Vissza a tartalomjegyzékhez
 
XV. Keresztyén gyermeknevelés (2)
5. Nevelni az élet gyakorlati kérdéseiben
A nevelésnek nemcsak lelki és erkölcsi,
hanem a gyakorlati élettel kapcsolatos oldala is van.
A gyermekeinket segítenünk kell,
hogy az életben eligazodjanak.
Hogy ez sikerüljön,
a szülőknek a gyermekek számára feladatokat kell adniuk,
és be kell vonniuk őket a ház körüli teendőkbe.
Ezek által segítik őket,
hogy ügyesek legyenek,
és fejlesztik gyermekeik felelősségtudatát is.
A szülők nem akkor tesznek jót a gyermekeikkel,
ha megkímélik őket a fizikai teendőktől,
ha mindent megtesznek helyettük,
és minél több mindent megvesznek nekik,
hanem akkor,
ha bátorítják őket a munkára,
és feladatot adnak nekik.
Ezek által olyan képességeket sajátítanak el,
amikre egész életükben szükségük lesz.
A gyermekek gyakorlati dolgokra való nevelése egy nagyon nagy terület.
Nem célunk,
hogy mindennel foglalkozzunk,
ezért csak néhány dolgot említünk meg az alábbiakban:
1.
A lustaság és semmittevés elkerülése és legyőzése.
A szülőknek oda kell figyelniük,
hogy gyermekeik ne váljanak lustává és semmittevővé.
Ha nem adnak nekik feladatot,
és képességeiknek megfelelő munkát,
haszontalanul töltik el idejüket.
A tétlenség pedig rossz dolgokhoz is vezethet az életükben és kapcsolataikban.
A gyermekek sok hasznos időt elpazarolnak tévénézéssel,
telefonozással,
számítógépes játékokkal.
A szülőknek kötelességük,
hogy felülvigyázzák és segítsék gyermekeiket,
hogy hasznos dolgokkal foglalják le magukat.
2.
Kézügyesség fejlesztése.
A szülők vonják be gyermekeiket olyan munkákba,
amiket el tudnak végezni.
A fiúk esetében az édesapák tanítsák meg őket a szerszámokkal bánni,
és velük dolgozni.
Magyarázzák el nekik,
hogy működnek a dolgok,
és a ház körül végezzenek együtt különböző munkákat.
Először ez nem nagy segítség a szülőnek,
de jó tanulási lehetőség a gyermeknek.
Majd később kisebb munkákat a nagyobb gyermekek maguktól is el tudnak végezni.
A lányokat meg kell tanítani a háztartási munkákat megismerni és végezni.
Itt is a fokozatosság a fontos.
A kisebb gyermekek,
ha az édesanyjuknak „segíthetnek”,
azt inkább játéknak fogják fel.
Az édesanya tanítsa meg a kislányoknak,
ahogy nőnek,
hogyan kell takarítani,
főzni,
mosni,
vasalni,
varrni.
Végezze velük együtt,
majd kisebb részmunkákat bízzon rájuk,
végül pedig a teljes munkát átadhatja.
3.
Önállóságra nevelés,
és felkészülés az életre.
A nevelés valójában a gyermekek felkészítése az életre,
úgy,
hogy majd önállóan,
a szülők segítsége nélkül is boldoguljanak a világban.
Ez az önállóságra nevelés megkezdődik akkor,
amikor a kisgyermek elkezd járni,
amikor önállóan tud étkezni,
stb.
Vannak dolgok,
amiket meg kell tanítanunk,
és aminek gyakorlását számon kell kérnünk gyermekeinktől.
Ilyenek:
–A gyermekek rakjanak rendet a holmijuk között (játék,
ruha,
tanszerek).
–Mosakodjanak meg,
és mossák meg a fogukat.
–Végezzék el az iskolában kapott feladataikat.
Lehet,
hogy először a szülőknek segíteni kell ebben,
de majd önállóan,
segítség nélkül is tanulhatnak a gyermekek.
–Menjenek el az iskolába,
a boltba (ha ezek nincsenek nagyon messze,
vagy nem veszélyes) egyedül is.
A gyermekeket fokozatosan neveljük önállóságra.
