,1-7. 32-37. C. H. Spurgeon magyarázata (kommentár)
 
   
Alkalmi igemagyarázatok, prédikációk 2024 január 21., vasárnapra a baptista áhítat igéihez
Vasárnapi imaáhítat: Kérjük Istent, tanítson szüntelen imádkozni! 1Thessz 5,17. Zsolt 72,15
- 1Thessz 5,16-18 A vallás igazi természete (Charles Simeon prédikációja)
Bibliaóra: A hitetlenség veszélye – Ézs 7,1-14
- Ézs 7,1-16. Matthew Henry magyarázata
- Ézs 7,9. Nincs szilárdság hit nélkül (Spurgeon prédikáció)
Délelőtti istentisztelet: Mt 6,5-8 – A belső szobád
- Mt 6,5-8 Az imádságra vonatkozo utasítások (C. Simeon prédikációja)
- Thomas Manton: Bevezetés a Miatyánk magyarázatához 1-2. rész.
Délutáni istentisztelet: Zsid 2,5-18 – Krisztus dicsőségbe vezető útja
- Zsid 2,10. A Messiás szenvedéseinek szükséges voltáról (C. Simeon)
- Zsid 2,14-15 Krisztus megtestesülésének okai (C. Simeon)
- Zsid 2,15-16 Krisztus jelleméből származó bátorítás (C. Simeon)
- Zsid 2,18 Krisztus ereje a kísértésben levők megsegítésére (C. Simeon)
Délutáni istentisztelet (MBE): Ézs 2,1-5 (2.v.) Az Úr hegye, ahová özönlenek a népek
- Ézs 2,5 Buzdítás szent életre (C. Simeon)
 
   
Alkalmi igemagyarázatok, prédikációk, versek 2024 január 14., vasárnapra a Baptista Áhítat igeszakaszaihoz
Vasárnapi imaáhítat: Adjunk hálát azokért, akik örömmel vállalják a szenvedést Jézus nevéért! – ApCsel 5,41.
- ApCsel 5,41-42 Az apostolok nagylelkűsége (Charles Simeon prédikációja)
Bibliaóra: Szolgálatra készen – Ézs 6,1-13 . Aranymondat: Zsidók 10,9b)
- Ézs 6,8 A misszionáriusi lelkület leírása (Charles Simeon prédikációja)
- És 6,6-7 Isteni vigasztalás igehirdetőknek (Williams Perkins)
Délelőtti istentisztelet: Mt 5,11-12 – Szenvedni Krisztusért
- Matthew Henry magyarázata
- Mt 5,10-12 Üldöztetés az igazságért (C. Simeon prédikációja)
- Mt 5,10 A keresztyén és az üldöztetés (Martyn Lloyd Jones prédikációja)
- versek…
Délutáni istentisztelet: Zsid 2,1-4 Ügyeljünk a Jézustól hallottakra!
- Zsid 2,1-4 Az evangéliumi üdvösség nagysága (C. Simeon)
- igemagyarázat Matthew Henry kommentárjából
 
   
Alkalmi igemagyarázatok, prédikációk, versek 2024. január 7. vasárnapra a Baptista Áhítatban kijelölt igékhez
Vasárnapi imaáhítat: Könyörögjünk Isten védelméért a külső és belső támadásokkal szemben! ApCsel 20,29-30.
- versek…
Bibliaóra: Egy új kezdet – Ézs 1,1-20 (Aranymondat: 17.v.)
- Matthew Henry magyarázata
Vasárnap délelőtti istentisztelet: Mt 2,16-23 - Királyi fogadtatás?
- J.C. Ryle magyarázata
- Mt 2,16-18 A csecsemők lemészárlása (C. Simeon prédikációja)
Vasárnap délutáni istentisztelet: Zsid 1,5-14 Krisztus feljebbvaló az angyaloknál
- Zsid 1,6 Krisztus megtestesülése (C. Simeon prédikációja)
- Zsid 1,10-12 Krisztus feljebbvaló az angyaloknál (C. Simeon prédikációja)
- Matthew Henry igemagyarázata (Zsid 1,1-14)
Függelék:
– Három Spurgeon-prédikáció a Keleti Bölcsekről – Mt 2,1-12
- Mt 2,2. A bölcsek, a csillag és a Megváltó (Spurgeon 967. prédikációja)
- Mt 2,1-2. 9-10. A csillag és a bölcsek (Spurgeon, 1698. prédikációja)
- Mt 2,1-4 A távoliak, közel… s a közeliek, távol… (Spurgeon, 2325. prédikációja)
 
   
Szilveszteri versek  
   
Újévi versek  
   
Igemagyarázatok, prédikációk 2023 dec. 31 vasárnapra, Óévre és 2024 január 1, Újévre a Baptista Áhítatban kijelölt igékhez
2023 december 31. Vasárnap. Óév..
Imaáhítat: Jób 23,10-12 Vizsgáljuk meg, hogy az elmúlt évben határozott Krisztus-követők maradtunk-e?
- Jób 23,8-10. A próbák által tesztelt hívő (Spurgeon prédikációja)
Bibliaóra: Dán 12,1-13 (13.v.) Mi lesz végül?
- Kálvin igemagyarázata (Szabó Miklós fordításában)
Délelőtti istentisztelet: Zsolt 66,1-20 Óév- Emlékezz Isten csodáira harcok között is!
- Zsolt 66,10. Az egyház próbatesztje (Spurgeon prédikációja)
- Zsolt 66,8-9 A stabilitás (megtartatás) Isten ajándéka (C. Simeon prédikációja)
Délutáni istentisztelet: Mal 3,13-18 Óév- Az év emlékkönyve
- Matthew Henry magyarázata
2024. január 1. Újév.
Délelőtti istentisztelet: Hab 2,1-4 Újév. Talán ebben az évben…?
- Matthew Henry magyarázata
- Könyörögjünk megtartó hitért (Imádkozzunk c. könyvből)
- Hab 2,1-4 Őrhelyemre állok és vigyázok… (Spurgeon prédikációja)
Délutáni istentisztelet: Mal 3,19-24 (Károli fordításban 4,1-6) Felragyog az igazság napja
- Matthew Henry igemagyarázata
 
   
Igemagyarázatok, versek, prédikációk a Baptista Áhítatban 2023 dec. 24-25, Advent 4. Vasárnapjára és Karácsonyra kijelölt igékhez
Vasárnapi imaáhítat: Adjunk hálát Jézusért, aki beteljesíti a még hátra levő próféciákat is! – 2Kor 1,20
- Az ígéretek szilárdsága 2Kor 1,20 - Charles Simeon prédikációja
Vasárnapi bibliaóra: A Magasságos Fiának mondják – Lk 1,26-56 (Aranymondat: 32-33.v.)
- J. C. Ryle igemagyarázata
- Az angyal üzenete Máriának – Lk 1,35. 38. (Charles Simeon prédikációja)
Vasárnap délelőtti istentisztelet: Reményteljes várakozás – Ézs 8,11-18 (17.v)
- Isten a félelem egyetlen megfelelő tárgya – Ézs 8,12-14 (Charles Simeon prédikációja)
- A hívők jelekül és csodákul vannak – Ézs 8,18 (Charles Simeon prédikációja)
- Krisztus szentély -- Ézs 8,14 (C.H. Spurgeon prédikáiója)
- Én és a gyermekek -- Ézs 8,18 (Spurgeon prédikáció)
Szenteste: József gondolata és Isten terve – Mt 1,18-25
- Matthew Henry magyarázata
- Elmékedések az Áhítat régebbi köteteiből
- J. C. Ryle magyarázata
- versek (Józsefről)
- A Krisztusnak adott nevek jelentősége – Mt 1,21-23 (Charles Simeon prédikációja)
- Velünk az Isten – Mt 1,23 (Spurgeon prédikáció)
Karácsony I. napja (hétfő) Délelőtti istentisztelet: Borulj le a Messiás előtt! – Mt 2,1-12 (11.v.)
- J. C. Ryle magyarázata
- A bölcsek Krisztus-keresése Mt 2,1-2 (C. Simeon prédikációja)
- A bölcsek öröme – Mt 2,10 (C. Simeon prédikációja)
- Versek – a böcsekről, Csillagról…
Karácsony I. napja (hétfő) Délutáni istentisztelet: Megüresítette magát --Fil 2,5-11
Matthew Henry magyarázata
Kálvin János magyarázata
 
   
Alkalmi igemagyarázatok, prédikációk 2023. december 17. Advent III. Vasárnapjára a Baptista Áhítatban kijelölt igékhez
Imaóra: Imádkozzunk reménységünket erősítő várakozásért és ünneplésért! – Róm 4,17b-18
- Kálvin magyarázata, Róm 4,17b-18
Bibliaóra: Hogyan imádkozzunk? – Dán 9,1-19 (Aranymondat, Dán 9,18)
- Dán 9,3. Böjt és ima (Charles Simeon prédikációja)
- Dán 9,3-7. Dániel vallomása (Charles Simeon prédikációja)
Délelőtti istentisztelet: Az Úr ma is munkálkodik
- JSir 3,22-26 (Kulcsige. 26.v.)
- JSir 3,22-23. Isten megújuló irgalma (irgalmának újdonságai) – Spurgeon prédikációja
Délutáni istentisztelet: Hogyan várod az ítéletre érkező Urat? – Mal 2,17-3,12 (Kulcsige, Mal 3,5)
- Matthew Henry igemagyarázata
- Mal 3,18. Nagy különbség (Spurgeon prédikáció)
- Mal 3,17. Isten ékszerei (Spurgeon prédikáció)
 
   
Igemagyarázatok, prédikációk, versek - 2023 december 10., Advent II. Vasárnapjára a Baptista Áhítatban kijelölt igékhez
Imaóra: Zsolt 4,5.
- Hálát adok az esti órán… (vers)
- Hála az esti órán (vers – énekszöveg)
- Egy gyakorlatias figyelmeztetés (Charles Simeon prédikációja)
- Berde Mária: Imádság imádságért (vers – részlet)
Vasárnapi bibliaóra: Dán 4,28-32; 5,18-28
- Dán 4,31-32. A legyőzhetetlen király (Spurgeon prédikációja)
- Dán 5,22. A megátalkodottság megdorgálása (C. Simeon)
- Dán 5,23 Belsazár istentelenséges és a mienk összehasonlítva (C. Simeon)
- Megmérettél (Gerzsenyi Sándor verse)
Vasárnap délelőtti istentisztelet – Mk 6,30-35
- J. C. Ryle magyarázata
- J. Ker: A Szabadidó keresztyén felhasználása (vázlat)
- Hívás és küldés (Siklós József verse)
- Ha nem teszek semmit sem (Túrmezei E. verse)
Vasárnap délutáni istentisztelet: Malakiás 2,1-16
- Matthew Henry magyarázata
 
   
Karácsonyi társaselőadások  
   
Adventi versek  
   
Karácsonyi versek  
   
Igemagyarázatok, prédikációk 2023. december 3. Advent I. Vasárnapjára az erdélyi Baptista Áhítatban kijelölt igeszakaszokhoz
Imaáhítat: Zsolt 32,5
- Megtérés (bűnbánat) - W.Hoyt, D.D.
- A bűn megvallása… - Spurgeon prédikációja
- Az igazi boldogság bemutatása---- C. Simeon
Bibliaóra: Dán 3,1-7; 14-30. Dán 3,17-18
- Igaz-e? – Spurgeon prédikációja
- Légy bátor, mint Dániel! – Spurgeon prédikációja
Délelőtti istentisztelet: Lk 21,34-36
- Vigyázz és imádkozz – J. C. Ryle tanítása
Délutáni istentisztelet: Malakiás 1,1-14
- Matthew Henry magyarázata
- Isten szeretete szégyenletesen megkérdőjelezve (Spurgeon prédikáció)
 
   
Igemagyarázatok, versek 2023 augusztus 27. Vasárnapra a Baptista Áhítatban kijelölt igeszakaszokhoz
Vasárnapi imaóra: Kérjük Istent, hogy ismertesse meg velünk üdvözítő tervét! 1Tim 1,3-4
- 1Tim 1,3-4. Kálvin igemagyarázata
- 1Tim 1,1-4 Victor János (Csendes percek)
Vasárnapi bibliaóra: A kísértés legyőzésének leckéje Lk 4,1-13 (Mk 14,38)
- Lk 4,1-13 Matthew Henry igemagyarázata
- Lk 4,1-13 J.C.Ryle magyarázata és jegyzetei
- Mt 4,1-11; Mk 1,12-13; Lk 4,1-13 Kálvin János magyarázata
- Kühn B. után németből Vargha Gyuláné: „Meg van írva!“ (Vers)
Vasárnap délelőtti istentisztelet: Dán 8,1-14 Látomás a kos és a kecskebak küzdelméről
- Dán 8,1-14 Matthew Henry magyarázata
- Dán 8,1-28 Walter Lüthi prédikációja (Igehirdető folyóiratból)
Vasárnap délutáni istentisztelet (RMBGySz): 1Kor 7,25-40 Hajadonok, nőtlenek és özvegyek a gyülekezetben
- 1Kor 7,29-31  A földi dolgok használatában tanusítandó mértékletességre való nevelés(Charles Simeon prédikációja)
- 1Kor 7,32 Az aggodalmas gondterheltség ellen (Charles Simeon prédikációja)
Vasárnap délutáni istentisztelet (MBE): Mt 24,15-22 Az Úr Jézus figyelmeztet Dániel próféciájára
- Mt 24,14-28 J. C. Ryle magyarázata
- Túrmezei Erzsébet: Beteljesedett! (Vers)
 
   
Alkalmi igemagyarázatok, prédikációk 2023. augusztus 20. Vasárnapra az Áhítatban kijelölt igeszakaszokhoz
Imaóra: dicsőítsük az urak Urát! 1Tim 6,15-16
- Láthatatlan Isten (N. L. Frothingham)
- A láthatatlan Isten (S. Charnock)
- 1Tim 6,15-16. Kálvin János magyarázata
Bibliaóra: Isten jelenlétének a próbája 2Móz 33.12-34,7 (2Móz 33,14)
- 2Móz 33,12- 34,11. Matthew Henry igemagyarázata
- 2Móz 33,12-17 Az ébredéshez vezető út (Martyn Lloyd Jones prédikációja)
- Ben Bailie, Martyn Lloyd Jones az igazi megújulás (ébredés) összetevőiről (tanulmány)
Délelőtti istentisztelet: Dán 7,1-14 Isten a történelem ura
- Dán 7,9-10 A pápaság pusztulása
- Dán 7, 1-14 Matthew Henry magyarázata
Délutáni istentisztelet (RMBGySz): 1Kor 7,7-24 A válás nem megoldás
- A megváltás és követelései (C.H.Spurgeon prédikációja)
Délutáni istentisztelet (MBE): Zsolt 72,1-11 A mindeneken uralkodó
- Zsolt 72. Matthew Henry magyarázata
Függelék: A múlt vasárnap délelőtti igére emlékezve,
- Dán 3,31-32. A legyőzhetetlen Király (Spurgeon prédikáció)
 
   
Igemagyarázatok, prédikációk 2023. augusztus 13. Vasárnapra a Baptista Áhítat igeszakaszaihoz
Imaóra: Kérjünk készséget és szentséget, hogy bizonyságot tudjunk tenni reménységünkről! 1Pt 3,15
- 1Pt 3,15 A keresztyén kész számot adni reménységéről. (Charles Simeon prédikációja)
Bibliaóra: Az emberséges magatartás próbája 2Móz 22,20-26 (21-27); 23,1-9 (Mt 5,48)
- Matthew Henry igemagyarázata.
- Kálvin János magyarázata (angolról fordította: Szabó Miklós)
- Délelőtti istentisztelet: Dán 3,31-4,15 A Szentlélek előtt nincs titok
- Matthew Henry igemagyarázata.
Délutáni istentisztelet (RMBGySz): 1Kor 6,12-7,6 a testi kapcsolat ajándéka a házasságban
- 1Kor 6,19-20 Az Istennek való odaadás kötelessége (Charles Simeon prédikációja))
- 1Kor 6,12-7,9 igemagyarázat Matthew Henry kommentárjából
- 1Kor 6,17 A szent egy a Megváltójával (C. H. Spurgeon prédikációja)
Délutáni istentisztelet (MBE): 1Kor 2,6-16 Isten Lelkét kaptuk Isten ajándékaihoz
- 1Kor 2,9-10 Az evangélium egy elképesztő misztérium (Charles Simeon)
- 1Kor 2,6 Az evangélium bölcsessége (Charles Simeon)
- 1Kor 2,7 Az evangélium titokzatossága (Charles Simeon)
- 1Kor 2,8 Az evangélium felőli tudatlanság végzetes (Charles Simeon)
 
   
1Kor 6,1-11 - Ügyintézések a gyülekezetben - Isten kegyelme a legelvetemültebb bűnösök iránt - Charles Simeon prédikációja  
   
Igemagyarázatok, tanítások 2023. augusztus 6. Vasárnapra a Baptista Áhítatban kijelölt igeszakaszokhoz
Imaóra: Adjuk át magunkat mindenestül Isten szolgálatára! – Róm 6,18-19
- Róm 6,18 Gazadaváltásunk (Spurgeon prédikációja)
Bibliaóra: A szeretet próbája– 2Móz 20,1-17 . Jn 14,15
- Siklós József, A Tízparancsolat tükrében (vers, serdülőknek)
- Matthew Henry, A Tízparancsolat magyarázata
- Thomas Watson, Bevezetés a Tízparancsolathoz…
- Westminsteri Nagykáté, Alaptanítások a Tízparancsolatról
- Ravasz László, Krisztus testőrei (részlet)
- Charles Simeon prédikációvázlata, A Lélek ajándéka bátorítás az engedelmességre (Jn 14,15-17)
- Charles Spurgeon prédikációja, A szeretet törvénye és élete (Jn 14,15)
Délelőtti istentisztelet: Dán 1,1-8 A királyi terv, foglyok átnevelése szolgává
- Matthew Henry igemagyarázata
- C.H. Spurgeon prédikációja, Légy bátor, mint Dániel! (Dán 1,8)
Délutáni istentisztelet (RMBGySz): 1Kor 6,1-11 Ügyintézések a gyülekezetben
- Charles Simeon, Isten kegyelme a legelvetemültebb bűnös iránt (1Kor 6,9-11)
Délutáni istentisztelet (MBE): 2Kor 3,1-11 Szolgálatra alkalmasságunk csakis Istentől van
- C.H.Spurgeon prédikációja, Munkások Isten gazdaságán (1Kor 3,6-9)
- Charles Simeon, A lelkészekkel szembeni indokolatlan részrehajlás megrovása (1Kor 3,5-7)
- Charles Simeon, Krisztus az egyetlen fundamentum (1Kor 3,11)
- C.H.Spurgeon prédikációja, Az egyetlen fundamentum (1Kor 3,11)
Visszatekintés a múlt vasárnap délelőtti igére:
- ApCsel 3,1-11 Igemagyarázat Matthew Henry kommentárjából….
 
