Vissza a tartalomjegyzékhez
 
VII. Bűnös élvezetek és szenvedélyek (2)
4. Szexuális bűnök
A szexuális bűnök nagyon el vannak terjedve világunkban,
és sok embert fogva tartanak.
Akárcsak más megkötözöttségek esetén,
itt is igaz az,
hogy nem a szexualitással magával,
hanem annak helytelen használatával van probléma.
A szexualitás Isten jó ajándéka az emberek számára,
ha azzal a megfelelő időben,
a megfelelő személlyel és megfelelő módon élünk.
Hogy mi a megfelelő azt Isten igéjéből tudjuk.
a. Isten hozta létre a nemiséget és a házasságot
Amit Isten teremtett,
az mind jó.
Az embert férfivá és nővé teremtette,
ami nemcsak azt jelenti,
hogy a férfi és a nő nem egyformák,
hanem azt is,
hogy szexuálisan egymásnak szánta őket az Úr.
Ezt olvassuk a Bibliában:
Megteremtette Isten az embert a maga képmására,
Isten képmására teremtette,
férfivá és nővé teremtette őket.
Isten megáldotta őket,
és ezt mondta nekik Isten:
Szaporodjatok,
sokasodjatok,
töltsétek be és hódítsátok meg a földet.
Uralkodjatok a tenger halain,
az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen!
(1Móz 1,27-28)
A testi egyesülésről (egy testté válásról) pedig ez van írva:
Ezért a férfi elhagyja apját és anyját,
ragaszkodik feleségéhez,
és lesznek egy testté.
Még mindketten mezítelenek voltak:
az ember és a felesége;
de nem szégyellték magukat.
(1Móz 2,24-25)
Egy következő leckében részletesen fogunk foglalkozni a házasság kérdésével,
ezért most csak röviden mutatjuk be a házasságól és a nemiségről szóló bibliai tanítást.
Isten férfivá és nővé teremtette az embert.
Hogy van férfi és van nő,
a köztük lévő minden különbözőséggel és hasonlósággal együtt,
ez Isten terve volt.
Az Úr a férfit és a nőt úgy teremtette,
hogy szexuálisan vonzódjanak egymáshoz,
és ebben a vonzalomban és egységben találjanak örömet és kielégülést.
A testi kapcsolatból születnek a gyermekek,
mert Isten azt akarta,
hogy az ember „szaporodjon és sokasodjon”.
A férfi és a nő egyenértékű,
de nem egyforma.
A kettő együtt alkot egy teljes egészet.
Az Úr ezt úgy fejezte ki,
hogy alkotott az ember számára egy segítőtársat,
más szóval kiegészítő társat.
Pál apostol is így beszél:
„az Úrban nincs asszony férfi nélkül,
sem férfi asszony nélkül” (1Kor 11,11).
A házasság egy férfi és egy nő kapcsolata.
A házasságot Isten hozta létre,
vagyis azt akarta,
hogy egy férfi és egy nő együtt éljen,
egész életre elkötelezetten.
A többnejűség és az elválás nem Isten akarata szerint van.
A házasságnak kölcsönös szeretetre kell épülnie.
A férfi úgy mutatja meg szeretetét a felesége iránt,
hogy gondoskodik róla,
megvédi,
felelősségteljesen a javára törekszik.
A feleség pedig abban mutatja meg szeretetét a férje iránt,
hogy engedelmeskedik neki,
akár az egyház Krisztusnak.
A férj is úgy szereti a feleségét,
ahogy Krisztus az egyházat,
akiért életét is adta (Ef 5,21-33).
A gyermekek egy férfi és egy nő házasságába szülessenek meg.
Alkalmi szexuális kapcsolatból is születhetnek gyermekek,
de Isten azt akarta,
hogy a gyermekek olyan családba érkezzenek,
ahol a szülők egész életen át tartó házasságban élnek.
Ez szükséges a gyermekek testi-lelki jólétéhez.
A nemi kapcsolat csak házasságban megengedett.
A nemi kapcsolat csak olyan házasságban teljesedhet ki,
amiben a felek életre szólóan elkötelezték magukat.