Mikor kicsik,
teljes mértékben tőlünk függenek,
és mi teszünk meg mindent helyettük.
Ahogy nőnek,
a szülők segítségével tudnak dolgokat tenni,
majd aztán maguktól is.
Amíg kicsik,
addig a szülők döntenek helyettük mindenben,
amint nőnek,
és felelősségérzetük növekszik,
úgy a szülők fokozatosan bevonják gyermekeiket is a döntésekbe,
majd bizonyos területeken átengedik a döntéseket nekik.
Fokozatosan mind több dologban dönthetnek a növekvő gyermekek,
és mire felnőttek lesznek,
minden dologban ők döntenek önmagukkal kapcsolatban – mert már felelősséget tudnak vállalni magukért.
4.
Képességek fejlesztése.
A gyermekek jövője számára nagyon hasznos,
ha gyermekkorban különböző képességeket elsajátítanak.
E képességek elsajátítása és gyakorlása gazdagítja a gyermekek életét,
és hasznosan köti le az idejüket és energiájukat.
Így nem foglalkoznak haszontalan vagy bűnös dolgokkal.
Az is nagyon fontos tényező,
hogy majd,
ha felnőnek,
a gyermekkorban elsajátított képességeket az Úr ügyében való szolgálatban is hasznosítani tudják.
Megemlítünk néhány képességet,
amit a szülők a gyermekeikben fejleszthetnek,
vagy amiknek előhozását elősegíthetik:
–Zenei képességek fejlesztése,
hangszeren játszani vagy szépen énekelni,
esetleg zenekarban vagy énekcsoportban részt venni;
–Olvasási készség fejlesztése:
a gyermekeket lehet bátorítani,
hogy olvasással gyarapítsák ismereteiket,
szókincsüket és gondolkodásukat;
–Egy idegen nyelv elsajátítása az életben nagyon hasznos képességnek bizonyul;
–Valamilyen szakmai képesség elsajátítása.
Ebben az édesapának nagy szerepe van,
amikor a gyermekeivel,
kivált a fiúkkal együtt végez valamilyen munkát,
és megtanítja őket az illető mesterség művelésére;
–A számítógép kezelésének megtanulása a szórakoztató alkalmazásokon túl.
A gyermekek már hamar megtanulják a mobiltelefon és a számítógép kezelését játék és szórakozás céljából.
Meg lehet őket tanítani olyan hasznos programok kezelésére,
amikre az életben szükségük lesz:
gépírás,
szövegszerkesztő kezelése,
email használata,
kép-,
és hangszerkesztés,
könyvelés,
nyilvántartás stb.
5.
Gyermekek bevonása a házimunkába.
A gyermekek,
életkoruk függvényében,
részt vehetnek a ház körüli munkákban,
vagy úgy,
hogy a szüleiknek segítenek,
vagy úgy,
hogy valamit önállóan vagy felügyelet alatt elvégeznek.
Először tartsák rendben a saját holmijukat,
majd a lakásban a rendet és a tisztaságot.
Segíthetnek a takarításban,
mosogatásban,
állatok etetésében és gondozásában.
A lányoknak meg kell tanulniuk takarítani,
főzni,
mosni,
vasalni.
A nagyobbak vigyázzanak kisebb testvéreikre.
A gyermekeknek meg kell tanulniuk,
hogy a családban kötelességük is van,
és hogy valamivel nekik is hozzá kell járulniuk a családi élet működéséhez.
Jó,
ha konkrét feladatokat adnak a szülők,
amiket a gyermekeknek kell elvégezniük a ház körül.
6.
Az anyagiak és a pénz megbecsülése.
A gyermekeknek meg kell tanulniuk értékelni a pénzt és az anyagi dolgokat.
Mindenért,
amivel rendelkezik a család,
meg kellett dolgozni,
és ezért azokat meg is kell becsülni.
Nem engedhető meg a pazarlás.
A gyermekek vigyázzanak a ruhájukra,
a lakás tárgyaira,
és ne tegyék őket tönkre.
Ha iskolába járnak,
vigyázzanak a felszereléseikre,
ne rontsák el,
ne mocskolják el.
Ha a ruha elszakad,
meg kell javítani,
ha elmocskolódik,
ki kell mosni és vasalni,
nem pedig eldobni,
és azonnal mást venni.