   
Válogatott igemagyarázatok 2023. július 30. Vasárnapra a Baptista Áhítat igeszakaszaihoz
Imaóra: Adjunk hálát Jézusunknak, hogy felhatalmazott a hozzá hasonló jócselekedetekre! – Jn 14,12-13
- Jn 14,12-17 (J. C. Ryle magyarázata)
Bibliaóra: A bizalom próbája - 2Móz 16,1-12; 17,1-7 (Zsolt 78,23-24).
- 2Móz 16,1-12; 17,1-7. Matthew Henry magyarázata
- Zsolt 78,19-22 A hitetlenség gonoszsága (Charles Simeon prédikációja)
- Zsolt 78, 15-31 Spurgeon magyarázata, Zsoltárok könyvéhez írt kommentárjából
- 2Móz 16,1-17,7 Kálvin magyarázata (Szabó Miklós fordításában)
Délelőtti istentisztelet: ApCs 3,1-11 Péter és János az Ékes-kapunál
- ApCsel 3,6-8. A meggyógyult nyomorék (Charles Simeon prédikációja)
- ApCsel 3,1-11 A bűn és a megváltás képe (prédikáció-vázlat, Spurgeon-től)
- ApCSel 3,1-10.12.15-16 Pünkösd utáni ember (Cseri Kálmán igehirdetése)
Délutáni istentisztelet (RMBGySz): 1Kor 5,1-13 - A gyülekezeti fegyelem
- 1Kor 5,6 A bűn rosszindulatú kovász (Charles Simeon)
- 1Kor 5,7-8 Krisztus a mi húsvéti bárányunk (Charles Simeon)
- 1Kor 5,7. Krisztus a mi húsvéti bárányunk (Spurgeon prédikációja)
Délutáni istentisztelet (MBE): ApCs 5,12-16 - Péter árnyéka
- Krisztus szolgáinak gyógyító személyisége (E. Johnson)
- Eső után ragyogó napsütés (R. A. Redford)
- Isten hatalma az apostolokkal (J. Fawcett)
- Kontrasztok (ismeretlen szerző)
- Ítélet után ébredés (W. Arnot)
- ApCsel 5,12-16 Matthew Henry magyarázata
 
   
Igemagyarázatok 2023. július 23. Vasárnapra (A Baptista Áhítatban kijelölt igékhez)
Imaóra: Jel 21,3-4 Köszönjük meg a betegség- és fájdalommentes isteni jövőt!
- Jel 21,1-6. A mennyei dicsőség (Charles Simeon prédikációja)
- Jel 21,5 Új teremtés (Spurgeon prédikációja)
- Jel 21,1-8 Matthew Poole kommentárjából
- Jel 21,1-8 Matthew Henry kommentárjából (Szabó Zsigmond ford.)
Bibliaóra: 2Móz 14:1-31 A segítséget nyújtó Isten
- 2Móz 14. rész. Matthew Henry magyarázata
- 2Móz 14,15 Az izraelitáknak szorult helyzetükben adott parancs (Charles Simeon)
- 2Móz 14. rész. Kálvin János magyarázata (Szabó Miklós ford.)
Délelőtti istentisztelet: Mk 8,22-26 Egy vak Betsaidában
- Mk 8,23-25 Egy vak meggyógyítása (Charles Simeon prédikációja)
- Mk 8,22-26 J.C.Ryle magyarázata
- Mk 8,22-26 Gondolatok Spurgeon prédikációiból…
Délutáni istentisztelet (RMBGySz): 1Kor 4,6-21 Pál példamutatása
- 1Kor 4,7 Istent kell elismerni mindenben! (Charles Simeon)
- 1Kor 4,12-13 Pál szelídsége (Charles Simeon)
- 1Kor 4,21 Egy fontos alternatíva (Charles Simeon)
Délutáni istentisztelet (MBE): Mk 9: 14-29 Egy megszállott fiú megszabadítása.
- Mk 9,14-29. Matthew Henry igemagyarázata
 
   
Igemagyarázatok, tanítások 2023. július 16. vasárnapra, a Baptista Áhítatban kijelölt igehelyekhez.
Imaóra: Adjunk hálát, hogy Jézus megvetettsége a mi elfogadásunkat eredményezte! Ézs 53,3-4a.
- Ézs 53,2-3 A Messiás sajátosságai és a vele való bánásmód (Charles Simeon prédikációja)
- Ézs 53,4-5. Urunk szenvedéseinek igazi oka (Charles Simeon prédikációja)
- Ézs 53,3 Fájdalmak embere (Spurgeon prédikációja)
Bibliaóra: 2Móz 12,1-28 A védelmező Isten (Zsolt 34,7)
- 2Móz 12,1-28 Kálvin magyarázata (Szabó Miklós ford.)
- 2Móz 12,3-11 A páska (Charles Simeon prédikációja)
Vasárnap délelőtti istentisztelet: Mt 8,5-13 A kapernaumi százados béna szolgája
- Mt 8,5-13 Matthew Henry magyarázata
- Mt 8,5-13; Lk 7,1-10 Kálvin magyarázata
Vasárnap délutáni istentisztelet: 1Kor 3,18-4,5 Krisztus szolgái és Isten titkainak sáfárai
- 1Kor 4,1-2 A lelkészek – az Úr sáfárjai. (Charles Simeon)
- 1Kor 4,3-5 Pál közömbössége az emberek ítélete iránt (Charles Simeon)
Vasárnap délutáni istentisztelet (MBE): Lk 11,14-26 Néma megszállott – hangos élet
- Lk 11,21-22. Az erős fegyveres (Charles Simeon prédikációja)
 
   
Igemagyarázatok, prédikációk 2023 július 9. vasárnapra, a Baptista Áhítatban kijelölt igehelyekhez.
Imaóra: Lk 24,19. Emlékezzünk és adjunk hálát Jézus hatalmas szavaiért és csodatetteiért!

- ApCsel 10,38 Krisztus szorgalma az ember javára (Charles Simeon prédikációja)
Bibliaóra, 2Móz 6,1-13 és 7,1-7 A szövetség Istene (Zsolt 86,15)
- 2Móz 6,1-13. 7,1-7. Matthew Henry igemagyarázata
- 2Móz 6,1-13. 7,1-7. Kálvin magyarázata
Délelőtti istentisztelet: Jn 4,46-54 Jézus első gyógyítása
- Jn 4,46-54 Kálvin magyarázata (Szabó Miklós fordításában)
- Jn 4,46-54 Matthew Henry igemagyarázata
- Jn 4,46-54 J.C.Ryle magyarázata.
- Jn 4,48 A hit jellemzői (C.H. Spurgeon prédikációja)
Délutáni istentisztelet (RMBGySz): 1Kor 3,1-15 Isten szántóföldje, Isten épülete.
- 1Kor 3,11. Az egyetlen fundamentum (C.H.Spurgeon prédikációja)
- 1Kor 3,5-7 A lelkészekkel szembeni indokolatlan részrehajlás megróvása (Charles Simeon)
- 1Kor 3,11 Krisztus az egyetlen fundamentum (Charles Simeon)
- 1Kor 3,12-15 Utasítások azoknak, akik az igaz alapra építenek (Charles Simeon)
Délutáni istentisztelet (MBE): ApCsel 10,37-39a. Az Úr Jézus szerte járt és mindenkit gyógyított.
- ApCsel 10,38 Krisztus szorgalma az ember javára (Charles Simeon prédikációja)
 
   
Igemagyarázatok 2023. Július 2. Vasárnapra A Baptista Áhítat szerinti igékhez
Vasárnapi imaóra: 2Móz 15,26. Kérjük Isten betegséget elhárító és abból kigyógyító erejét...
- 2Móz 15,22-27 Matthew Henry igemagyarázata
- 2Móz 15,26. Krisztus az Ő népének gyógyítója (Charles Simeon prédikációja)
Bibliaóra: 2Móz 3,1-15; 4,1-17. Az elhívás Istene
- 2Móz 3,1-4,17. Matthew Henry magyarázata.
Vasárnap délelőtti istentisztelet: 4Móz 21,4-9. Mózes közbenjáró imája
- 4Móz 21,4-9. Matthew Henry magyarázata
Vasárnap délutáni istentisztelet (RMBGySz): 1Kor 2,6-16 Ki értheti Isten Lelkének dolgait?
- 1Kor 2,6 Az evangélium bölcsessége (Charles Simeon prédikációja)
- 1Kor 2,7. Az evangélium titokzatossága (Charles Simeon)
- 1Kor 2,8 Az evangélium felőli tudatlanság, végzetes (Charles Simeon)
Vasárnap délutáni istentisztelet (MBE): 1Móz 20,10-18 Ábrahám imája a meddőkért
- 1Móz 20,10-18. Matthew Henry magyarázata
- 2Móz 20,9 Ábrahám megdorgálása, amiért megtagadta feleségét (Charles Simeon)
 
   
2023. június 25. Vértanúk vasárnapja
Vasárnap délelőtti istentisztelethez: Az első keresztyén vértanú bizonyságtétele (ApCsel 7,51-60.)
- ApCsel 7,59-60. István halála (Charles Simeon prédikációja)
- ApCsel 7,59-60. István halála (Charles Spurgeon prédikációja)
Vasárnapi bibliaórához. Jón 3,1-4,11 Zsid 3,12-13…..
- Jón 3-4. Matthew Henry igemagyarázata
- Jón 3,9. Ki tudja?.... (C.H.Spurgeon prédikációja)
Vasárnap délutánra: 1Kor 2,1-5. Pál prédikálásának jellemzői.
- 1Kor 2,3. A hűséges lelkész érzései…. (Charles Simeon prédikációja)
 
   
Versek Keresztyén vértanúk vasárnapjára  
   
Jón 2. rész – Versek  
   
2023. június 18. Apák napja.
Az imaórai igével kapcsolatosan
- Az egyetemes atyaság – hazugság (Spurgeon prédikációja)
A Bibliaórához (Jónás 2):
- Jón 2 (Matthew Henry magyarázata)
- John Piper: Segélykiáltás és hálaadás (Jón 2. alapján)
Vasárnap délelőtti istentisztelethez: Ézs 63,7-19)
- Ézs 63,7. Az Úr szerető jósága (Charles Simeon)
- Ézs 63,9 Az Úr szeretete népe iránt (Charles Simeon)
- Ézs 63,11-14 Az Istenség szemlélete (Charles Simeon)
Vasárnap délutáni istentisztelethez, 1Kor 1,18-31
- 1Kor 1,23-24 Az igazi fény, melyben az evangéliumot kell szemlélni (Charles Simeon)
- 1Kor 1,22-24 Az emberek vallási igényei és Isten válasza (James Denney)
- 1Kor 1,23-24 A megfeszített Krisztus (Spurgeon)
Vasárnap délutáni istentisztelet, MBE (Róm 14,13-23)
- Róm 14,17-19 Gyakorlati kereszetyénség – illusztrálva (Charles Simeon)
- Róm 14,22 A lelkiismeretre való odafigyelés ajánlása (Charles Simeon)
Függelék:
- 3Jn 4 Szülők és lelkipásztorok örömre (Spurgeon)
 
   
Részletek Jonathan Edwards gyermekeihez írt leveleiből  
   
Lk 11,29 - Charles H. Spurgeon: Ha már megtaláltad, ne keress tovább! Akik csodákra és jelekre várnak  
   
Jón 1,1-15 - Válogatott versek  
   
Ézs 6,6-8 - William Perkins: Isteni vigasztalás (igehirdetőknek)  
   
2023. június 11. vasárnap
Imaóra:
- Ef 6,18. Az imádság fontossága (Charles Simeon)
Bibliaóra:
- Ézs 6,8 Egy missziós szellem leírása (Charles Simeon) 
Bibliaóra, délelőtti istentisztelet:
- Jón 1 Matthew Henry igemagyarázata 
Délutáni istentiszteletre:
- 1Kor 1,10-17. A szkizma gonoszsága és veszélye (Thomas Boston) 
MBE, délutáni istentisztelet:
- Lk 19,29 Egy szó azokhoz, akik jelekre és csodákra várnak (Spurgeon) 
 
   

A Baptista Áhítat által 2023 június 4. vasárnapra előjegyzett igékhez:
I
maóra:
- Charles Simeon prédikációja: Kötelességünk az Úr Jézus iránt. Lk 19,40. 
Bibliaóra:
- Charles Simeon prédikációja: Emlékezz Istenre ifjúságodban! (Préd 12,1) 
- Charles Simeon prédikációja: Az igaz vallás lényegének össszefoglalása (Préd 12,13-14) 

D
élelőtti istentisztelet:
- Charles Simeon prédikációja: Isten mindenütt jelenléte és mindentudása (Zsolt 138,1-12) 
- James Denney prédikációja: Elementáris (alapfokú) vallás (Zsolt 139,1)
Délutáni istentisztelet:
- Charles Simeon prédikációja: Az Evangélium által közvetített áldások (1Kor 1,4-9)
Délutáni istentisztelet, MBE:
- Charles Simeon: A keresztyének szívükben egyek (1Kor 12,13) 

 
   
Pünkösdi versek  
   
Pünkösdi prédikációk Az Igehirdető (Erdélyi Református Egyházkerület folyóirata) regebbi számaiból  
   
Pünkösdvasárnapi imaórához: Róm 8,15-16:
- Charles Simeon: Rabság és örökbefogadás Szelleme (prédikáció-vázlat)
- Charles Simeon: A Lélek tanúságtétele (prédikáció-vázlat)
Pünkösdvasárnapi bibliaórához: ApCsel 2,29-47
- Matthew Henry magyarázata
- Jean Calvin magyarázata (Szabó András fordításában)
- Charles Simeon: A Szentlélek elküldése (prédikációvázlat)
Pünkösdvasárnap délelőtti istentisztelethez: ApCsel 2,1-21
- Matthew Henry magyarázata
- Charles Haddon Spurgeon prédikációja: Pünkösd
Pünkösdhétfő délutáni istentisztelethez: ApCsel 13,1-12
- Charles Haddon Spurgeon prédikációja: Két Pál és egy megvakult varázsló
 
   
2023. május 21. vasárnapra
Az imaórai igéhez: (Lk 20,37-38 és ezzel párhuzamos, szinoptikus igékhez):
- Charles Simeon prédikációja: Mk 12,26-27. A feltámadás bizonítása a Pentateuchból
- Mt 22,23-33 - Matthew Henry magyarázata.
- Mk 12,18-27 - Matthew Henry magyarázata
- Lk 20,27-39 - Matthew Henry magyarázata
- Mt 22,23-33 - J.C.Ryle tanítása
- Mk 12,18-27 - J.C.Ryle tanítása
- Lk 20,27-40 - J.C.Ryle tanítása
A vasárnapi bibliaórai igéhez (Préd 9,10-18. Préd 11,1-6):
- Matthew Henry igemagyarázata
- Charles Simeon prédikációja: Préd 9,12: A vallás komolyanvételének ajánlása
Vasárnap délelőtti igéhez, 1Kir 17,17-24.
- Charles Simeon prédikációja: Az özvegyasszony fia, akit Illés feltámasztott (1Kir 17,22-23)
- Matthew Henry igemagyarázata
Vasárnap délutáni igéhez: Efézus 6,14-20
- Charles Simeon prédikációja: A keresztyén öve (Ef 6,14 alapján)
 
   
2023. május 18. Mennybemenetel napjára
Prédikációk Charles Simeontól:
- A Megváltottak doxológiája. (Jel 5,11-13)
- Krisztus halála: üdvösségünk feltétele (Ézs 53,10)
- Krisztus megelégedettsége az Ő népében (ÉS 53,11)
- Isten előtti megigazulásunk eszközei (És 53,11)
- Krisztus halálának és közbenjárásának gyümölcse (És 53,12)
- Krisztus az egyház Feje (Ef 1,20-23)
- Isten megdicsőült a Fiában (Jn 13,31-32)
 
   
Versek Mennybemenetel napjára  
   
Versek a keresztyén egységről  
   
Péld 29,18 - W. M. Statham: Ha nincs látomás… - Charles Simeon: Az evangéliumi igehirdetői szolgálatok fontossága  
   
Ef 5,15-20 - Charles Simeon: Az idő megváltása - J. Archer: Az evangéliumban foglalt igazságok kiválóságáról és hasznosságáról  
   
1Kor 12,8-18 - Charles Simeon: A Szentlélek adományozó munkája  
   
Ef 6,10 - Isteni erő W.F. Adeney - A lelki erő titka T. Croskery -  
   
Válogatott versek Anyák Napjára  
   
Tim Challies: Keresztyén férfiak és istenfélő édesanyjuk  
   
2Tim_2,5 – Igei gondolatok különböző szerzőktöl  
   
Lk 1,39-56 - Matthew Henry kommentárjából  
   
Ézs 49,13-17 - Matthew Henry kommentár  
   
1Sám 2,1-10 - Matthew Henry kommentárjából  
   
1Sám 2,1-10 - Charles Simeon: Anna hálaadó éneke  
   
Versek a keresztyén szabadságról, megigazulásról…  
   
Ef 5,8 - Charles Simeon – Isten parancsa: következetesen járjunk!  
   