A testi együttlétből gyerekek is születnek,
akiknek az egészséges növekedéshez és fejlődéshez szerető és stabil kapcsolatra van szükségük.
b. A paráznaság és házasságtörés
Fentebb láttuk,
hogy a nemi kapcsolatot Isten a házasságba szánta,
hogy az ember boldog legyen.
A szexuális vonzódás nagyon erős,
de mivel az emberek elfordultak Istentől,
ezért nem igazodnak Isten tervéhez a szexualitással kapcsolatban sem.
Szexuális téren sokféleképpen lehet vétkezni.
Itt a paráznaságra és a házasságtörésre utalunk.
Mind a kettő házasságon kívüli nemi kapcsolatra utal.
Akkor beszélünk házasságtörésről,
amikor az egyik vagy mindkét vétkező fél már házasságban van.
Isten a paráznaságot nem azért tiltotta meg,
mert nem akarta,
hogy boldogok legyünk.
Bármely szexuális együttlét pillanatnyi örömet szerezhet ugyan,
de a nemi élet csak akkor ad tartós boldogságot,
ha azt olyan férfi és nő éli meg,
akik igazán szeretik egymást,
teljes életükre elkötelezték magukat egymás iránt,
és nem csak testileg,
hanem lelkileg is eggyé tudnak lenni.
Miért tiltotta meg tehát Isten paráznaságot?
Hogy ne legyünk a kívánságaink rabjai.
A nemi élet egy fontos területe az életünknek,
de nem az egyetlen.
Az Úr azt akarja,
hogy élvezzük az életet házastársunkkal,
de nem akarja,
hogy a kívánságaink rabjaivá legyünk.
A házasságban is van olyan időszak,
amikor önmegtartóztatóknak kell lennünk.
Hogy ne bántsuk meg társunkat.
Az egyik fél házasságtörése súlyos megalázása és megbántása a másik házasfélnek.
Ebből fájdalom és megbántódás,
és legtöbbször a házasság felbomlása lesz.
Ezért kerülni kell a paráznaságot.
Hogy ne károsítsuk meg embertársunkat.
Ha valaki házasságtörést követ el,
akkor megkárosítja embertársát.
Azért,
mert akivel házasságot tör,
annak szíve már elfordult társától,
akinek hűséget ígért.
Ebből is fájdalom,
harag és sokszor bosszúállás következik (1Thessz 4,6).
Hogy ne bomoljon fel a család,
ami a társadalmi élet alapsejtje.
Ha kitudódik a házasságtörés,
családi konfliktust és a házasság felbomlását eredményezheti.
A házasságok felbomlása miatt sokan szenvednek,
és a társadalomnak is problémát jelent.
Egy közösség (társadalom) annyira egészséges,
amennyire az azt alkotó családok egészségesek.
Hogy ne szenvedjenek a gyermekek.
A paráznaság és házasságtörés miatt kialakult családi konfliktusok,
házastársi elhidegülések és válások miatt a gyermekek sokat szenvednek,
és életre szóló sérüléseket szereznek.
Ugyanakkor,
ha a gyermekek rossz példát látnak maguk körül,
akkor ők is hasonlóképpen élnek majd.
Így a világban a fájdalom,
a rendetlenség és a bűn mind jobban növekszik.
Ez pedig nem Isten akarata.
Hogy ne legyen szégyenérzet,
félelem.
Sok esetben a vétkező felek a bűn elkövetése után szégyent,
félelmet éreznek tettük miatt,
ami belső szorongáshoz vezet.
c. Más szexuális bűnök
Nagyon sokféle szexuális bűn van.
Ezek mind a nemi vágyak helytelen kiélését és annak következményeit jelentik.
A konkrét testi együttléttel járó paráznaság és házasságtörés mellett megemlítünk néhányat a szexuális természetű bűnök közül.
Bujálkodás – Amikor valaki fölött annyira erőt vettek a nemi vágyak,
hogy nem tudja megtartóztatni magát.
A bujálkodás érintésekben,
ölelésekben,
csókolózásokban,
stb.
nyilvánul meg.
Kacérság – Amikor valaki kihívóan viselkedik,
hogy szexuális vágyat keltsen másokban beszédével,
öltözködésével és mozgásával.
Csábítás – Amikor valaki szép szavakkal,
hazugsággal vagy más módon rávesz valakit – aki korábban nem volt hajlandó –,
hogy bele szerelmes legyen,
és vele intim kapcsolatba kerüljön.
Flörtölés – Amikor a felek könnyelműen játszadoznak a másik érzelmeivel,
hogy egymásban felköltsék a szerelmet,
anélkül,
hogy komoly kapcsolatra törekednének.
Tisztátalan nézés – Amikor valaki kívánsággal tekint egy ellentétes nemű személyre,
vagy annak egyes testrészeire.
Tisztátalan gondolatok – szexuális jellegű gondolatok,
ábrándozások.
Pornográfia – Szexuális témájú képek,
videók,
weboldalak,
filmek és hanganyagok használata.
Ide tartoznak a szextelefon-vonalak is.
Szemérmetlenség – A nemi erkölcsöt sértő magatartás csábítás vagy ingerlés céljából.
A szemérmetlenség megmutatkozik beszédben,
öltözetben és magatartásban.
Nemi erőszak – Amikor valakit erőszakkal kényszerítenek szexuális kapcsolatra.
Önkielégítés – Amikor valaki saját magának okoz nemi kielégülést.
Leskelődés – Amikor valaki meglesi mások intim életét,
vagy azt a személyt,
aki után vágyakozik.
Pedofília – Gyermekekkel létesített nemi közösülés.
Perverzitás – Természetellenes nemi viselkedés.
Sokféle lehet,
mint:
homoszexualitás,
leszbikusság,
pedofília,
vérfertőzés (közösülés közeli rokonnal) stb.
Érzékiség – Érzéki szerelemmel és szexualitással foglalkozás,
ennek élvezése.
Nemváltoztatás – Ha valaki orvosi úton meg akarja változtatni nemét,
mert nem tudja elfogadni,
hogy férfinak vagy nőnek született.
Transzvesztitizmus – Ha valaki férfi létére női ruhát,
vagy nő létére férfiruhát visel,
mert ez élvezetet okoz neki.
Homoszexualitás – Mikor férfi férfivel él szexuális életet.
Leszbikusság – Mikor nő nővel él szexuális életet.
Prostitúció – anyagi haszon,
pénzszerzés érdekében létesített nemi kapcsolat.
Ezeknek a bűnöknek erőteljes megkötöző ereje van,
de Jézus Krisztus mindezektől szabaddá tud tenni.
Ha pedig már hívők lettünk,
akkor ezektől tisztán akar tartani,
azt szeretné,
ha szentek lennénk:
Az az Isten akarata,
hogy megszentelődjetek:
hogy tartózkodjatok a paráznaságtól,
hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével,
nem a kívánság szenvedélyével,
mint a pogányok,
akik nem ismerik az Istent;
és hogy senki túlkapásra ne vetemedjék,
és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben.
Mert bosszút áll az Úr mindezekért,
ahogyan már előbb megmondtuk nektek,
és bizonyságot is tettünk róla.
Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten,
hanem megszentelődésre.
Aki tehát ezt megveti,
az nem embert vet meg,
hanem az Istent,
aki Szentlelkét is reátok árasztja.
(1Thessz 4,3-8)
5. Izgató és kábító szerek használata
Bizonyos szerek,
anyagok izgató vagy kábító hatással vannak a szervezetünkre,
és függőséget okoznak.
A függőség következtében az ember szervezete és lelki egészsége megromlik,
emberi kapcsolatai megrendülnek,
tönkremennek.
A függőségben szenvedő ember megbetegszik,
boldogtalan lesz,
és megromlik a kapcsolata családjával és barátaival.
Testünk a Szentlélek temploma,
ezért kerülnünk kell azoknak az anyagoknak a használatát,
amelyek:
–Testünknek ártanak:
testünk az Úré,
nem árthatunk annak,
rombolhatjuk azt.