Kol 3,11 - Krisztus minden – Charles Simeon prédikációvázlata  
   
Jn 8,36 - A szabadság, mit Krisztus ad népének – Charles Simeon prédikációvázlata  
   
Gal 1,1-5 - Igemagyarázat Luther Mártontól, A Gálata-Levélhez írt Kommentárjából  
   
Luther Márton: Értekezés a keresztyén ember szabadságáról – a latin eredetiből fordította: D. Dr. Prőhle Károly  
   
A keresztyén ember szabadságáról: Dr. Luther Márton  
   
Gal 5,1 - Charles Simeon: A keresztyén szabadsága  
   
Lk 22,44 - Jonathan Edwards: Krisztus gyötrődése  
   
1Móz 1,2 - A Lélek munkája az új teremtésben - C.H. Spurgeon prédikációja  
   
4Móz 24,17 - „Csillag származik Jákóbból” - C. H. Spurgeon prédikációja  
   
Jel 3,1-6 - Levél a sardisi gyülekezethez - Igemagyarázat Matthew Henry kommentárjából  
   
Karacsonyi versek  
   
Adventi versek  
   
Karácsonyi jelenet  
   
Adventi készülődés Svájcban  
   
Adventi ház - Túrmezei Erzsébet verse  
   
1Kir 16,34; Mt 1,24 – Kovács Imre (1903-1991): Lelki apáink örökségéből: Hiél, József, az ács mester - Kovács Imre (1903-1991) lelkipásztor munkássága - Életrajzi riport – Versek  
   
Versek Apák napjára  
   
Versek, gondolatok Cantate vasárnapra  
   
Ez 36,27 - A Szentlélek munkájának szükségessége - Charles Haddon Spurgeon prédikációja  
   
Ef 2,9-10 - A kegyelemből való üdvösség egyezése a jócselekedetekkel - Charles Haddon Spurgeon prédikációja  
   
2Kir 3,15 - Az énekes - C. H. Spurgeon 1612. prédikációja  
   
1Móz 28,10-22 – Válogatott versek  
   
Jn 1,14 - Krisztus dicsőségét láttuk! - C.H. Spurgeon 414. sz. prédikációja  
   
Jn 1,1 - Krisztus istensége – Charles Simeon 1594. prédikációvázlata.  
   
Jn 1,14 - Elmélkedések János evangéliuma alapján: J. C. Ryle  
   
Jn 1,14-18 - Igemagyarázat Matthew Henry bibliakommentárjából  
   
Ef 1,15-23 - Matthew Henry igemagyarázata  
   
1Jn 1, 1-4 - Matthew Henry szentírásmagyarázatából  
   
1Jn 1,1-10 - Szükségünk van az Istennel való közösségre - dr. Vass Gergely igehirdetése  
   
Versek anyák napjára 2022  
   
Zsid 11,23 - „Hit által rejtegették Mózest…” - C.H. Spurgeon prédikációja  
   
Fil 2,19-30 - Timótheus és Epafróditus dicsérete - Igemagyarázat Matthew Henry kommentárjából – Versek  
   
Ef 1,3-12 - Adjunk hálát Istennek az Ő szuverén kegyelméért és irgalmáért! - Charles Simeon (1759-1836) prédikációvázlata  
   
Mt 25,22-23 - A tálentumok – Charles Simeon 1397. prédikációvázlata  
   
Lk 19,12-13 - A gírák – Charles Simeon prédikációvázlata  
   
1Sám 2,27-36 - Isten tisztességet szerez szolgáinak - Paul Negruţ igehirdetése  
   
Jézus él! – hát nem hihetetlen? - Húsvéti prédikáció Steve Daughtery, angol lelkésztől  
   
Jézus él – vers  
   
1 Kor 15 - Diadal a halál felett!  
   
Vers: Mély csend honolt, béke lengett amaz új kősír felett  
   
Húsvét hatalmas diadala és üzenete - Rupert Evans igehirdetése  
   
Zsoltár 16,1-11 - Igemagyarázat Matthew Henry bibliakommentárjából  
   
Lk 24,13-35 - Az emmausi tanítványok - Igemagyarázat Matthew Henry bibliakommentárjából - J. C. Ryle igemagyarázata – Alkalmi versek  
   
Luk 24 - Igemagyarázat Matthew Henry bibliakommnetárjából  
   
Luk 24,1-12 - A feltámadás - J. C. Ryle igemagyarázata  
   
Ez 37,15-23 - Igemagyarázat Matthew Henry kommentárjából  
   
Ez 37 - A száraz csontok látomása - McCheyne egyik híres prédikációja  
   
Versek nagypéntekre 2022  
   
Versek nagycsütörtökre 2022  
   
Húsveti versek 2022  
   
Lk 22,61-62 - Péter bukása és megtérése - Charles Simeon prédikációja  
   
Zsolt 24 - Kálvin igemagyarázata  
   
Versek Virágvasárnapra 2022  
   
Mt 21,5 - Krisztus diadalmas bevonulása Jeruzsálembe – Spurgeon 405. prédikációja  
   
Luk 19,29-40 - Krisztus bevonulása Jeruzsálembe - Kálvin igemagyarázata - Matthew Henry szentírásmagyarázata - J. C. Ryle igemagyarázata  
   
Jn 12,20-33 – J. C. Ryle igemagyarázata  
   
Jn 12,20-33 – Kálvin igemagyarázata  
   
Ézs 49,13-16 - Részlet Kálvin magyarázatából  
   
5Móz 3,23-37; 5Móz30,1-8 – Kálvin igemagyarázata  
   
1Móz 2,15-17 és 1Móz 3,1-8 – Igemagyarázat Matthew Henry bibliakommentárjából  
   
Az ember teremtése - Isten képe az emberben - Részlet Ursinus Zakariás: A Heidelbergi Káté magyarázata c. művéből  
   
1Móz 3. Fejezet – Kálvin igemagyarázata  
   
1Móz 1,1-5 - Világosság, természeti és lelki értelemben - C. H. Spurgeon 660. prédikációja
   
1Móz 1,2 - A Lélek munkája az új teremtésben - C.H. Spurgeon prédikációja
   
1Móz 1,4 - A teremtés első napja - Spurgeon 1252. prédikációja
   
1Móz 3, 14-15 - A kígyóra kimondott ítélet - C.H. Spurgeon 2165. prédikációja
   
1Móz 3,18 - „Tövisek és bogáncskórók” - C. H. Spurgeon 2299. prédikációja
   
1Móz 3,1 - Ellenszer a Sátán csábításaira - C. H. Spurgeon - 2707. nyomtatásban megjelent prédikációja
   
1Móz 3,9 - Isten első szava az első bűnöshöz - C. H. Spurgeon 412. nyomtatásban megjelent prédikációja
   
Ef 1,3-12 - Adjunk hálát Istennek az Ő szuverén kegyelméért és irgalmáért! - Charles Simeon (1759-1836) prédikációvázlata
   
Jn 1,14-18 - Igemagyarázat Matthew Henry bibliakommentárjából
   
Jn 1,14,18 - Elmélkedések - János evangéliuma alapján - J.C. Ryle, 1858
   
Jn 1,14 - Krisztus dicsőségét – láttuk! - C.H. Spurgeon 414. sz. prédikációja
   
Jn 1,1 - Krisztus istensége - Charles Simeon 1594. prédikációvázlata.
   
Jn 12,20-33 - J.C.Ryle igemagyarázata (1858)
   
Lk, 14,23 Kényszeríts bejönni mindeneket - Spurgeon igehirdetése
   
Lk 16,19-31 - Kálvin igemgyarázata - A gazdag és Lázár
   
Lk 16,31 - Egy prédikátor a halottak közül - C.H. Spurgeon prédikációja
   
Lk 19,12-13 - A gírák - Charles Simeon prédikációvázlata
   
Lk 22,61-62 - Péter bukása és megtérése - Charles Simeon prédikációja (1832.)
   
Lk 24,1-12 - Igemagyarázat Matthew Henry bibliakommentárjából - A feltámadás
   
Luk 24,13-35 - Igemagyarázat Matthew Henry bibliakommentárjából (1711)
   
Mt 21,5 - Krisztus diadalmas bevonulása Jeruzsálembe - Charles Haddon Spurgeon 405. prédikációja
   
Mt 25,22-23 - A tálentumok - Charles Simeon 1397. prédikációvázlata
   
Tavaszi versek
   
Versek anyák napjára
   
Versek, gondolatok Cantate vasárnapra
   
Versek nagycsütörtökre
   
Versek nagypéntekre
   
Virágvasárnapi versek
   
Zsid 11,23 - Hit által rejtegették Mózest - C.H. Spurgeon prédikációja
   
Zsid 11,24-26 - Mózes döntése - C.H. Spurgeon 1063. sz. prédikációja
   
24. Zsoltár - Kálvin igemagyarázata
   
Róm 15,17-24 - Kálvin János, A Római levél magyarázata - ford: Rábold Gusztáv (felolvasás)
   
Róm 15,25-33 - Kálvin János, A Római levél magyarázata - ford: Rábold Gusztáv (felolvasás)
   
Róm 15,13-16 - Kálvin János, A Római levél magyarázata - ford: Rábold Gusztáv (felolvasás)
   
Fil 3,7-8 - Igemagyarázat Kálvin kommentárjából
   
Koratavaszi versek
   
Ruth 1,16 - Ruth szilárd elhatározása - Jonathan Edwards prédikációja
   
Ruth 1,1-22 - Igemagyarázat - Matthew Henry bibliakommentárjából (1706)
   
Róm 15,15-16 - Szolgálni a pogányoknak (nem-keresztyén népeknek): jó és nemes munka - Charles Simeon prédikációvázlata
   
Mt 13,33 A tésztában rejlő kovász - Charles Simeon prédikációvázlata
   
Máté 12,22-30 - Igemagyarázat Matthew Henry bibliakommentárjából
   
Mt 6,19-24 - Földi és mennyei kincsek - D. Martin Lloyd-Jones
   
 
   
Fil 3,1-14 - Igemagyarázat Matthew Henry bibliakommentárjából
   
5Móz 28,1-14 Igemagyarázat Matthew Henry kommentárjából (1706)
   
5Móz 19,1-13 - Matthew Henry igemagyarázata (1708)
   
5Móz 18,15-22 - Matthew Henry igemagyarázata (1708)
   
Mt 13,31-35; Mk 4,25-34; Lk 13,18-32 - Kálvin igemagyarázata 110. - A mustármag, kovász
   
4Móz 35,9-34 és 5Móz 19,1-13 - Kálvin igemagyarázata - Angolból fordította: Szabó Miklós
   
Lukács 11,14-23; Mt 12,22-32; Mk 3,20-30; Lk_12,10 - Kálvin igemagyarázata
   
Lk 10,1-7 - John C. Ryle igemagyarázata (1858)
   
Lk 10,1-11 - igemagyarázat Kálvin kommentárjából
   
5Móz 17,14-20 - Igemagyarázat - Matthew Henry kommentárjából (1708)
   
1Pt 2,19-23 - Hogyan viseljük a bántalmazásokat? - Charles Simeon prédikációvázlata
   
Róm 14,10‒12 - Isten ítélőszéke - C.H. Spurgeon prédikációja
   
Róm 9,16 - Isten szuverén irgalmából származik minden áldás, amit csak kapunk - Charles Simeon prédikációvázlata
   
Róm 1,16 - Senki se szégyellje az evangéliumot! - Charles Simeon prédikációvázlata
   
Téli versek
   
És 6,6-7 - Isteni vigasztalás - William Perkins
   
Mt 8,1-4 - A bélpoklos meggyógyítása - Kálvin János magyarázata
   
Richard Baxter a házasságról
   
Róm 9,13 - Jákób és Ézsau - C.H. Spurgeon prédikációja (239)
   
Róm 10,1-4 - Kálvin János, A Római levél magyarázata - ford: Rábold Gusztáv (felolvasás)
   
Róm 10,11-17 - Kálvin János, A Római levél magyarázata - ford: Rábold Gusztáv (felolvasás)
   
Róm 10,5-10 - Kálvin János, A Római levél magyarázata - ford: Rábold Gusztáv (felolvasás)
   
Róm 9,1-5 - Kálvin János, A Római levél magyarázata - ford: Rábold Gusztáv (felolvasás)
   
Róm 9,6-9 - Kálvin János, A Római levél magyarázata - ford: Rábold Gusztáv (felolvasás)
   
Versek – Házasság, szerelem, tisztaság, család…
   
Róm 8,3-4 - Krisztus – megszentelődésünk szerzője - Charles Simeon prédikációvázlata
   
Róm 8,9-14 - Kálvin János, A Római levél magyarázata - ford: Rábold Gusztáv (felolvasás)
   
Róm 8,5-8 - Kálvin János, A Római levél magyarázata - ford: Rábold Gusztáv (felolvasás)
   
Róm 8,15-18 - Kálvin János, A Római levél magyarázata - ford: Rábold Gusztáv (felolvasás)
   
Róm 8,1-4 - Kálvin János, A Római levél magyarázata - ford: Rábold Gusztáv (felolvasás)
   
Róm 8,14 - A Lélek vezetése – Isten fiainak titkos ismertetőjele - C. H. Spurgeon 1220. prédikációja
   
Mt 12,46-50; Mk 3,31-35; Lk 11,27-28; Lk 8,19-21 - Jézus anyja és testvérei - Kálvin János magyarázata Máté, Márk és Lukács összhangba hozott evangéliumához
   
Mk 3,31-35 - Krisztus szeretete népe iránt - Charles Simeon prédikációvázlata
   
5Móz 10,12-22 - Igemagyarázat Matthew Henry kommentárjából, (1706)
   
3Jn 4 - Szülők és lelkipásztorok öröme - C. H. Spurgeon prédikációja (1148)
   
Jer 1,11-12 - Mire tanít a mandulafavessző? - Charles Haddon Spurgeon prédikációja
   
Róm 6,8-11 - A keresztyén ember Krisztussal együtt feltámadt új életre - Charles Simeon prédikációvázlata
   
Róm 6,14-18 - Kálvin János, A Római levél magyarázata - ford: Rábold Gusztáv (felolvasás)
   
Róm 6,12-13 - Kálvin János, A Római levél magyarázata - ford: Rábold Gusztáv (felolvasás)
   
Róm 6,1-11 - Kálvin János, A Római levél magyarázata - ford: Rábold Gusztáv (felolvasás)
   
5Móz 9,7-29 -Igemagyarázat Matthew Henry bibliakommentárjából
   
5Móz 8,10-20 - Igemagyarázat - Matthew Henry (1662-1714) bibliakommentárjából
   
Lk 5,20-26 - Az igazi boldogság meghatározása - Charles Simeon prédikációvázlata (1495)
   
Zsid 6,4-6 - A szentek kitartása - Charles H. Spurgeon 75. prédikációja
   
5Moz 7,20 - Titkos bűnök kiűzése darázscsípésekkel - Charles H. Spurgeon prédikációja (673)
   
1Jn 4,16 - A keresztyén ember sajátos ismertetőjegye - Charles Simeon prédikációvázlata
   
Róm 2,3-5 - Ítélet a mások felett ítélkezőkön - Charles Simeon 1824. prédikációvázlata
   
Ef 4,22-24 - Az óember és az új ember - Charles Simeon 2111. prédikációvázlata
   
Lk 3,4-6 - Keresztelő János szolgálata - Charles Simeon prédikációvázlata
   
Márk 4,35-41 - Mérlegkészítés az Úr Jézussal való utazás után - Vékás Zoltán lelkipásztor 2009. dec.31-én elhangzott óévi igehirdetése
   
Mt 25,22-23 - A tálentumok - Charles Simeon 1397. prédikációvázlata
   
Zsolt 119,89-92 - Ez vigasztalásom nyomorúságomban - Charles H. Spurgeon 1656. prédikációja
   
Szilveszteri versek
   
Újévi versek
   
Ézs 11,2-3 - Krisztus rendkívüli képesítései hivatala végzéséhez - Charles Simeon 875. prédikációvázlata
   
Lk 2,28-32 - Jézusról tett tanúságtétel a templomban - Charles Simeon 872. prédikációvázlata
   
Ézs 9,6 - Krisztus testtélétele és dicsősége - Charles Simeon 872. prédikációvázlata
   
Mennyei kommunikáció - Sógor Árpád igehirdetése 2014 karácsonyán
   
Karácsonyi versek
   
Mt 1,23 - „Velünk az Isten!” - C. H. Spurgeon 1270. (nyomtatásban megjelent) prédikációja
   
Mt 1,21-23 - Krisztusnak adott nevek jelentősége - Charles Simeon 1278. prédikációvázlata.
   
Máté 1, 18-25 - Igemagyarázat Matthew Henry kommentárjából és J. C. Ryle igemagyarázata
   
   
Luk 2,1-20 - Igemagyarázat Matthew Henry kommentárjából
   
Elmélkedések Lk 2,1-20 felett - írta: J. C. Ryle, 1858
   
Lk 2,15 Az evangélium iránti érdeklődés ajánlása - Charles Simeon 1473. prédikációvázlata
   
1Tim 1,15 - Krisztus a bűnösök megmentésére jött - Charles Simeon 2226. prédikációvázlata
   
Jn 1,14 - Krisztus dicsőségét – láttuk! - C.H. Spurgeon 414. sz. prédikációja
   
Igemagyarázat Matthew Henry (1662-1714) bibliakommentárjából - Jn 1,14-18
   
Jn 1,14 - Elmélkedések János evangéliuma alapján - J. C. Ryle, 1858
   
Jn 1,1 - Krisztus istensége - Charles Simeon (1759-1836) 1594. prédikációvázlata.
   
Mt 11,28 - Krisztus hívja a megterhelteket - Charles Simeon prédikációja (1349. vázlat)
   
Felolvasás: A hűséges Charles Simeon - Írta: William P. Farley
   
Intés az ifjakhoz - Charles Simeon prédikációvázlata - Tit 2,6
   
Ne szabjátok magatokat a világhoz! - Charles Simeon 1905. prédikációvázlata - Róm 12,2
   
Felhívás Istennek való odaszenteltségre - Charles Simeon 1904. prédikációvázlata - Róm 12,1
   
Isten hosszútűrése - Charles Simeon prédikációvázlata - 2Pt 3,8-9
   
A Kígyóra kimondott ítélet - C.H. Spurgeon 2165. prédikációja - 1Móz 3,14-15
   
Adventi versek
   
2021. április 4., húsvétvasárnap
Imaáhítat: Adjunk hálát, mert nem a halálé, hanem az életé az utolsó szó! Jn 14,19-20
Horváth Levente, Akik a sírhoz mentek, hogy a sír ellenére higgyenek - János 20,1–9; 1Kor 15,12–23
Bibliaóra: 1Kor 15,12-26 (20) - A feltámadás
Szász At­ti­la, Fel­tá­ma­dott a ha­lál­ból - 2Tim 2,8; 1Kor 15,1–20
Nagy László, Eszetekbe juttatom az evangéliumot - 1Kor 15,1–4; Márk 16,1–14
Délelőtti istentisztelet: A feltámadás híre. A feltámadt Krisztus megjelenése - Márk 16,1-13.
Délutáni istentisztelet: Meghalni és feltámadni Jézussal - Róm 6,1-11
2021. április 5., húsvéthétfő
Délelőtti istentisztelet: Mk 16,14-18 - A nagy küldetés.
Délutáni istentisztelet: Életre keltett Krisztussal együtt! Új életben jó cselekedetekkel - Eféz 2,8-10.
   