–Tudatunk módosítását okozzák:
tudatunkat a józanságnak kell jellemeznie,
a gondolatainkat pedig a Szentléleknek kell irányítania,
befolyásolnia.
Örömet,
megkönnyebbülést valóságosan kell megtapasztalnunk,
ezt csak Isten Lelke tudja adni.
–Függőséget okoznak:
Krisztus megszabadított,
ne legyünk újra rabjai szenvedélyeinknek.
A függőség az az állapot,
amikor valaki nem tud meglenni egy anyag vagy szer használata nélkül.
Ha nem használja a szert,
akkor nyugtalan,
levert,
agresszív;
fájdalmai vannak,
betegnek érzi magát.
A függőség esetében ahhoz,
hogy ugyanazt a hatást elérjék,
a függőknek fokozatosan növelniük kell a használt anyag mennyiségét.
Ez egészségi problémákhoz vezet,
egyes esetben pedig halálhoz (például kábítószer-túladagolás).
Pénzügyi problémák is fellépnek,
mert a fokozott mennyiségű anyag megvételéhez mind több pénzre van szükség.
A pénzügyi problémák pedig nélkülözéshez,
elszegényedéshez és bűncselekményekhez vezethetnek.
A különböző kábítószereket használó emberek végső soron boldogtalanok,
rendezetlen életűek,
és mind mélyebbre süllyednek a bűnben.
A függőséget okozó szerek használata közül megemlítjük az alkoholfogyasztást,
a dohányzást,
a kábítószer-használatot és a gyógyszerhasználatot.
Az alkoholos italok használatával,
és az alkohol testre és lélekre történő hatásával fentebb foglalkoztunk.
Környezetünkben láthatjuk,
hogy az alkohol hogyan teszi tönkre az emberek életét,
szenvedést okozva a családokban,
és bajt a társadalomban.
Mint hívő emberek,
tartózkodunk ennek használatától,
mert a testünk a Szentlélek temploma,
és mi józan életet akarunk élni.
Amikor megtértünk,
az Úr Jézus Krisztus megszabadított bennünket ettől a függőségtől is,
ha addig ebben éltünk.
a. Dohányzás
A dohányzást cigarettázás,
szivarozás és pipázás formájában gyakorolják.
A dohányfüstben lévő anyag,
a nikotin nagyon mérgező,
és nagymértékben károsítja a szervezetet.
A nikotinon kívül a dohányfüstben más káros anyagok is vannak,
mint például a kátrány.
Ez,
amikor lerakódik a légcsőbe és a tüdőbe,
nehezíti azoknak a működését,
és betegséget okoz.
A nikotin függőséget okozó anyag,
és ezért az emberek nehezen tudnak leszokni a dohányzásról.
A dohányzó emberek nem csak maguknak,
de másoknak is ártanak.
A kifújt füstöt a dohányos környezetében élők beszívják,
így ők passzív dohányosokká válnak,
ami szintén veszélyes.
Ezért jó,
ha az emberek abbahagyják a dohányzást.
A társadalom is felismeri a dohányzás káros hatását,
és az utóbbi években mind határozottabban lépnek fel ellene.
b. Kábítószerek használata
A kábítószereket az emberek különböző formában használják,
mint:
injekció,
por,
kapszula,
cigarettába csomagolva stb.
Többféle kábítószer van.
Vannak olyanok,
amelyeket növényekből vonnak ki,
és olyanok is,
amelyeket mesterséges úton állítanak elő.
A kábítószerek pillanatnyilag a boldogság,
szabadság és megkönnyebbülés érzetét adják a fogyasztónak.
Amikor azonban a szer hatása megszűnik,
fejfájás,
depresszió lép fel.
Hogy ez eltűnjön,
a fogyasztás megismétlésének erős vágya jelenik meg.
Az ismételt fogyasztás azonban erőteljes függőséghez vezet,
és nagymértékben károsítja a szervezetet.
Ugyanakkor viselkedési és kapcsolati zavarokat is okoz.
A kábítószerekre rászokott emberek úgy érzik,
hogy állandóan használniuk kell a szert,
ezért ennek beszerzésére sokat költenek.
Ha nincs pénzük,
akkor képesek akár bűncselekményekhez folyamodni,
csakhogy beszerezhessék azt.
Mivel a kábítószer mennyiségét állandóan növelni kell,
vagy erősebbekre váltani,
hogy az ember jól érezze magát,
ezért a kábítószer-fogyasztó gyorsan csúszik lefelé az önpusztítás lejtőjén.
c. Gyógyszerek szedése
Itt a nyugtató és kábító hatású gyógyszerek szedéséről van szó,
nem a betegség miatt szedett gyógyszerekről.
Valójában ez is kábítószer-fogyasztás,
csak a kábító anyagot a kereskedelemben forgalmazott gyógyszerek által veszik be.
Mivel a kábító és nyugtató hatású gyógyszereket csak orvos előírása alapján lehet megvenni,
ezért az ilyen fogyasztók legtöbbször törvényellenes módon szerzik be a gyógyszereket.
A gyógyszert kábító céllal szedők sokszor túladagolják magukat,
ami egészségük károsodásához,
vagy éppenséggel halálhoz vezet.
6. Játékfüggőségek
A különböző játékok szórakozást és kikapcsolódást nyújtanak az embereknek.
Egyes emberek azonban a játék izgalma és a nyerni akarás következtében bizonyos játékoktól függőkké válnak.
Ilyenek lehetnek a kártyajátékok,
a komputerjátékok,
különböző mechanikus vagy elektronikus játékok,
a szerencsejátékok és különböző sportfogadások.
A szórakozóhelyeken elhelyezett játékgépek a gyors és könnyű nyereség vágyával kecsegtetnek,
de a legtöbben legtöbbször veszítenek.
Akiknek ez a függőségük,
egész jövedelmüket eljátszhatják,
sőt még a kölcsönkért pénzüket is,
nyomorba taszítva ezzel magukat és családjukat.
Hasonlóan járhatnak azok,
akik kártyajátékkal vagy különböző szerencsejátékkal foglalkoznak a kaszinókban.
Az Úr tanítványának tudnia kell,
hogy a pénzt az Úr neki nem úgy adja,
hogy könnyűszerrel megnyerje a szerencsejátékokon,
hanem azért szorgos és becsületes munkával meg kell küzdenie.
Tudjuk,
hogy a mi életünk és sorsunk nem a szerencsétől függ,
hanem az Úr kezében van.
***
Ha az Úr megszabadított valamilyen függőségből,
vigyázz,
hogy vissza ne ess!
Ne játszadozz a bűnnel,
mert az Úr Jézus Krisztus tanítványának minden megkötözöttségtől szabadnak kell lennie.
Minden ember előtt legyél jó példa,
valamint kész és alkalmas a szolgálatra!
Légy éber a testi kívánságok területén is,
és törekedj arra,
hogy a Lélek szerint élj!
Krisztus szabadságra szabadított meg minket,
álljatok meg tehát szilárdan,
és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.
(Gal 5,1)
 
Ismétlő kérdések:
 • Hány jelentése van a test szónak az Újszövetségben?
 • Mit jelent test szerint élni, és mit jelent Lélek szerint élni?
 • Hogyan tápláljuk az új embert?
 • Hogyan harcolunk a bűnös természetünk ellen?
 • Mik a testi kívánságok? Hát a szenvedély?
 • Miért rossz a tobzódás?
 • Miért ártalmas az alkoholos italok használata és a részegség?
 • Mit tanít a Biblia a házasságról és a nemiségről?
 • Miért tiltja az Úr a paráznaságot és házasságtörést?
 • Mi a függőség? Sorolj fel néhány dolgot, ami függőséget eredményez!
 • Feladatok
  1. Keresd ki a leckében említett igeverseket! Gyakorold megkeresni őket!
  2. Tanuld meg kívülről a Gal 5,19-23 igeszakaszt!
  3. Olvasd el figyelmesen a leckéből a Más szexuális bűnök – szakaszt! Kérd az Urat, hogy tisztítson meg, és őrizzen meg tisztán!