Húsvéti versek
   
2021. április 2., nagypéntek - Krisztus elszántsága népéért való szenvedésvállalásában - Mk 15,23 - C. H. Spurgeon 2443. prédikációja
   
2021. április 2., nagypéntek - Nagypénteki igemagyarázat Kálvin Jánostól - Márk 14,1-41
   
Versek nagypéntekre - 2021. április 2.
   
Igemagyarázatok és versek - 2021. április 1., nagycsütörtök
Erdélyi baptista áhítat (RMBGYSZ): Márk 14,32-42 - Megváltónk halálos gyötrődése
Igemagyarázat Matthew Henry kommentárjából (1711)
Igemagyarázat Kálvin kommentárjából - Gyötrődés a Gecsemáné kertjében - Mt 26,36-44; Mk 14,32-40; Lk 22,39-46
Válogatott versek
Magyarországi baptista áhítat (MBE): Mk 14,12-25 - Utolsó közös vacsora
Igemagyarázat Kálvin kommentárjából - Márk 14,12-17
Válogatott versek és énekek
   
Igemagyarázatok és versek - 2021. március 28., virágvasárnap
Imaóra: Dicsőítsük az Úr Jézust, mint erre egyedül méltó Királyt! – Jel 19,16
Bibliaóra: A Szabadító - Ézs 62,10-12; Zak 2,14-17
Virágvasárnapi versek
Vasárnap de.: Márk 11,1-11 -A jövendő ország ünneplése - Kálvin igemagyarázata
A szamárcsikó - Református Igehirdető 1926. márc. - Márk 11,2-3.
Vasárnap du.: Zof 3,14-17 Örvendezz teljes szívből!
   
Igemagyarázatok és versek - 2021. március 21., vasárnap
Bibliaóra: A vezető és a lelki ébredés - 2Kir 22,8-13; 23,1-6; 21-25.
Versek a Bibliáról
Vasárnap de.: Higgyetek Istenben! Mk 11,12-14; 20-25 - Kálvin igemagyarázata
Vasárnap du.: RMBGYSZ: Jónás 4,1-11 - Haragos próféta, kegyelmes Isten - Victor János, 1952: Isten bűnös prófétája
MBE: 2Krón 20,1-30 - Hit és dicséret, amely győzelemhez vezetett
Koratavaszi versek
   
Igemagyarázatok és versek - 2021. március 14., vasárnap
Bibliaóra: 2Kir 20,1-21 (Péld 16,17) - Igemagyarázat Kálvintól a párhuzamos ézsaiási igehelyhez - Ézs 38-39
Vasárnap de.: Kisgyermekek Jézusnál! Márk 10,13-16 (14.v.) - Kálvin igemagyarázata Vasárnap du.: RMBGYSZ: Jónás 3:1-10 - Ninive megtérése - Ki tudja?... C. H. Spurgeon 275. sz. prédikációja
MBE: Titus 2:1-10 (1.v.) - Hirdessük mindenkinek az egészséges tanítást!
   
Pünkösdi prédikációk az Igehirdető folyóiratból hang
   
Mt 5,41 - Menj el vele kettőre - Igehirdető folyóiratból hang
   
Versek az adakozásról - 2018. ápr. 15. vasárnap du. hang
   
Mt 21,23-32 - Kérdés Jézus hatalmáról - A két testvér példázata - J. C. Ryle igemagyarázata  hang
   
Mk 11,27-33 - Kérdés Jézus hatalmáról - J. C. Ryle igemagyarázata  hang
   
Lk 20,1-8 - Jézus tekintélyét megkérdőjelezik - J. C. Ryle igemagyarázata - 2018. ápr. 8. vasárnap de.  hang
   
Versek húsvétra - 2018. ápr. 1. húsvétvasárnap hang
   
Lk 24,1-12 - Jézus Krisztus feltámadása - Matthew Henry igemagyarázata - 2018. ápr. 1. húsvétvasárnap de. hang
   
Lk 24,1-12 - Jézus Krisztus feltámadása - J. C. Ryle igemagyarázata - 2018. ápr. 1. húsvétvasárnap de. hang
   
Húsvéti prédikációk az Igehirdetőből hang
   
Lk 23 - Mk 15 - Jézus Krisztus halála - J. C. Ryle igemagyarázata - 2018. márc. 30. nagypéntek du.  hang
   
Nagypénteki prédikációk az Igehirdetőből hang
   
Versek nagypéntekre - 2018. márc. 30. péntek hang
   
Versek nagycsütörtökre - 2018. márc. 29. csütörtök hang
   
Versek virágvasárnapra - 2018. márc. 25. virágvasárnap de. hang
   
Lk 12,13-21 - Virágvasárnapi prédikaciók (Igehirdető ref. folyóiratból) - 2018. márc. 25. virágvasárnap de. hang
   
Luk 19,28-40 - Jézus bevonulása Jeruzsálembe - Kálvin - Matthew Henry - J. C. Ryle - 2018. márc. 25. virágvasárnap de. hang
   
Jer 13,1-11 - Matthew Henry igemagyarázata - 2018. márc. 18. vasárnap du.  hang
   
Lk 13,1-5 - Térjetek meg, különben elvesztek! - J. C. Ryle igemagyarázata - 2018. márc. 18. vasárnap de.  hang
   
Lk 12,13-21 - A bolond gazdag - Versek - 2018. márc. 11. vasárnap de. hang
   
Lk 12,13-21 - A bolond gazdag - Matthew Henry igemagyarázata - 2018. márc. 11. vasárnap de.  hang
   
Lk 12,13-21 - A bolond gazdag - Igehirdető (ref. folyóiratból) - 2018. márc. 11. vasárnap de. hang
   
Jónás 3,9 - Ki tudja? talán visszatér és megengesztelődik az Isten - C. H. Spurgeon 275. sz. prédikációja- 2018. márc. 11. vasárnap de. - MBE hang
   
Jónás 3 - Még negyven nap, és elpusztul Ninive - Versek - 2018. márc. 11. vasárnap du. - MBE hang
   
Lk 10,38-42 - Mária és Márta - Versek - 2018. márc. 4. vasárnap de. hang
   
Lk 10,38-42 - Mária és Márta - Matthew Henry igemagyarázata - 2018. márc. 4. vasárnap de. hang
   
Lk 10,38-42 - Mária és Márta - J. C. Ryle igemagyarázata- 2018. márc. 4. vasárnap de. hang
   
Lk 10,38-42 - Mária és Márta, a jó rész - (Igehirdető, ref. folyóíratból) - 2018. márc. 4. vasárnap de. hang
   
Lk 9,52-53 - Miért utasítják el Krisztust az emberek? - C. H. Spurgeon prédikációja - 2018. febr. 25. vasárnap de.  hang
   
Lk 9,51-57 - Jézust nem fogadják be egy samáriai faluban - C. H. Spurgeon igemagyarázata - 2018. febr. 25. vasárnap de. hang
   
Lk 9,12-19 - Versek - Ötezer ember megvendégelése - 2018. febr. 18. vasárnap de. hang
   
Lk 9,12-19 - Ötezer ember megvendégelése - Matthew Henry igemagyarázata - 2018. febr. 18. vasárnap de. hang
   
Jer 8,20 - Elmúlt az aratás... (Spurgeon prédikaciója) - 2018. február 18. vasárnap du.  hang
   
Jer 7,1-15 - Matthew Henry igemagyarázata - 2018. febr. 11. vasárnap du. hang
   
1Móz 18,1-15 - Ábrahám és Sára - Matthew Henry igemagyarázata - 2018. febr. 11. vasárnap de. hang
   
Zsolt 128 - Matthew Henry igemagyarázata - 2018. febr. 11. imaóra, vasárnap de. hang
   
Versek, Házasság szerelem, tisztaság, család - 2018. feb 11., vasárnap hang
   
Lk_8,4-8 - A magvető példázata (C.H.Spurgeon 308. prédikációja) - 2018. február 4. vasárnap de.  hang
   
Mt 13,3 - A magvető Charles Haddon Spurgeon 2842. prédikációja - 2018. február 4. vasárnap de. hang
   
Versek a magvető példazatáról - négyféle talaj, 2018. február 4. vasárnap de. hang
   
Luk 7,1-10 - A százados szolgájának meggyógyítása - J. C. Ryle, és Matthew Henry igemagyarázatai - 2018. jan. 28., vasárnap de.  - meghallgatható hangfelvételen itt hang
   
Jer 3,21-22 - A bűnbánó (megtérő) és Isten közötti párbeszéd - Alexander MacLaren igehirdetése - 2018. jan. 21., vasárnap du.  - meghallgatható hangfelvételen itt hang
   
Luther Márton - Értekezés a keresztyén ember szabadságáról - a latin eredetiből fordította: Dr. Prőhle Károly   - meghallgatható hangfelvételen itt hang
   
Luther Márton - A keresztyén ember szabadságáról - németből fordította: dr. Masznyik Endre, 1901  - meghallgatható hangfelvételen itt hang
   
Ámós 4,1-13 - Igemagyarázat Matthew Henry kommentárjából - 2017. aug. 13., vasárnap du.  hang
   
Mt 15,1-9 - J. C. Ryle igemagyarázata - 2017. aug. 13., vasárnap de.  hang
   
Mt 15,1-9 - Igemagyarázat Matthew Henry kommentárjából - 2017. aug. 13., vasárnap de.  hang
   
Mt 15,1-9 - Versek, 2017. augusztus 13. vasárnap de. hang
   
Jónás 2 - John Piper, Segélykiáltás és hálaadás -Isten válaszol gyermekeinek, amikor nyomorúságaikban Hozzá kiáltanak hang
   
Mt 6,9-13 - Matthew Henry: Igeverses Káté - Részlet: A Miatyánk magyarázata igeversekben a Westminsteri Kiskáté alapján - 2017. júl. 16., vasárnap de.  hang
   
Mt 6,9-13 - A Miatyánk - Versek - 2017. júl. 16., vasárnap, de. hang
   
Mt 6,9-13 - Luther Marton, A Miatyánk magyarázata (részlet a Nagy Kátéból) - 2017. júl. 16., vasárnap de.  hang
   
Ef 2,9-10 - A kegyelemből való üdvösség egyezése a jó cselekedetekkel - (Spurgeon prédikáció)  hang
   
2Tim 3,15-17 - Versek a Bibliáról - 2017. júl. 2., vasárnap, du. hang
   
2Móz 20,1-3 - Brian H. Edward, Ne legyenek más isteneid - 2017. júl. 2., vasárnap de.  hang
   
Mt 5,1-12 - J. C. Ryle (1858): Igemagyarázat - 2017. jún. 25., vasárnap hang
   
Mt 5,10 - D. Martyn Lloyd-Jones: A keresztyén és az üldöztetés - 2017. jún. 25., vasárnap de.  hang
   
Mt 5,1-12 - Matthew Henry (1662-1714): Igemagyarázat - 2017. jún. 25., vasárnap de.  hang
   
Mt 5,1-12 - Martyn Lloyd-Jones, Bevezetés a boldogmondásokhoz.doc - 2017. jún. 25., vasárnap de.  hang
   
Mt 5,1-12 - Jézus boldogmondásai - Versek - 2017. jún. 25., vasárnap hang
   
Versek apák napjára, 2017. jún. 18., vasárnap hang
   
Mk 12,13-17; Mt 22,15-22; Lk 20,20-26 (Kérdés az adófizetésről) - Matthew Henry, J.C. Ryle igemagyarázata - 2017. márc. 5., vasárnap de.  hang
   
Márk 10,13-16 - Jézus megáldja a kisgyermekeket - Versek, 2017. feb. 26., vasárnap de. hang
   
Márk 10,13-16 - Máté 19,13-15 - Luk 18,15-17 - Jézus megáldja a kisgyermekeket - Matthew Henry igemagyarázata - 2017. feb. 26., vasárnap de. hang
   
Márk 9,14-29, Mt 17,14-21, Lk 9,37-43 (A néma lélek kiűzése, a megszállott, holdkórós fiú megyógyítása) - Matthew Henry, J.C. Ryle igemagyarázata és versek és énekek - 2017. feb. 19., vasárnap de.  - meghallgatható hangfelvételen itt hang
   
Versek, Házasság család - 2017. feb. 12., vasárnap hang
   
Richard Baxter házassági szemlélete - 2017. feb. 12., vasárnap hang
   
Énekek éneke 6. - Matthew Henry igemagyarázata - 2017. feb. 12. - vasárnap de.  hang
   
Versek a Magyar Baptista Világszövetség Vasárnapjára - 2017. feb. 5. hang
   
1Móz 41 - Matthew Henry igemagyarázata - 2017. feb. 5. - vasárnap du.  hang
   
Márk 8,11-21 - Miért kíván jelt e nemzedék? - J. C. Ryle igemagyarázata - 2017. feb. 5. - vasárnap de.  hang
   
Versek reformáció vasárnapjára, 2016. okt. 30., vasárnap du. hang
   
Hab 2,4 - C.H. Spurgeon - Luther emlékére tartott prédikáció hang
   
Gal 5,6 - C.H. Spurgeon - Luther emlékére tartott prédikáció  hang
   
1Sám 7,1-13 - Versek, 2016. okt. 16., vasárnap du. (RMBGYSZ) hang
   
Mt 7,1-6 - Versek, 2016. okt. 16., vasárnap du. (MBE) hang
   
1Sám 7,1-12 - Matthew Henry igemagyarázata - 2016. okt. 16., vasárnap du. (RMBGYSZ) hang
   
Máté 7,1-11 - J.C. Ryle igemagyarázata - 2016. okt. 16., vasárnap du. (MBE) hang
   
Versek idősek napjára - 2016. okt. 2., vasárnap hang
   
1Sám 4,3 - A vallás formája és lelke (Spurgeon 186. prédikációja) - 2016. szept. 25., vasárnap du. RMBGYSZ  - meghallgatható hangfelvételen itt hang
   
Versek - 2016. szept. 25., vasárnap hang
   
Versek - 2016. júl. 24., vasárnap -
Imaóra: Mt 25,34-36 – Imádkozzunk a börtönmisszióért!
Bibliaóra: 1Pt 2,11-25 - Éljünk engedelmességben!
Délelőtti istentisztelet: Mt 14,22-33 - A süllyedő lélek
Délutáni istentisztelet (MBE): Gal 5,13-26 - A lélek harca a test ellen
Délutáni istentisztelet (RMBGySz): Hab 2,5-20 - Isten megítéli a kizsákmányolókat
hang
   
Nyári és aratási versek hang
   
Habakuk 2,1-4 - Őrhelyemre állok és vigyázok! - 2016. július 17. - vasárnap du. (RMBGYSZ) hang
   
Hab 2,1-4 - (Matthew Henry magyarázata) - 2016. július 17. - vasárnap du. (RMBGYSZ) hang
   
Habakuk 2,4 - Az igaz az ő hite által él - C.H. Spurgeon prédikációja - 2016. július 17. - vasárnap du. (RMBGYSZ) Hab 2,4 - Luther emlékére tartott prédikáció - Spurgeon prédikációja hang
   
Versek - 2016. júl. 17., vasárnap -
Imaóra: Mt 6,24 – Bűnbánattal valljuk meg Krisztus-követésünket meghiúsító anyagiasságunkat! Bibliaóra: 1Pt 2,1-10 - Éljünk új identitástudatban!
Délelőtti istentisztelet: Jak 1,12-18 - Az élet koronája
Délutáni istentisztelet (MBE): Józs 22,1-8 - Ragaszkodjatok Hozzá teljes szívvel!
Délutáni istentisztelet (RMBGySz): Hab 1,12-2,4 - A próféta kérdései és Isten válasza
hang
   
Versek - 2016. júl. 10., vasárnap -
Imaóra: ApCsel 10,34-35 – Imádkozzunk a romamisszióért! Bibliaóra: 1Pt 1,13-25 - Éljünk szentségben!
Délelőtti istentisztelet: Bir 8,1-12 - A mellőzöttek kérdése
Délutáni istentisztelet (MBE): 2Kor 8,1-9 - Lent vagy fent
Délutáni istentisztelet (RMBGySz): Hab 1,1-11 - Isten megítéli népe gonoszságát
hang
   
Filippi 4,10-23 - (Matthew Henry magyarázata) - 2016. július 3. - vasárnap du. (RMBGYSZ) hang
   
Péld 15,4 - Elmélkedések a vasárnapi imaáhítathoz - 2016. július 3. - vasárnap du. - Könyörögjünk gyógyító beszédért! hang
   
Versek - 2016. júl. 3., vasárnap -
Imaóra: Péld 15,4 – Könyörögjünk gyógyító beszédért!
Bibliaóra: 1Pt 1,1-12 - Éljünk reményteljesen!
Délelőtti istentisztelet: Ef 2,1-10 - Megjeleníteni Isten kegyelmét Délutáni istentisztelet (MBE): Zsolt 94 - Isten is jelen van
Délutáni istentisztelet (RMBGySz): Fil 4,10-20 Részestársak a szolgálatban
hang
   
Jn 21,18-19 - Versek - 2016. június 26. - vasárnap de. - Keresztyén vértanúk napja hang
   
Versek apák napjára - 2016. június 19. - vasárnap du. hang
   
Versek - 2016. ápr. 24., vasárnap -
Imaóra: Zsolt 98,1-6 – Könyörögjünk, hogy éneklésünk legfőbb célja az Úr tetteiről való tanúskodás lehessen!
Délutáni istentisztelet, Magyarországon: Ef 5,15-20 - Énekeljetek az Úrnak!
Délutáni istentisztelet, Erdélyben: Fil 1,27-31 - A Krisztus evangyéliomához méltóan viseljétek magatokat!
hang
   
Fil 1,27-30 - (Matthew Henry magyarázata) - 2016. április 24. - vasárnap du. hang
   
Versek - 2016. ápr. 17., vasárnap -
Imaóra: Zsid 10,24-25 – Valljuk meg, hogy olykor nem becsüljük meg a lelki közösséget!
Délelőtti istentisztelet: Mt 15,29-39 - A csodák célja: Isten dicsőítése
Délutáni istentisztelet, Erdélyben: Fil 1,19-26 - Nekem az élet
hang
   
Fil 1,19-26 - (Matthew Henry magyarázata) - 2016. április 17. - vasárnap du. hang
   
Versek - 2016. ápr. 10., vasárnap -
Imaóra: Jób 3,26 – Könyörögjünk elcsendesedésért!
Délutáni istentisztelet, Erdélyben: Fil 1,12-18 - Hogyan hirdeted Krisztust?
Délutáni istentisztelet, Magyarországon: Jób 28 - Az isteni bölcsesség forrása
hang
   
Fil 1,12-18 - (Matthew Henry magyarázata) - 2016. április 10. - vasárnap du. hang
   
Mt 13,53-58 - (Matthew Henry magyarázata) - 2016. április 10. - vasárnap de.  hang
   
Jób 28,1-13 - Keresd az igazi bölcsesseéet hang
   
Fil 1,1-11 - Matthew Henry magyarázata - 2016. április 3. - vasárnap du.  hang
   
Versek - 2016. ápr. 3., vasárnap -
Imaóra: Jn 11,1-3 - Imádkozunk betegeinkért! /segédanyag imaóra-vezetőknek/
Bibliaóra: 4Móz 13,1-3; 25-14,24 - Jellemző-e ránk a félelem?
Délelőtti igehirdetés: Mt 12,46-50 - Így lehet Jézus családjába kerülni
Délutáni igehirdetés: Fil 1,1-11 - Szívemben hordalak titeket (RMBGYSZ) És 8,16-23 - Családilag közvetített isteni üzenet (MBE)
hang
   
Zsoltár 16,1-11 - (Matthew Henry magyarázata) - 2016. március 28. - húsvéthétfő du. hang
   
Mt 28,1-10 - (Matthew Henry magyarázata) - 2016. március 27. - húsvétvasárnap de. Mt 28,1-10 Matthew Henry magyarázata hang
   
Húsvéti versek hang
   
Mt 27,50-53 - Urunk halálának csodatettei (C.H. Spurgeon 2059. prédikációja) - 2016. március 25. - nagypéntek  hang
   
Mt 27,27-44 - J.C. Ryle igemagyarázata - 2016. március 25. - nagypéntek de. hang
   
Énekek Krisztus szenvedéseről -nagypéntekre hang
   
Versek nagypéntekre Versek nagypéntekre hang
   
Versek nagycsütörtökre hang
   
Mt 21,1-11 - (Matthew Henry magyarázata ) 2016. március 20. - virágvasárnap de. hang
   
Mt 21,5 - Krisztus győzelmes bevonulása Jeruzsálembe (Spurgeon prédikáció) - 2016. március 20., virágvasárnap de. hang
   
Versek - 2016. márc. 20., virágvasárnap délelőtti igehirdetés: Mt 21,1-11 - Méltóság és alázat egy személyben délutáni igehirdetés: Mt 21,12-17 - A templom valódi rendeltetése hang
   
Versek - 2016. márc. 13., vasárnap du-i igehirdetés: Neh 13,1-22 - Az Úr házának és napjának megszentelése (RMBGYSZ) 1Jn 2,12-17 - A baptista sajtó napja (MBE) hang
   
Mt 28,5-10 (Matthew Henry magyarázata ) imaóra, 2016. március 6. - vasárnap de. hang
   
Versek - 2016. márc. 6., vasárnap - imaóra: Mt 28,5-10 du-i igehirdetés: Neh 12,27-43 - Hálaadás a befejezett munkáért (RMBGYSZ) Préd 2:12-26 - Megéri a fáradság? (MBE) Koratavaszi versek hang
   
Versek - 2016. feb. 28., vasárnap - imaóra: 2Móz 18,21-22 de-i igehirdetés: Mt 11,1-19 A mennyei polgárjog du-i igehirdetés: Neh 9,1-8; 36-10,1 - Bűnbánat és odaszánás (RMBGYSZ) Jer 20:7-13 - Csak bízz! (MBE) hang
   
Nehémiás 8,1-12 - Igemagyarázat Matthew Henry kommentárjából - 2016. feb. 21., vasárnap du. - RMBGYSZ hang
   
Versek - 2016. feb. 21., vasárnap du. - MBE hang
   
Versek - 2016. feb. 14., vasárnap du. - Házasság - család hang
   
Versek - 2016. feb. 7. - Magyar Baptista Világszövetség Vasárnapja hang
   
Neh 4,10 - Romhalmaz (Spurgeon prédikációja,1156) - 2016. január 31., vasárnap du. - RMBGYSZ  - meghallgatható hangfelvételen itt hang
   
Neh 3,8 - A széles kőfal, Spurgeon 3281. sz. prédikációja - 2016. jan. 24., vasárnap du. - RMBGYSZ  hang
   
Neh 2,9-20 - Versek - 2016. jan. 17., vasárnap du. - RMBGYSZ hang
   
2016. jan. 17., vasárnap du. - Neh 2,12 - Terepszemle, (a kőfal vizsgálata), Spurgeon, 3364  - meghallgatható hangfelvételen itt hang
   
Adventi versek - 2015. hang
   
Versek - 2015. dec. 13. - advent 3. vasárnapja - imaóra: Mk 13,33-37 – bibliaóra: Lk 12,13-31 – de-i igehirdetés: Lk 12,35-40 - du-i igehirdetés: Zsid 13,14-15 (RMBGYSZ) - 1Jn 2,26-29 (MBE) hang
   
Versek - 2015. nov. 29., vasárnap - imaóra: 2Pt 3,8-10 – bibliaóra: Lk 10,25-37; Jak 4,17 – de-i igehirdetés: Lk 23,44-49 - du-i igehirdetés: Fil 3,20-21 (RMBGYSZ) - 2Kor 4,1-6 (MBE) - adventi versek hang
   
Versek - 2015. nov. 22., vasárnap - bibliaóra: Luk 9,57-10,20 – de-i igehirdetés: Fil 2,12-18 - du-i igehirdetés: - 1Krón 29,14-18 (MBE). hang
   
Versek - 2015. nov. 15., vasárnap - imaóra: Préd 12,1-3 – bibliaóra: Lk 8,4-21 – de-i igehirdetés: Lk 23,44-49 - du-i igehirdetés: 2Jn (RMBGYSZ) - Zsolt 31 (MBE). hang
   
Versek bibliavasárnapra - 2015. nov. 8. hang
   
Versek örökkévalóság vasárnapjára - 2015. november 1. hang
   
Mt 5,34 - Az esküdözés és káromkodás rettenetes bűne - George Whitefield prédikációja hang
   
Versek reformáció vasárnapjára - 2015. okt. 25. hang
   
Őszi versek hang
   
Mt 4,1-11 - Krisztus megkísértése (George Whitefield prédikációja) - 2015. október 18., bibliaórára hang
   
1Jn 4,1-6 - Versek - 2015. október 11., vasárnap du. - (RMBGYSZ) hang
   
Jak 5,1-6, Ám 5,10-20 - Versek - 2015. október 11., vasárnap de. (MBE, RMBGYSZ) és vasárnap du. (MBE) hang
   
Mk 1,15 - Megtérés és hit elválaszthatatlanok (Spurgeon 460. préd.) - 2015. október 11. - bibliaórára hang
   
Mi a megtérés? - Versek - 2015. október 11. - imaóra, bibliaóra hang
   
1Jn 3,10-17 - versek idősek napjára - 2015. október 3. hang
   
1Móz 1,1-5 - Világosság, - természeti és lelki értelemben - Spurgeon prédikáció - 2015. szeptember 27. vasárnap de. - meghallgatható hangfelvételen itt hang
   
1Moz 1,4 - A teremtés első napja -Spurgeon prédikáció - 2015. szeptember 27. vasárnap de. - meghallgatható hangfelvételen itt hang
   
1Jn 3,10-17 - versek - 2015. szeptember 20. vasárnap du. - RMBGYSZ hang
   
Zsolt 8 - versek - 2015. szeptember 27. vasárnap du. - MBE hang
   
1Móz 1,3- - versek - 2015. szeptember 27. vasárnap de. hang
   
1Jn 3,1-9 - versek - 2015. szeptember 20. vasárnap du. - RMBGYSZ hang
   
És 6,1-13 - versek - 2015. szeptember 20. vasárnap du - MBE. hang
   
És 6,6-7 - William Perkins - Isteni vigasztalás (The Art of Prophesying c. kötetből) hang
   
Ef 4,4-5 - versek - 2015. szeptember 13. vasárnap de. hang
   
Versek tanévkezdésre - 2015. szeptember 13. vasárnap hang
   
1Jn 2,12-17 - versek - 2015. szeptember 6. vasárnap du. - RMBGYSZ hang
   
Jak 1,1-4 - versek - 2015. szeptember 6. vasárnap de. - RMBGYSZ hang
   
Préd 7,1-22 - versek - 2015. szeptember 6. vasárnap du. - MBE hang
   
Nyári versek hang
   
Ima a magyar népért - versek hang
   
1Jn 1,5-2,2 - Versek - 2015. augusztus 23. vasárnap du. - RMBGYSZ hang
   
Zsolt 95 - Versek - 2015. augusztus 23. vasárnap du. - MBE hang
   
1Jn 1,1-4 - Versek - 2015. augusztus 16. vasárnap du. - RMBGYSZ hang
   
Zak 13,1-9 - Versek - 2015. augusztus 16. vasárnap du. - MBE hang
   
M5 5,43-45 - Versek - 2015. augusztus 16. vasárnap de. - Imaáhítat: Ellenség iránti szeretet hang
   
Csel 17,27 Isten közel van hozzánk! (Spurgeon 1973. prédikációja) - 2015. augusztus 9. vasárnap du. - MBE hang
   
Csel 17,22-34 - Versek - 2015. augusztus 9. vasárnap du. - MBE hang
   
Zsolt 118,1-15 - Versek - 2015. augusztus 9. vasárnap du. - RMBGYSZ hang
   
1Móz 2,4b-10a - Versek - 2015. augusztus 9. vasárnap de. hang
   
Versek apak napjára - 2015. június 21. hang
   
Gal 5,1-15 - Versek, 2015. június 14., vasárnap du. - MBE hang
   
Józs 14 - Matthew Henry magyarázata - 2015. június 7., vasárnap du. - RMBGYSZ hang
   
Józs 14 - Versek, 2015. június 7., vasárnap du. - RMBGYSZ hang
   
Mt 23,1-12 - Versek, 2015. június 7., vasárnap du. - MBE hang
   
Versek gyermeknapra hang
   
Ezékiel 36,16-27 - Matthew Henry - 2015. május 24., pünkösdvasárnap du. - RMBGYSZ hang
   
Ez 36,27 - A Szentlélek munkájának szükségessége - Spurgeon 251. prédikációja - 2015. május 24., pünkösdvasárnap du. hang
   
Pünkösdi versek hang
   
Versek mennybementel napjára - 2015. május 14., csütörtök hang
   
ApCsel 4,31-5,11 - versek, 2015. május 10., vasárnap du. - RMBGYSZ hang
   
1Móz 28,10-22 - versek 2015. május 10., vasárnap délutánra (MBE) hang
   
Jel 1,12-17 A pátmoszi látomas Krisztusa - Spurgeon prédikációja 2015. május 10., vasárnap de. hang
   
Versek anyáknapjára hang
   
Jn 4,31-36 - Versek, 2015. április 26., vasárnap du. - MBE hang
   
Csel 4,8-22 - Versek, 2015. április 19., vasárnap du. - RMBGYSZ hang
   
Csel 13,44-47 - Versek, 2015. április 19., vasárnap du. - MBE hang
   
Versek, 2015. április 12. vasárnap du. hang
   
Versek, 2015. április 12. vasárnap de. hang
   
Versek húsvétra hang
   
Jn 20,19-21 - Matthew Henry - 2015. húsvét hang
   
Jn 20,11-18 (Matthew Henry, J. C. Ryle) - 2015. húsvét - meghallgatható hangfelvételen itt hang
   
Jn 20,1-10 - J. C. Ryle magyarázata - 2015. húsvét hang
   
Jn 19,30 - Elvégeztetett - Spurgeon prédikácója - 2015. nagypéntekre hang
   
Énekek nagypéntekre hang
   
Versek nagypéntekre hang
   
Versek nagycsütörtökre hang
   
Virágvasárnapi versek Virágvasárnapi versek (Word doc. 71 kB) hang
   
Jn 12,12-26 - Krisztus bevonulása Jeruzsálembe - (Matthew Henry) - 2015. márc. 29., virágvasárnap - meghallgatható hangfelvételen itt hang
   
Jn 11,33-44 - Matthew Henry, Calvin - 2015. márc. 22., vasárnap de. hang
   
Jn 11,1-6 - Elmélkedések János evangéliumáról - J. C. Ryle - 2015. márc. 22., vasárnap de. hang
   
Jn 11,14-15 Mélységes titok - Spurgeon 585. prédikációja - 2015. márc. 22., vasárnap de. hang
   
Józsué könyvének magyarázata - Revd Ray Porter hang
   
Jób 19,25-26 Matthew Henry - 2015. márc. 22., vasárnap du. (MBE) hang
   
Tavaszi versek hang
   
Versek 2015. márc. 8., vasárnapra hang
   
2Moz 33,12-23 - versek - 2015. márc. 1., vasárnap du. (MBE) hang
   
Józs 7 - versek - 2015. febr. 22. és márc. 1., vasárnap du. hang
   
2Móz 4,1-13 - versek - 2015. febr. 22., vasárnap du. hang
   
Jn 9 - versek 2015. febr. 22., vasárnap de. hang
   
Versek, 2015. febr. 15., vasárnap hang
   
Zsolt 36, versek - 2015. febr. 15., vasárnap du. - MBE hang
   
Jn 8,1-11 - versek, 2015. febr. 15., vasárnap de. - MBE hang
   
Kol 3,19-4,1 - Keresztyén házirend - Charles Simeon prédikaciója - 2015. febr. 8. hang
   
Józs 5,13-14 - Krisztus, az Úr seregének Fővezére (Charles Simeon prédikációja) - 2015. febr. 8. vasárnap du. hang
   
Chris Buss - A házassag bibliai alapja - Grace_Magazine - 2015. febr. 8., vasárnapra hang
   
Versek, 2015. febr. 8., vasárnap - Házasság, család hang
   
Jn 6,53-56 - Valóban enni a Jézus testét (Spurgeon predikacio) 2015. február 1., vasárnap hang
   
Versek, 2015. február 1. - Magyar Baptista Világszövetség Vasárnapjára hang
   
Józs 3,4 - Járatlan utak - (Spurgeon prédikakció) - 2015. jan 25., vasárnap du. hang
   
Újévi versek hang
   
Versek óév estére (szilveszterre) hang
   
Jn 1,1-18 - prédikációk, versek, az Igehirdető c. ref. folyóiratból.doc hang
   
Karácsonyi versek hang
   
Adventi versek hang
   
Zsolt 111 (Isten dicsőítése) - versek, 2014. nov. 23., vasárnap hang
   
1Móz 11,1-9 - versek, 2014. nov. 16., vasárnap hang
   
Neh 8,1-12 - Matthew Henry igemagyarázata - 2014. nov. 9., vasárnap de. hang
   
Versek bibliavasárnapjára - 2014. nov. 9., vasárnap hang
   
Versek reformáció vasárnapjára - 2014. okt. 26., vasárnap hang
   
Róm 13 - Versek, 2014. okt. 19., vasárnap hang
   
Versek idősek vasárnapjára - 2014. okt. 5., vasárnap hang
   
1Móz 1,26-31 versek - 2014. szept. 28., vasárnap de. hang
   
1Moz 1,26-31 - Matthew Henry magyarázata - 2014. szept. 28., vasárnap de. hang
   
Fil 2,1-4 versek - 2014. szept. 28., vasárnap du. (MBE) hang
   
Fil 2,1-4 - Matthew Henry igemagyarázata - 2014. szept. 28., vasárnap du. (MBE) hang
   
Zsolt 118,19-29 - versek a nyugalomnapról - 2014. szept. 21. hang
   
Jn 4,1-21 - Versek a Keresztyén Egység Vasárnapjara - 2014. szept. 14. (MBE) hang
   
Matthew Henry bizonyságtétele lelkipászori szolgálat küszöbén - 2014. aug, 24., - vasárnapra  - meghallgatható hangfelvételen itt hang
   
Versek lelkimunkás-avatásra hang
   
Versek lelkimunkásoknak hang
   
Versek a gyülekezetről - 2014. aug. 17. hang
   
1Kor 11,24 - Emlékezzünk Krisztusra (Spurgeon prédikáció) - 2014. aug. 10., vasárnap du. (RMBGYSz)  - meghallgatható hangfelvételen itt hang
   
Versek Úrvacsorára hang
   
Énekek Úrvacsorára hang
   
Mk 6,1-8 - versek, 2014. júl. 20. hang
   
Zsolt 56 - versek 2014. július 13., vasárnap du. (RMBGYSz) hang
   
Zsolt 2 - versek 2014. július 13., vasárnap du. (MBE) hang
   
Versek a megtérésről, 2014. július 6. vasárnapra hang
   
Ez 18,23; Ez 18,32; Ez 33,11 - Rábeszélés és bátorítás, (Spurgeon prédikáció) - 2014. jul. 6.  - meghallgatható hangfelvételen itt  hang
   
Versek, 2014. június 29., vasárnap du. - A keresztyén vértanúk napja hang
   
Róm 12,1-8 - versek, 2014. június 29., vasárnap du., MBE hang
   
Zsid 12,25-29 - versek, 2014. június 22., vasárnap du., RMBGYSZ hang
   
1Pt 1,17-21 - versek, 2014. június 22., vasárnap du., MBE hang
   
Versek apák napjára - 2014. június 15. hang
   
Versek apák napjára - 1Moz 5,1-3 - Isten képére és hasonlatosságára (2014. jún 15., RMBGYSz) hang
   
Pünkösdi versek, 2014. hang
   
Zsid 1,1-3 - Magasságok és mélységek (Spurgeon 2635) - 2014. június 1., vasárnapra  hang
   
Zsid 1,1-4 - Versek, 2014. június 1., vasárnap de. hang
   
Jn 1,1-13 (versek 2014. június 1., vasárnap du.) MBE hang
   
Zsid 1,1-14 Matthew Henry magyarázata (2014. június 1. vasárnap délelőttre) hang
   
Versek mennybemenetel napjára - 2014. május 29. hang
   
2Kir 2,11 - Elköltozésre készülve - Spurgeon 3116. prédikációja 2014. május. 29. mennybemenetel napjára hang
   
Lk 24,28-35 - Mondd el másoknak (versek, 2014. május 25., RMBGySz) hang
   
Versek gyermeknapra (2014. május 25., MBE) hang
   
Zsid 12,3-11 - Versek, 2014. május 18. vasárnap du, RMBGySz hang
   
És 49,1-6 - Versek, 2014. május 18. vasárnap du, MBE hang
   
Józs 1,1-9, versek 2014. május 11. vasárnap du., RMBGySz hang
   
Zsolt 139, versek 2014. május 11. vasárnap du., MBE hang
   
Józs 1,7 Józsué engedelmessége (Spurgeon, 796) - 2014. május 11., vasárnapra  - meghallgatható hangfelvételen itt  hang
   
Válogatott versek anyák napjára hang
   
Zsid 10,16-18, versek (2014. április 27. - RMBGySz) hang
   
Jer 1,1-10, versek (2014. április 27. - MBE) hang
   
Versek húsvétra hang
   
Énekek nagypéntekre hang
   
Versek nagypéntekre hang
   
Versek nagycsütörtökre hang
   
Versek virágvasárnapra hang
   
Zsolt 118,1-18 – versek, 2014. április 6. vasárnap du. (RMBGYSZ) hang
   
2Moz 7,1-13 - versek, 2014. április 6., vasárnap du. - MBE hang
   
Jer Sir 3,39-42 és 55-57 – versek, 2014. március 30. vasárnap du. (RMBGYSZ) hang
   
És 1,10-17 - versek, 2014. március 30., vasárnap du. - MBE hang
   
Lk 18,1-14 – versek, 2014. március 30., vasárnap de. hang
   
Lk 15 - Versek, 2014. márc. 23., vasárnap de. hang
   
Tavaszi versek Tavaszi versek hang
   
Zsolt 19,8-15, Versek 2014. marcius. 16., vasárnap du. - (romániai áhítat szerint) hang
   
És 52,7-10, versek 2014. marcius 16. - vasárnap du. (MBE)  hang
   
Lk 13,31-35, versek 2014. március 16., vasárnap de. hang
   
Lk 11,1-13 - versek 2014. márc. 2., vasárnap de. - romániai áhitat szerint Lk 11,1-13 - versek 2014. márc. 2., vasárnap de. hang
   
Lk 12,32 - Kicsiny, de édes - 2014. márc. 9. vasárnap de. - C.H. Spurgeon 3549. prédikációja  - meghallgatható hangfelvételen itt  hang
   
Jn 15,1-8 - versek 2014. márc. 9., vasárnap du. - romániai áhitat szerint hang
   
Lk 12,23-34 - versek 2014. márc. 9., vasárnap de. hang
   
1Kir 10,23-25 - versek 2014. március 9. vasárnap du. (MBE)  hang
   
Ef 3,1-10 - versek 2014. márc. 2., vasárnap du. - romániai áhitat szerint hang
   
Versek 2014. márc. 2. - MBE - Jón 2.  hang
   
Versek, 2014. febr. 23. - Mk 10,17-27 hang
   
Versek, 2014. febr. 23. - 1Sam 24,1-16 hang
   
Versek 2014. febr. 16., romániai áhitat szerint hang
   
Versek, 2014. febr. 16., MBE hang
   
Róm 8,14 - A Lélek vezetése Spurgeon, 1220. prédikációja - 2014. febr. 16. vasárnapra  - meghallgatható hangfelvételen itt hang
   
Versek, 2014. február 9. - Hazasság, család hang
   
Chris Buss, A hazasság bibliai alapja (Grace Magazine) 2014. febr. 9. vasárnapra  - meghallgatható hangfelvételen itt hang
   
Versek 2014. februar 2. vasárnapra - Baptista Világszövetség Vasárnapja hang
   
1Kron 4,23 - A Királlyal, az Ő dolgáért! (Spurgeon prédikáció) 2014. febr. 2. vasárnap du.  - meghallgatható hangfelvételen itt hang
   
Ez 37,15-23 - (Matthew Henry) 2014. febr. 2., MBE   - meghallgatható hangfelvételen itt hang
   
Téli versek hang
   
2Kir 5,1-19 - versek, 2014. január 26., vasárnap du. (MBE) hang
   
Lk 7,18-35 Matthew Henry magyarázata (2014. január 26., vasárnap de.) hang
   
2Kir 5,1-19 Matthew Henry magyarázata (2014. január 26., vasárnap du., MBE) hang
   
Mal 3,19-24 - (Matthew Henry kommentárjából) 2013 dec. 22 vasárnap du., MBE hang
   
Mat 25 1-13 - (2013. dec. 22. vasárnap du.) Matthew Henry igemagyarázata hang
   
Mt 25,1-13 - versek 2013. dec. 22. IV. adventvasárnap délutánra hang
   
Csel 1,4-11 - versek 2013. dec. 15. III. adventvasárnapra (MBE) hang
   
Adventi versek hang
   
Lk 12,13-21 - Versek, 2013. december 8. - vasárnap du (Romániai vezezérfonal szerint)   hang
   
Versek idősek napjára hang
   
1Tim 4,12-16 (versek, 2013. november 24., vasárnap du.) RMBGySz hang
   
Zsolt 90 (2013. november 24., vasárnap du. - MBE) hang
   
1Tim 4,1-5 - versek 2013. november 17. - vasárnap du. (romániai vezérfonal szerint) hang
   
2Pt 3,8-10 - versek 2013. november 17. - vasárnap du. (MBE) hang
   
1Tim 2,1-4. 8-10, versek 2013. november 10. - vasárnap du. (romániai vezérfonal szerint) hang
   
Ezékiel 43,1-10 - 2Jn 2,12-17 - versek 2013. november. - 10 vasárnap du. (MBE) hang
   
Versek reformáció vasárnapjára, 2013. hang
   
Ezékiel 43,1-10 - versek 2013. október 20. - vasárnap délutánra (romániai vezérfonal szerint) hang
   
4Móz 22,1–21 1Móz 50,20 (2013. október 20. - MBE) hang
   
Ezekiel 33,30-33 (versek 2013 oktober 13 vdu, Romániai vezérfonal szerint) hang
   
1Sám 15,10-23 (versek az engedelmességről, 2013 október 13, vdu, MBE) hang
   
Őszi versek Őszi versek hang
   
Jón 3,1-10 - Versek 2013. október 6., vasárnap du. (MBE) hang
   
Jón 3,9 - Ki tudja - Spurgeon prédikáció ( 2013. október 6., vasárnap du. - MBE) hang
   
Ezekiel 15,1-8 - Versek 2013. szept. 29. vasárnap delutánra, (Romániai Vezérfonal szerint) hang
   
Péld 2,1-5 - Versek 2013. szeptember 29. vasárnap delutánra (MBE) hang
   
Ez 14,1-11 - versek, 2013. szept. 22. - vasárnap du., romániai vezérfonal szerint hang
   
Mt 10,32-39 - versek, 2013. szept. 22. - vasárnap du., MBE hang
   
Ez 11,14-21 - versek, 2013. szept. 8. vasárnap du. - Romániai vezérfonal szerint hang
   
4Moz 22,1-21 - versek, 2013. szept. 8. - vdu. MBE. hang
   
Ez 3,15-21 - 2013. szept. 1. vasárnap du. - romániai vezérfonal szerint hang
   
Jon 1,1-15 - 2013. szept. 1. vasárnap du. - magyarországi vezérfonal szerint hang
   
Ez 1,18-3,3 - versek, romániai vezérfonal szerint, 2013. augusztus 25. vasárnap hang
   
Jób 28,20-28 - versek, magyarországi vezérfonal szerint, 2013. augusztus 25. vasárnap du. hang
   
Versek 2013. augusztus 18., vasárnapra hang
   
Versek 2013. augusztus 11., vasárnapra hang
   
Csel 2,1-4 - Pünkösd (Spurgeon 511. prédikációja) – 2013. május 19., Pünkösdre hang
   
Pünkösdi versek hang
   
Csel 1,10-11 - Krisztus mennybemenetele és ismét eljövetele - Spurgeon prédikáció - Mennybemenetel napjára - 2013. május 9. hang
   
Versek, 2013. május 9., mennybemenetel napjára hang
   
1Sám 1,15 - Egy bánatos szívű asszony (Spurgeon 1515. prédikációja) 2013. május 5. - anyák napjára hang
   
Versek, 2013. május 5., anyák napjára hang
   
2Thess 2,13-14 - A kiválasztás tana (Spurgeon 41. prédikációja) - 2013. április 28., vasárnap de. MBE hang
   
Tavaszi versek, 2013 április 28. hang
   
Versek, 2013. április 28. vasárnap du. hang
   
Ez 36,27 - A Lélek munkájának szükségessége (Spurgeon 251 prédikációja) - 2013. április 21. vasárnap du MBE. hang
   
1Sám 2,27-36 - Isten tisztességet szerez szolgáinak (Paul Negrut) - 2013. márc. 23. RMBGYSZ kongresszuson hang
   
Jak 2,17 - Gyümölcstelen hit (Spurgeon 3434. prédikációja) 2013. április 14., bibliaórára hang
   
Versek, 2013. április 14., vasárnap du. hang
   
1Moz 3,18 - Tövisek és bogáncsok (Spurgeon 2299. prédikációja) - 2013. április 7. MBE hang
   
Versek, 2013. április 7., vasárnap du. hang
   
Mk 15,23 - Krisztus elszántsága népéért való szenvedésében (Spurgeon 2243 prédikációja) 2013. márc. 28. nagypéntekre hang
   
Versek, 2013. március 24., virágvasárnapra hang
   
Mt 21,5 - Krisztus győzelmes bevonulása Jeruzsálembe (Spurgeon prédikáció) 2013. március 24. virágvasárnapra hang
   
Versek, 2013. február 24., vasárnap du. hang
   
Mk 9,43 - Ha megbotránkoztat a te jobb kezed... (Spurgeon 3415. prédikációja) 2013. febr. 24. - MBE hang
   
Lk 14,23 - Kényszeríts bejönni mindenkit – 2013. febr. 17. vasárnap du. hang
   
Mk 8,36 - Nyereség és veszteség (Spurgeon 92 prédikációja) 2013. febr. 17. vasárnap MBE hang
   
Versek, 2013. február 10., vasárnap du. hang
   
2Krón 14-15 Matthew Henry magyarázata, 2013. február 10., vasárnap de. hang
   
Mt 21,28-32 Matthew Henry magyarázata, 2013. február 10., vasárnap du.  hang
   
Hós 2,15-16 Isten munkája az emberben (Spugeon 2629 sz. prédikációja) 2013. február 10. MBE vezérfonal szerinti igéhez hang
   
Versek, 2013. február 3., vasárnap (a Baptista Világszövetség Vasárnapja). hang
   
Zsolt 133 - Spurgeon igemagyarázata - The Treasury of David (Dávid Kincstára), 2013. Február 3., vasárnap de.  hang
   
Mt 13,3 - A magvető (Spurgeon 2842. prédikációja) 2013. január 27. vasárnap du. hang
   
Versek, 2013. január 20. vasárnap du. hang
   
Mt 13,51 - Helyes megértés (Spurgeon 3305. prédikációja) 2013. január 20. vasárnap du. hang
   
Versek, 2013. január 13. vasárnap du. hang
   
Mt 13,45-46 - A nagyszerű űzlet (Spurgeon-prédikáció) 2013. január 13. vasárnap du. hang
   
Versek, 2013. január 6. vasárnap du. hang
   
Lk 13,18-19 - A mustármag (tanítás vasarnápi iskolai tanítóknak) Spurgeon-prédikáció, 2013. január 6. vasárnap du hang
   
Újévi versek hang
   
Versek Óév estéjére, Szilvesterre hang
   
1Kor 3,11 - Az egyetlen fundamentum (Spurgeon-prédikáció) 2012. dec. 31., Szilveszterre hang
   
Karácsonyi versek hang
   
Mt 1,23 - Velünk az Isten (C.H.Spurgeon 1270. prédikációja) 2012 karácsonyára hang
   
Adventi versek - 2012. december 23., advent negyedik vasárnapjára hang
   
Jer 32,29, Teljes szívvel (Spurgeon 1623 prédikációja) 2012. dec. 16. vasárnap du. hang
   
Adventi versek - 2012. december 16., advent harmadik vasárnapjára hang
   
Jer 31,33 - Isten a szövetségben (Spurgeon 93. prédikációja) 2012. december 9. advent második vasárnapja du. hang
   
Adventi versek - 2012. december 9, advent második vasárnapjára hang
   
Hab 2,1-4 - Őrhelyemre állok és vigyázok. (Spurgeon 2622 prédikációja) 2012. advent 1. vasárnapjára hang
   
Adventi versek hang
   
Csel 28,23 - Szerető rábeszélés (Spurgeon 1970. prédikációja) 2012. november 25. vasárnap du. hang
   
Versek, 2012. november 25. vasárnap du. hang
   
Csel 26,28 A majdnem keresztyén (Matthew Mead prédikációja) 2012. november 18. vasárnap du. hang
   
Csel 26,28 Azokhoz, akik majdnem meggyőzettek... Spurgeon 871. prédikációja (2012. november 18. vasárnap du.) hang
   
2Kor 2,12-17 Szellemi illatozás (dr. Vass Gergely prédikációja) 2012. november 18. vasárnap délelőttre hang
   
Versek, 2012. november 18. vasárnap du. hang
   
Csel 24,25 Pál prédikációja Félix tiszttartó előtt (Spurgeon 171. prédikációja) – 2012. november 11., vasárnap du. hang
   
Versek 2012. november 11. vasárnap délutánra hang
   
Csel 23,10-13 Az Úr megörvendezteti Pált a börtönben (Spurgeon 3153 predikációja) 2012. november 4. vasáranap du. hang
   
Lk 18,18-30 - Matthew Henry magyarázata (2012. november 4. vasárnap de.) hang
   
Versek 2012. november 4., Örökkévalóság vasárnapjára hang
   
Csel 19,2 - A Szentlélek vétele (Spurgeon 1790. prédikációja) 2012 október 28. vasárnap du. hang
   
Versek 2012. október 28. vasárnap délutánra hang
   
Csel 17,27 - Isten közel van hozzánk! (Spurgeon 1973. prédikációja) 2012 október 21. vasárnap du. hang
   
Versek 2012. október 21. vasárnap délutánra hang
   
Gal 6,7 - Vetés és aratás (2012. június 10.) hang
   
Versek 2012. június 10. vasárnap délutánra hang
   
Gal 6,2.5 Teherhordozás (Spurgeon prédikációja és alkalmi versek) 2012. június 3., vasárnap délutánra hang
   
Zak 12,10 Az Átszegezett átszúrja a szívet (Spurgeon prédikáció, pünkösdre hang
   
Pünkösdi versek hang
   
Versek 2012. május 17., csütörtök - mennybemenetel napjára hang
   
Dán 1,8 Merj lenni egy Dániel. (Spurgeon-prédikáció, 2012. május 13. vasárnap delelőttre) hang
   
Versek 2012. május 13. vasárnap délutánra hang
   
Gal 3,24-26 A szigorú tanító (Spurgeon-prédikáció) 2012. május 6., vasárnap delutánra. hang
   
Versek anyáknapjára hang
   
Gal 3,1 Megigézett emberek - (Spurgeon-prédikáció) 2012 április 29 vasárnap du. hang
   
Versek 2012. április 29. vasárnap délutánra hang
   
Versek 2012. április 22. vasárnap délutánra hang
   
Jn 21,27 Urunk sebeinek bizonysága (C. H. Spurgeon 2061. sz. predikaciója) 2012. április 15. Tamásvasárnap. hang
   
Versek 2012. március 25. vasárnapra hang
   
Jón 3,9 - Ki tudja - Spurgeon prédikáció) 2012. marcius. 18. vasárnap du. hang
   
Préd 12,1-7 (újford 12,3-9) Matthew Henry, 2012. márc. 18. vasárnap de. hang
   
Versek 2012. március 18. vasárnap délutánra hang
   
Jn 2 (John Piper predikációja) 2012. március 11. vasárnap délutánra hang
   
Versek 2012. március 11. vasárnap délutánra hang
   
Versek 2012. március 4. vasárnap délutánra hang
   
Versek 2012. február 26. vasárnap délutánra hang
   
Préd 3,16-22 Matthew Henry, Matthew Poole - 2012 február 26. vasárnap du. hang
   
Jn 11,1-6 J.C.Ryle (2012. febr. 26. bibliaórához) hang
   
Jn 11,14-15 Mélységes titok... (Spurgeon 585. prédikációja) 2012 febr 26 vasárnapi bibliaórához hang
   
Versek 2012. február 19. vasárnap délutánra hang
   
Péld 1,1-9 Matthew Henry hang
   
Versek 2012. február 12. vasárnap délutánra hang
   
Mt 6,13 Ne vigy minket kisértésbe (Thomas Manton - Miatyánk, 11. predikáció) hang
   
Versek - a bűnbocsánatról, bűnbánatról, megbocsátásról - 2012. február 5. vasárnap délutánra hang
   
Mt 6,12. Bocsásd meg a mi vétkeinket...(Thomas Manton - Miatyánk, 9. prédikació) 2012. febr. 5. vasárnap délutánra hang
   
Versek 2012. január 29. vasárnap délutánra hang
   
Igemagyarázatos anyagok, (Mt 6,11- a negyedik kérés) 2012. január 29. vasárnap délutánra hang
   
Versek, énekek 2012. január 22. vasárnap délutánra hang
   
Mt 6,10 Legyen meg a Te akaratod (Thomas Manton prédikációja) hang
   
Versek, énekek  2012. jan. 15., vasárnap délutánra hang
   
Mt 7,7 Zörgessetek (Spurgeon 1723 prédikációja) hang
   
Versek, énekek  2012. jan. 8., vasárnapra hang
   
Mt 6,19-21 Földi és mennyei kincsek (D Martin Lloyd Jones) 2012. január 8. hang
   
Óévi és újévi énekek a Hit Hangjai énekeskönyvből hang
   
Szilveszteri versek hang
   
Újévi versek hang
   
Zsid 2,15 A haláltól való felelem (Spurgeon 3125. prédikációja) 2011. szilveszterre hang
   
És 11,1-10 Matthew Henry magyarázata hang
   
Fil 2,2-11, 1Tim 3,16 Isten megjelent testben... (Vékás Zoltán prédikációja, Karácsony, 2006.) hang
   
Jn 1,14-18 Matthew Henry hang
   
Jn 1, 14-18 Ryle hang
   
Karácsonyi versek 2o11. hang
   
Jn 1,14 Krisztus dicsőségét láttuk! (Spurgeon 414. prédikációja) 2011. karácsony hang
   
Luk 2,1-20 Matthew Henry hang
   
Luk 2,1-7 es 8-20 Ryle hang
   
Jel 1,9-20 (Matthew Henry) 2011. dec. 18. vasárnap de. hang
   
Jel 1,12-17 A pátmoszi látomas Krisztusa hang
   
Jel 1,7 Íme, eljön a felhőkkel (Spurgeon 1989. predikációja) 2011. dec. 11. advent 2. vasárnapjára hang
   
Adventi versek hang
   
Versek, énekszövegek 2011. dec 4. hang
   
Mal 2,17-3,5 (vázlatos forma) hang
   
1Moz 3,8 Isten első szava az első bűnöshöz (C. H. Spurgeon) 2011. okt. 16. vasárnap de.) hang
   
Versek hálaadó ünnepélyre 2011. hang
   
1Móz 2,15-17 1Móz 3,1-8 (Matthew Henry) 2011. október 9 hang
   
Versek, 2011. október 9. vasárnap délutánra hang
   
1Móz 3,1 Ellenszer a Sátán csábításaira (Spurgeon prédikáció, 2707) 2011. október 9. vasárnap de hang
   
1Móz 1,26-31 és 1Móz 2,18-25 (Matthew  Henry) 2011. október 2. vasárnap de hang
   
Fil 4,10-23 Matthew Henry (2011. szept. 25. vasárnap de.) hang
   
Mk 11,27-33 és párhuzamos igehelyek  J.C.Ryle (2011. szept. 25. vasárnap du.) hang
   
Mk 11,27-33 és párhuzamos igehelyek  Matthew Henry (2011. szept. 25. vasárnap du.) hang
   
Fil 3,12-17 Kálvin magyarázata (2011. szept. 18. vasárnap de.) hang
   
Fil 3,12-16 Matthew Henry (2011. szeptember. 18. vasárnap de.) hang
   
Mk 11,12-26 (Matthew Henry, Kálvin) 2011. szept. 18. vasárnap du. hang
   
Versek 2011. szept. 18. hang
   
Fil 3,1-9 Calvin magyarázata (2011. szept. 11. vasárnap de.) hang
   
Fil 3,1-9 Matthew Henry (2011. szept. 11. vasárnap de.) hang
   
Versek 2011. szept. 11. hang
   
Menyegzői versek 2011. hang
   
Fil 2,12-18 (Matthew Henry) 2011. augusztus 28. vasárnap de. hang
   
2Sam 17,1-14 és 23. vers - (Matthew Henry) 2011. augusztus 28. vasárnap. du. hang
   
Versek 2011. aug. 28. hang
   
Fil 2,1-4 Matthew Henry (2011. augusztus 21. vasárnap de) hang
   
Versek 2011. aug. 21. hang
   
Fil 1,12-26 Matthew Henry (2011 aug. 7. vasárnap de). hang
   
Versek 2011. aug. 7. hang
   
Eszt 8 (Matthew Henry) 2011. július 31. vasárnap de. hang
   
Versek 2011. júl. 31. hang
   
Eszt 7 (Matthew Henry) 2011. július 24. vasárnap de. hang
   
Versek 2011. júl. 24. hang
   
Eszter 5 (Matthew Henry) 2011. júl. 10. vasárnap de. hang
   
Versek 2011. júl. 10. hang
   
Eszt4,13-14 Eszter felmagasztaltatása - vagy Ki tudja... C.H. Spurgeon predikációja hang
   
Versek 2011. júl. 3. hang
   
Csel 5,26-32 (Matthew Henry) 2011. júl. 3. vasárnap du. hang
   
Eszt 4. rész (Matthew Herny) 2011. júl 3. vasárnap de. hang
   
Versek 2011. jún. 26. hang
   
Eszt 3 (Matthew Henry) 2011. jún. 26. vasárnap de. hang
   
Csel 5,1-11 (Matthew Henry) 2011. jún. 26. vasárnap du. hang
   
Versek 2011. jún. 19. hang
   
Eszt 1 Matthew Henry 2011. jún. 19. vasárnap de. hang
   
Csel 3,1-16 Pünkösd utáni ember - Cseri Kálmán hang
   
Csel 3,1-8 és 1 Móz,1 31 Minden jó - Victor János igehirdetése 2011. jún. 19. vasárnap du. hang
   
Pünkösdi versek, énekek hang
   
Ez 37,1-14 Matthew Henry 2011. pünkösd hang
   
Csel 2,37-47 Matthew Henry magyarázata 2011. jún. 12. pünkösdvasárnap de. hang
   
McCheyne egyik híres prédikációja: A száraz csontok látomása - Ez 37 hang
   
Versek, 2011 június 5. vasárnap délutánra hang
   
2Kir 11 - 2011. június 5. vasárnap délelőtt hang
   
Húsvéti versek hang
   
Jn 19,30 Elvégeztetett! (C. H. Spurgeon 421. predikacioja) 2011. nagypéntekre hang
   
Nagypénteki versek hang
   
Versek nagycsütörtökre hang
   
Virágvasárnapi versek hang
   
Ez 43,12 A szentség – Isten házának alaptörvénye (Spurgeon 1618. prédikációja) 2011. április 17. virágvasárnapra hang
   
2Kir 5,1-27 Naámán meggyógyítása (Matthew Henry magyarázata) 2011. április 10. vasárnap de. hang
   
Versek, 2011. április 10., vasárnap délutánra hang
   
2Kir 4,3 Az üres edények megtöltése Spurgeon 2063. prédikációja (2011. aprilis 3. vasárnap de.) hang
   
2Kir 4,6 Az olaj és az edények (Spurgeon 1467A. sz. prédikációja) hang
   
Tavaszi versek hang
   
2Kir 3,16-18 Csináljatok sok-sok árkot e völgyben! (C.H. Spurgeon 747 predikacioja) 2011 marcius 27 vasárnap de. hang
   
2Kir 3,15 Az énekes (C.H.Spurgeon 1612. prédikációja) 2011 március 27. hang
   
Versek, 2011. március. 27. vasárnap délutánra hang
   
2Kir 2,11 Elköltözésre készülve (Spurgeon 3116. prédikációja) 2011. március 20 vasárnap de. hang
   
Spurgeon prédikació, 1660) 2011. március 13. vasárnap du. hang
   
Versek, 2011. március. 20. vasárnap délutánra hang
   
Mt 5,18 Isten törvényének örök érvényessége (Spurgeon prédikació, 1660) 2011. március 13. vasárnap du. hang
   
Versek, 2011. március. 13. vasárnap délutánra hang
   
Mt 5,14 A világ világossága (Spurgeon-prédikáció, 1109.) 2011 március. 6. vasárnap du. hang
   
Mt 5,15-16 A gyertya (Spurgeon 1594. prédikációja) 2011 március. 6. vasárnap du. hang
   
Versek, 2011. március. 6. vasárnap délutánra hang
   
Zsid 11,37 Megkísértettek (Spurgeon predikáció, 1528) 2011. febr. 27. vasárnap du. hang
   
Versek, 2011. február. 27. vasárnap délutánra hang
   
Zsid 11,24-26 Mózes döntése (Spurgeon predikáció, 1063) 2011. febr. 20. vasárnap délután hang
   
Versek, 2011. február. 20. vasárnap délutánra hang
   
Zsid 11,21 Jákob botjára hajló istentisztelete (Spurgeon prédikáció, 1401.) 2011. feb. 13. vasárnap du hang
   
Zsid 11,22 József csontjai (Spurgeon prédikáció, 966.) 2011. febr. 13. vasárnap du hang
   
Versek, 2011. február. 13. vasárnap délutánra hang
   
Róm 8,32 - 1Móz 22 - Evangélium az Ábrahám áldozatában (Izsák féláldozása) Spurgeon prédikáció. (2011. febr. 6. vasárnap délután) hang
   
1Móz 22,2 - Érett hit -Ábrahám áldozata által szemléltetve  - Spurgeon prédikáció (2011. február 6. vasárnap délutánra) hang
   
Versek, 2011. február. 6. vasárnap délutánra hang
   
1Móz 12,5 A hatékony elhívás Ábrahám elhívásával szemléltetve (C. H. Spurgeon 843. prédikációja) hang
   
Versek, 2011. január. 30. vasárnap délutánra hang
   
Zsid 11,7 Noé (C. H. Spurgeon 2147. sz. prédikációja) hang
   
Versek, 2011. január. 23. vasárnap délutánra hang
   
1Móz 5,21-24  Zsid 11,5-6  Júd 1,14-15  ÉNÓK (Spurgeon 1307 prédikációja) hang
   
Versek, 2011. január. 16. vasárnap délutánra hang
   
1Móz 4,1-10 Matthew Henry (2011. jan. 9. vasárnap du.) hang
   
Kol 1,9-11 Matthew Henry (2011. jan. 9. vasárnap de.) hang
   
Versek, 2011. január. 9. vasárnap délutánra hang
   
Kol 1,1-8 Matthew Henry (2011. jan. 2.) hang
   
Róm 13,11-14 Matthew Henry (2011. január 1. du.) hang
   
Újévi versek, 2011. hang
   
Zsolt 37,35-40 Matthew Henry (2011. január 1. Újév napja de.) hang
   
Szilveszteri versek 2010. hang
   
Luk 13,6-9 Matthew Henry (2010. dec. 31. óév estére) hang
   
És 11,1-10 Matthew Henry (2010. karácsony 2. napja dec. 26. vasárnap du.) hang
   
1Jn 4,9-15 Matthew Henry (2010. karácsony 1. napja, dec. 25. délutánra) hang
   
Jn 1,14-18 Matthew Henry (2010. karácsony, dec. 24. - Szenteste) hang
   
Versek 2010. dec. 19. advent 4. vasárnapjára hang
   
Ámos 9,12-16 Matthew Henry (2010. december 19. advent 4. vasárnap du.) hang
   
Gal 4,12-20 Matthew Henry (2010 dec 19 advent 4 vasárnap de.) hang
   
Versek 2010. dec. 12. advent 3. vasárnapjára hang
   
Gal 2,11-21, Matthew Henry (2010. dec. 12. advent 3. vasárnap de) hang
   
Ámos 7,10-17, Matthew Henry (2010. dec. 12. vasárnap du.) hang
   
Adventi versek (2010. dec 5. - advent 2. vasárnapjára) hang
   
Amos 5,16-27 Matthew Henry (2010. december 5. - advent 2. vasárnap du.) hang
   
Gal 1,1-5 Luther magyarázata (2010. dec 5. - advent 2. vasárnap de.) hang
   
Gal 1,1-5 (Matthew Henry) 2010. dec 5. vasárnap de. hang
   
Versek advent 1. vasárnapjára, 2010. nov. 28. hang
   
1Thess 5,1-5 Matthew Henry (2010. november 28. vasárnap de.) hang
   
Ámós 5,4-15 Matthew Henry (2010. november 28. vasárnap du.) hang
   
Versek, 2010. november 21. hang
   
1Thess 4,1-4 (Matthew Henry) 2010. november 21. vasárnap de. hang
   
Áós 4,4-13 (Matthew Henry) 2010. november 21. vasárnap du. hang
   
Versek, 2010. november 14. hang
   
1Thess 2,1-8 (Matthew Henry) 2010. november 14. vasárnap de. hang
   
Versek örökkévalóság vasárnapjára, 2010. november 7. hang
   
Jóel 2,18-27 (Matthew Herny) 2010. november 7. vasárnap du. hang
   
1Thess 1,1-5 (Matthew Henry) 2010. november 7. vasárnap de. hang
   
Versek házassági évfordulóra hang
   
Versek reformáció vasárnapra,  2010. október 31. vasárnap hang
   
Jóel 2, 1-17 Matthew Henry (2010. október 31. vasárnap du.) hang
   
Zsolt 16 Matthew Henry (2010. október 31. vasárnap de.) hang
   
Zsolt 9,1-21 Matthew Henry, 2010. október 24. vasárnap de. hang
   
Jóel 1, 1-20 Matthew Henry, 2010. október 24. vasárnap du. hang
   
Versek hálaadó ünnepélyre hang
   
Hóseás 14,2-10 (Matthew Henry) 2010. október 17. vasárnap du. hang
   
Zsolt 1,1-6 (Matthew Henry) 2010. október 17. vasárnap de. hang
   
Versek, 2010. október 17. vasárnap du. hang
   
Hóseás 10,12-15 Matthew Henry - 2010 oktober 10 vasárnap du. hang
   
Péld 8,12-36 Matthew Henry - 2010 október 10 vasárnap de. hang
   
Versek a megtérésről, újrakezdésről, újjászületésről  2010 oktober 10.doc hang
   
Versek a megtérésről, 2010. okt. 3. hang
   
Péld 4,20-27 (Matthew Henry) 2010. okt. 3. vasárnap de. hang
   
Hóseás 6,1-6 (Matthew Henry)2010. október 3 vasárnap du. hang
   
Versek, 2010. szept. 26. hang
   
Péld 1,1-9 Matthew Henry (2010. szept. 26. vasárnap de.) hang
   
Zsid 7,11-25 Matthew Henry (2010. szept. 26. vasárnap du.) hang
   
Versek, 2010. szept. 19. hang
   
1Kir 22,1-28 Matthew Henry (2010. szept. 19. vasárnap de.) hang
   
Versek, 2010. szept. 12. hang
   
1Kir 20,22-43 Matthew Henry (2010. szept. 12.vasárnap de.) hang
   
Zsid 5,11 - Zsid 6,3  Matthew Henry (2010. szept. 12. vasárnap du.) hang
   
Versek gyermekbemutatásra hang
   
Versek, 2010. szept. 5. hang
   
1Kir 18,20-21 Matthew Henry (2010. szept. 5. vasárnap de.) hang
   
Zsid 4,1-11 Matthew Henry (2010. szept. 5., vasárnap du.) hang
   
Menyegzői versek hang
   
Versek 2010. augusztus 29 vasárnap délutánra hang
   
1Kir 16,15-28 Matthew Henry (2010. aug. 29 vasárnap de.) hang
   
Zsid 3,1-6 (Matthew Henry) 2010. aug. 29 vasárnap du. hang
   
Versek 2010. augusztus 22. vasárnap délutánra hang
   
1 Kir 14,1-20 (Matthew Henry) 2010. augusztus 22. vasárnap de. hang
   
Zsid 2,1-4 Matthew Henry (2010. augusztus 22. vasárnap du.) hang
   
Versek 2010. augusztus 15. vasárnap délutánra hang
   
1Kir 12,1-19 (Matthew Henry) 2010. augusztus 15. vasárnap de. hang
   
1Kor 16,1-4 (Matthew Henry) 2010. augusztus 15. vasárnap du. hang
   
Versek 2010. augusztus 8. vasárnap délutánra hang
   
1Kir 9,1-9 (Matthew Henry) 2010. augusztus 8. vasárnap de. hang
   
1 Kor 12,31-13,13 (Matthew Henry), 2010. augusztus 8. du. hang
   
Anyáknapi versek hang
   
Mal 6,6-14 - Matthew Henry magyarázata, 2010. április 25. vasárnap délelőttre hang
   
Zak 9,9-17 Matthew Henry magyarázata, 2010. április 18. vasárnap délelőttre hang
   
Versek 2010. április 11., vasárnap delutánra hang
   
Zak 3, Matthew Henry igemagyarázata, 2010. aprilis 11. vasárnap délelőttre hang
   
Húsvéti versek hang
   
Luk 24,13-35 Az emmausi tanítványok (Matthew Henry, J C Ryle magyarázata) hang
   
Mt 27,27-44 (J. C. Ryle igemagyarázata) nagypéntekre, 2010. április 2. hang
   
Versek nagycsütörtökre hang
   
Jn 12,34-50 (C J Ryle magyarázata) 2010. március 28. virágvasárnap délutánra hang
   
Mt 21,1-11 (Matthew Henry igemagyarázata, 2010. március 28. virágvasárnap délelőttre) hang
   
Versek, 2010. március 28. virágvasárnapra hang
   
Jn 2,23-3,21 A Megváltó és Nikodémus (J.C.Ryle magyarázata) 2010. március 21. vasárnap délután hang
   
Mt 24,45-51 (Matthew Henry magyarázata) 2010. március 21. vasárnap délelőttre hang
   
Versek, 2010. március 21. vasárnapra hang
   
Mt 22,34-40 (Matthew Henry magyarázata) 2010. március 14. vasárnap délelőttre hang
   
Jn 2,1-11 (C. J. Ryle magyarázata) 2010. március 14. vasárnap délutánra hang
   
Versek, 2010. március 14. vasárnapra hang
   
János ev. 1,35-52, 2010. március 7. vasárnap délutánra kijelölt igeszakaszhoz hang
   
Versek, 2010. március 7. vasárnapra hang
   
Mt 21,18-22 s párhuzamos igehelyek (Matthew Henry, Ryle, Kálvin) 2010. márc. 7. vasárnap délelőttre hang
   
Mt 5,10-12  Boldogok akik háborúságot szenvednek az igazságért (Matthew Henry) 2010. február 28. hang
   
Mat 19,16-26 (Matthew Henry magyarázata) 2010. febr. 28. vasárnap délelőttre hang
   
Mt 17,24-27 (Matthew Henry magyarázat) 2010. február 21.. vasárnap délelőttre hang
   
Mt 6,9 (Matthew Henry) Boldogok a békésségre igyekezők (2010. febr. 21., vasárnap du.) hang
   
Versek, 2010. február 21., vasárnap délutánra (Boldogok a békességre igyekezők) hang
   
Matt 15,29-39 (Matthew Henry magyarázata) 2010. február 14. vasárnap délelőttre hang
   
Mt 6,8 (Matthew Henry) Boldogok a tiszta szívűek (2010. febr. 14. vasárnap du.) hang
   
Versek, 2010. február 14. vasárnap délutánra (Boldogok az tiszta szívűek) hang
   
Mt 5,7 Boldogok az irgalmasok (Matthew Henry) 2010. február 7. vasárnap du. hang
   
Mt 13,44-52 (Matthew Henry magyarázata) 2010. február 7. vasárnap délelőttre hang
   
Versek, 2010. február 7. vasárnap délutánra (Boldogok az irgalmasok) hang
   
Versek 2010. február 7. a Baptista Világszövetség vasárnapjára hang
   
Igemagyarázatok, 2010. január 31. vasárnap de. Mt 12,22-37 (Matthew Henry magyarázata) hang
   
Igemagyarázatok 2010. január 31., vasárnap du., Mt 5,6 (Boldogok akik éheznek es szomjaznak az igazságra) hang
   
versek, 2010. január 31. vasárnap du. (Boldogok az igazságra éhezők es szomjazók) hang
   
Igemagyarázatok 2010. január 24., vasárnap du., Mt 5,4-5 hang
   
versek, 2010. január 24. vasárnap du., (Boldogok a szelídek) hang
   
Igemagyarázatok 2010. január 17., vasárnap du., Mt 5,4 hang
   
Versek, 2010. január 17. vasárnap du., (Boldogok, akik sírnak) hang
   
Igemagyarázatok 2010. január 17., vasárnap de., Mt 9,9-13 hang
   
Igemagyarázatok 2010. január 10., vasárnap du., Mt 5,3 hang
   
Versek, 2010. január 10. vasárnap du, (Boldogok a lelki szegények) hang
   
Igemagyarázatok 2010. január 3., vasárnap du., Mt 5,1-12 hang
   
Újévi versek hang
   
Igemagyarázatok 2010. január 1., Újév, Hab 2,1-4 hang
   
Versek Szilveszterre hang
   
Igemagyarázatok 2009. december 31., Szilveszter, Mk 4,35-41 hang
   
Igemagyarázatok 2009. december 27., vasárnap de. Fil 2,1-11 hang
   
Igemagyarázatok 2009. december 26., karácsony másodnapja de., 1Jn 1,1-4 hang
   
Igemagyarázatok 2009. december 25., karácsony de., Lk 2,1-20 hang
   
Igemagyarázatok 2009. december 24. Szenteste, Mt 1,18-25 hang
   
Karácsonyi versek hang
   
Igemagyarázatok 2009. december 20. vasárnap délelőtre, Lk 1,26-38 hang
   
Adventi versek, 2009. december 20. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2009. december 20. vasárnap délutánra, 2Sám 7,1-3 hang
   
Versek, 2009. december 13. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2009. december 6. vasárnap délutánra, Lk 1,1-25 hang
   
Versek, 2009. december 6. vasárnap hang
   
Versek, 2009. november 29. vasárnap hang
   
Versek, július 12. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2009. július 12. vasárnap délután: 2Krón 36 hang
   
- nyomtatásra szerkesztett változat hang
   
Versek, július 5. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2009. július 5. vasárnap délután: 2Krón 34,29-35,19 hang
   
- nyomtatásra szerkesztett változat hang
   
Versek, június 28. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2009. június 28. vasárnap délután: 2Krón 33 hang
   
- nyomtatásra szerkesztett változat hang
   
Versek, június 21. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2009. június 21. vasárnap délután: 2Krón 29,1-2; 32,1-23 hang
   
- nyomtatásra szerkesztett változat hang
   
Versek, június 14. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2009. június 14. vasárnap délután: 2Krón 26 hang
   
Igemagyarázatok 2009. június 14. vasárnap délelőtt: Jer 30,18-24 hang
   
Versek, június 7. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2009. június 7. vasárnap: 2Krón 14-15 hang
   
Igemagyarázatok 2009. június 1. pünkösdhétfő: Ef 4,1-10 hang
   
Pünkösdi versek, énekek Pünkösdi versek Pünkösdi versek, énekek (Word doc. 126 kB hang
   
Igemagyarázatok 2009. május 31. pünkösdvasárnap: Lk 11,9-13 hang
   
Versek, 2009. május 24. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2009. május 24. vasárnap: 2Krón 13,1-12 hang
   
Versek, 2009. május 21, mennybemenetel napja Versek mennybemenetel napjára hang
   
Igemagyarázatok 2009. május 21. csütörtök mennybemenetel napja: Jn 13, 31-36 hang
   
Versek, 2009. május 17. vasárnapIgemagyarázatok hang
   
2009. május 17. vasárnap: 2Thessz 3,6-18 hang
   
Versek, 2009. május 10. vasárnapIgemagyarázatok hang
   
2009. május 10. vasárnap: 2Thessz 3,1-5 hang
   
Versek, 2009. május 3. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2009. május 3. vasárnap: Márk 10,13-16 hang
   
Versek, 2009. április 26. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2009. április 26. vasárnap: 2Thessz 2,1-12 hang
   
Igemagyarázatok 2009. április 19. vasárnap: 2Thessz 1,1-12 hang
   
Húsvéti versek, 2009. hang
   
Igemagyarázatok 2009. április 13. húsvéthétfő: Mt 28,1-10 hang
   
Igemagyarázatok 2009. április 12. húsvétvasárnap: Jn 20,19-21 hang
   
Versek, 2009. április 10. nagypéntek hang
   
Igemagyarázatok 2009. április 10. nagypéntek: Lk 23,32-49 hang
   
Versek, 2009. április 9. nagycsütörtök hang
   
Igemagyarázatok 2009. április 9. nagycsütörtök: Lk 22,39-46 hang
   
Versek, 2009. április 5. virágvasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2009. április 5. virágvasárnap délutánra: Márk 11,12-26 hang
   
Versek, 2009. március 29. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2009. március 29. vasárnap délutánra: Márk 10,32-45 hang
   
Versek, 2009. március 22. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2009. március 22. vasárnap délutánra: Márk 10,1-12 hang
   
Versek, 2009. március 15. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2009. március 15. vasárnap délutánra: Márk 9,14-29 hang
   
Versek, 2009. március 8. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2009. március 8. vasárnap délutánra: Márk 9,1-13 hang
   
Versek, 2009. március 1. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2009. március 1. vasárnap délutánra: Márk 8,31-38 hang
   
Versek, 2009. február 22. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2009. február 22. vasárnap délutánra: Márk 8,22-30 hang
   
Versek, 2009. február 15. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2009. február 15. vasárnap délutánra: Márk 8,1-21 hang
   
Versek, 2009. február 8. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2009. február 8. vasárnap délutánra: Márk 7,1-23 hang
   
Igemagyarázatok a bibliaórához, 2009. február 1. vasárnap Mt 7, 7-11 hang
   
Zörgessetek: Spurgeon igehirdetése hang
   
Versek, 2009. február 1. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2009. február 1. vasárnap délutánra: Márk 5,21-23; 35-43 hang
   
Versek, 2009. január 25. vasárnap hang
   
Vitaírat-részlet a gadarai ördöngőssel kapcsolatosan hang
   
Igemagyarázatok 2009. január 25. vasárnap délutánra: Márk 5,1-20 hang
   
Igemagyarázatok 2009. január 18. vasárnap délutánra: Márk 2,23-3,6 Igemagyarázatok 2009. január 18. vasárnap délutánra: Márk 2,23-3,6 hang
   
Versek, 2009. január 18. vasárnap hang
   
Karácsonyi versek hang
   
Igemagyarázatok 2008. december 24. Szentestére: Titusz 2,11-14 hang
   
Versek, 2008. december 21. - advent 4. vasárnapja hang
   
Igemagyarázatok 2008. december 21. vasárnap délutánra (advent 4): Lukács 19,11-27 hang
   
Versek, 2008. december 14. - advent 3. vasárnapja hang
   
Igemagyarázatok 2008. december 14. vasárnap délutánra (advent 3): Lukács 17,20-37 hang
   
Versek, 2008. december 7. - advent 2. vasárnapja hang
   
Igemagyarázatok 2008. december 7. vasárnap délutánra (advent 2): Lukács 13,22-30 hang
   
Versek, 2008. november 30. advent 1. vasárnapja hang
   
Igemagyarázatok 2008. november 30. vasárnap délutánra: Lukács 12, 35-48 hang
   
Versek, 2008. november 23. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2008. november 23. vasárnap délutánra: Jelenések 22,1-7 hang
   
Versek, 2008. november 9. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2008. november 9. vasárnap délutánra: Jelenések 20,11-15 hang
   
Versek, 2008. november 2. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2008. november 2. vasárnap délutánra: Jelenések 19,6-9 hang
   
Versek, hálaadó ünnepélyre hang
   
Versek, reformáció-vasárnapra hang
   
Igemagyarázatok 2008. október 26. vasárnap délutánra: Jelenések 18,1-8 hang
   
Igemagyarázatok 2008. október 12. vasárnap délutánra: Jelenések 13 hang
   
Versek, 2008. október 12. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2008. október 5. vasárnap délutánra: Jelenések 12 hang
   
Versek, 2008. október 5. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2008. szeptember 28. vasárnap délutánra: Jelenések 7 hang
   
Versek, 2008. szeptember 28. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2008. július 6. vasárnap délutánra: Lk 12,13-21 hang
   
Versek, 2008. július 6. vasárnap hang
   
Versek, 2008. június 29. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2008. június 22. vasárnap délelőtre: 3Móz 14,1-9 hang
   
Igemagyarázatok 2008. június 22. vasárnap délutánra: Lk 10,38-42 hang
   
Versek, 2008. június 22. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2008. június 15. vasárnap délutánra: Lk 7,1-10 hang
   
Versek, 2008. június 15. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2008. június 8. vasárnap délutánra: Lk 5,33-39 hang
   
Versek, 2008. június 8. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2008. június 1. vasárnap délutánra: Lk 5,1-11 hang
   
Versek, 2008. június 1. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2008. május 25. vasárnap délutánra: Lk 4,14-30 hang
   
Versek, 2008. május 25. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2008. május 18. vasárnap délutánra: Lk 3,1-20 hang
   
Versek, 2008. május 18. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2008. május 13. pünkösd 3. napja: Ez 37,1-14 hang
   
Igemagyarázatok 2008. május 11. vasárnap délelőtre: ApCsel 2,1-13 Igemagyarázatok, versek, énekek 2007. május 27. pünkösdvasárnap délelőttre Csel 2,1-21 (Word doc. 87,5 kB) hang
   
Igemagyarázatok 2008. május 11. pünkösdvasárnap délutánra: ApCsel 2,37-47 Igemagyarázatok, versek, énekek 2007. május 27. pünkösdhétfő délutánra Csel 2,37-47 (Word doc. 180 kB) hang
   
Igemagyarázatok 2008. május 4. vasárnap délutánra: Préd 12 hang
   
Versek anyáknapjára hang
   
Versek 2008. május 4. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2008. május 1. csütörtök - mennyebenetel napja du. Ef 1,15-23 hang
   
Igemagyarázatok 2008. április 27. vasárnap délutánra: Préd 11,1-6 hang
   
Versek 2008. április 27. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2008. április 20. vasárnap délelőtre: Mk 4,35-41 hang
   
Igemagyarázatok 2008. április 20. vasárnap délutánra: Préd 8,9-13 hang
   
Versek 2008. április 20. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2008. április 13. vasárnap délelőtre: Mk 2,23-28 hang
   
Igemagyarázatok 2008. április 13. vasárnap délutánra: Préd 5,1-7 hang
   
Versek 2008. április 13. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2008. április 6. vasárnap délelőtre: Mk 1,9-15 hang
   
Igemagyarázatok 2008. április 6. vasárnap délutánra: Préd 4,1-8 hang
   
Versek 2008. április 6. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2008. március 30. vasárnap délelőtre: Bír 18,7-31 hang
   
Igemagyarázatok 2008. március 30. vasárnap délutánra: Préd 3,1-14 hang
   
Versek 2008. március 30. vasárnap du. hang
   
Igemagyarázatok 2008. március 24. húsvéthétfő du: Lk 24,13-35 hang
   
Versek, emmausi tanítványok hang
   
Igemagyarázatok 2008. március 23. húsvétvasárnap de: Lk 24, 1-12 hang
   
Igemagyarázatok 2008. március 23. húsvétvasárnap du: Jn 20,11-18 hang
   
Húsvéti versek hang
   
Igemagyarázatok 2008. március 21. nagypéntek de: Lk 23, 32-49 hang
   
A megfeszítés: Lk 23 hang
   
Igemagyarázatok 2008. március 21. nagypéntek du: 1Kor 5,7-9 hang
   
Versek nagycsütörtök,nagypéntek hang
   
Igemagyarázatok 2008. március 16. virágvasárnap de: Lk 19, 28-40 hang
   
Igemagyarázatok 2008. március 16. virágvasárnap du: Zak 9,9-11 hang
   
Versek virágvasárnapra hang
   
Igemagyarázatok 2008. március 9. vasárnap délelőtre: Bír 10 hang
   
Igemagyarázatok 2008. március 9. vasárnap délutánra: 2Móz 20,17 hang
   
Versek 2008. március 9. vasárnap du. (tizedik parancsolat) hang
   
Igemagyarázatok 2008. március 2. vasárnap délutánra: 2Móz 20,16 hang
   
Versek 2008. március 2. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2008. január 24. vasárnap délutánra: 2Móz 20,15 hang
   
Versek 2008. február 24. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2008. január 17. vasárnap délutánra: 2Móz 20,14 hang
   
Versek 2008. február 17. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok Józs 22 hang
   
Igemagyarázatok 2008. január 10. vasárnap délutánra: 2Móz 20,13 hang
   
Versek 2008. február 10. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok Józs 12-13 hang
   
Igemagyarázatok 2008. január 3. vasárnap délutánra: 2Móz 20,12 hang
   
Versek 2008. február 3. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2008. január 27. vasárnap délutánra: 2Móz 20,8-11 hang
   
Versek 2008. január 27. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2008. január 20. vasárnap délutánra: 2Móz 20,7 hang
   
Versek 2008. január 20. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2008. január 13. vasárnap délutánra: 2Móz 20,4-6 hang
   
Versek 2008. január 13. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2008. január 6. vasárnap délutánra: 2Móz 20,1-3 hang
   
Versek 2008. január 6. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok 2007. december 30. vasárnap délutánra: 2Móz 19,1-14; 20,18-21 hang
   
Versek 2007. december 30. vasárnap hang
   
Igemagyarázatok december 26. Karácsony másodnapja délutánra: Jn 1,14-18 hang
   
Igefejtő gondolatok : Jn 1,14-18 hang
   
Karácsonyi versek (3) hang
   
Igemagyarázatok december 25. Karácsony délutánra: Ézs 9,1-7 hang
   
Karácsonyi versek (2) hang
   
Igemagyarázatok Szentestére: Lk 2,1-20 hang
   
Igefejtő gondolatok : Lk 2,1-7; 8-20 hang
   
Karácsonyi versek hang
   
Igemagyarázatok 2007. december 23. vasárnap délutánra: Mt 25,1-13 hang
   
Versek 2007. advent 4. vasárnapjára hang
   
Igemagyarázatok 2007. december 16. vasárnap délutánra: Zak 14,1-9 hang
   
Versek 2007. advent 3. vasárnapjára hang
   
Igemagyarázatok 2007. december 9. vasárnap délutánra: 5Móz 18,15-22 hang
   
Versek 2007. advent 2. vasárnapjára hang
   
Igemagyarázatok 2007. december 2. vasárnap délutánra: Mal 3,13-4,6 hang
   
Versek 2007. advent 1. vasárnapjára hang
   
Igemagyarázatok 2007. november 25. vasárnap délutánra: Mal 3,6-12 hang
   
Versek 2007. november 25. vasárnap délutánra hang
   
Igemagyarázatok 2007. november 18. vasárnap délutánra: Mal 2,17-3,5 hang
   
Versek 2007. november 18. vasárnap délutánra hang
   
Igemagyarázatok és versek 2007. november 11. vasárnap délutánra: Mal 1,6-14 hang
   
Igemagyarázatok 2007. november 4. vasárnap délutánra: 2Kir 6,8-23 hang
   
Igemagyarázatok 2007. október 21. vasárnap délutánra: 2Kir 11,12-18; 12,4-15 hang
   
Igemagyarázatok 2007. október 21. vasárnap délutánra: 2Kir 7,1-20, hang
   
"A hitetlenség bűne" - C. H. Spurgeon igehirdetése hang
   
Igemagyarázatok 2007. október 14. vasárnap délutánra: 2Kir 5 hang
   
Igemagyarázatok, versek, énekek 2007. május 27. pünkösdvasárnap délutánra Jóel 2,28-32 (Word doc. 50,5 kB) hang
   
Igemagyarázatok, versek, énekek 2007. május 20. vasárnap délutánra Fil 2,12-16 (Word doc. 171 kB) hang
   
Igemagyarázatok, versek, énekek 2007. május 17. csütörtök, mennybemenetel napja Fil 2,5-11 (Word doc. 220 kB) hang
   
Igemagyarázatok, versek, énekek 2007. május 13. vasárnap délutánra Fil 4,10-23 (Word doc. 163 kB) hang
   
Igemagyarázatok, versek, énekek 2007. május 6. vasárnap délutánra Fil 3,12-16 (Word doc. 125 kB) hang
   
Igemagyarázatok, versek, énekek 2007. április 29. vasárnap délutánra Fil 3,1-9 (Word doc. 236 kB) hang
   
Igemagyarázato és versek 2007. április 22. vasárnap délutánra Fil 2,19-30 (Word doc. 153 kB) hang
   
Igemagyarázato és versek 2007. április 15. vasárnap délutánra Fil 2,1-4 (Word doc. 150 kB) hang
   
Igemagyarázatok 2007. április 9. Húsvéthétfő délutánra Zsolt 16 (Word doc. 87 kB) hang
   
Igemagyarázatok 2007. április 8. Húsvétvasárnap délutánra Ján 20,1-10 (Word doc. 49 kB) hang
   
Igemagyarázatok 2007. április 6. Nagypéntek délutánra Mk 15,16-3 (Word doc. 152 kB) hang
   
Húsvéti versek gyermekeknek (Word doc. 119 kB) hang
   
Húsvéti versek felnőtteknek (Word doc. 77 kB) hang
   
Nagycsütörtöki versek (Word doc. 61 kB) hang
   
Igemagyarázatok 2007. április 1. Virágvasárnap délutánra Ján 12,12-19 (Word doc. 93 kB) hang
   
Igemagyarázatok, versek 2007. március 25. vasárnap délutánra Fil 1,27-31 (Word doc. 104 kB) hang
   
Igemagyarázatok, versek 2007. március 10. és 18. vasárnap délutánra Fil 1,11-56 (Word doc. 186 kB) hang
   
Image