A szülők tanítsák meg a gyermeknek,
hogy a régi dolgokat is lehet még használni,
ha jók és jól működnek,
nem muszáj mindig újat venni,
sem ruha,
sem más felszerelés esetében.
A nagyobb gyermekek vigyázzanak a ruhájukra,
hogy majd a kisebb testvéreik is használhassák azokat.
Természetesen,
a szülőknek is példát kell mutatniuk gyermekeiknek az anyagiak megbecsülésében és a takarékosságban.
Az ételnél is kerülni kell a pazarlást.
Az ételek elkészítésénél kerülni kell a drága és egészségtelen ételeket,
hogy a gyermekek számára se legyenek ártalmasak.
A gyermekeket meg kell tanítani arra,
hogy ne válogassanak,
egyenek meg mindent,
amit a szülők adnak,
és hogy ne dobják el az ételt.
Az italoknál kerülni kell a cukros,
szénsavas és koffeines italokat,
amelyek drágák,
de nagyon károsítják is a gyermekek egészségét.
Ezeknek az italoknak a használatával kapcsolatban először a szülőknek kell egészséges és helyes hozzáállást tanúsítaniuk,
példát adva ezzel a gyermekeknek.
A szülőknek vigyázniuk kell arra,
hogy a gyermekeiket ne kényeztessék el,
és ne engedjenek utánuk.
Ha a gyermekek nem tanulják meg a szülői házban,
hogy megbecsüljék az anyagiakat,
hogy takarékoskodjanak,
és kerüljék a pazarlást,
akkor majd nagyon nehezen fognak boldogulni az életben az anyagiak területén.
Ha a szülők utánuk engednek,
és nem nevelik a gyermekeiket ezen a területen is,
akkor nem jót tesznek nekik,
hanem inkább elrontják őket,
és így saját maguk lesznek gyermekeik problémáinak okozói.
6. Viselkedés formálása
A nevelés egyik célja a gyermekek viselkedésének a formálása.
Ha a gyermekeket nem neveljük,
akkor a viselkedésük helytelen lesz,
és nem tudnak majd boldogulni a társadalomban,
az emberekkel való kapcsolatukban.
A nevelés nélküli gyermek hasonlít a megműveletlen kerthez,
amit,
ha nem dolgoznak,
felveri a gaz,
és kellemetlen lesz.
A gyermekek is,
ha neveléssel nem formáljuk a viselkedésüket,
mindenféle rossz dolgokat fognak tenni,
és rossz szokásokat fognak felvenni.
Minden gyermeknek szüksége van arra,
hogy a viselkedését formálják.
Ez a bűn miatt van,
amivel mindnyájan születtünk,
és aminek következtében az ember viselkedése,
élete elromlik és kellemetlenné válik.
A bűn jelenlétét már a legkisebb gyermekben is fel lehet fedezni,
ahogy erről az ige is bizonyságot tesz:
„Lásd,
én bűnben születtem,
anyám vétekben fogant engem” (Zsolt 50,7).
A gyermekek viselkedésének formálásában a végleges megoldást a megtérésük és újjászületésük adja meg,
amikor nemcsak azt fogják tudni,
hogy mi a helyes,
és mi a helytelen viselkedés,
hanem Isten Lelke megújítja a lelküket,
és erőt,
valamint vágyat ad arra,
hogy azt cselekedjék,
ami jó és helyes.
A viselkedés formálásának néhány fontos területe,
amiben a szülőknek irányítaniuk kell gyermekeiket,
a következő:
1.
Engedelmesség a szülőknek.
Fontos,
hogy a gyermekek engedelmeskedjenek a szüleiknek,
mert ha nem engedelmeskednek,
akkor a szülők nem tudják átadni számukra azt,
amire szükségük van bölcsesség,
tapasztalat és útbaigazítás területén.
Az ige ezt parancsolja a gyermekeknek:
„Ti gyermekek,
engedelmeskedjetek a szüleiteknek minden tekintetben,
mert ez kedves az Úrban” (Kol 3,20).
A szülők nem csak azért várják el,
hogy gyermekeik engedelmeskedjenek nekik,
hogy irányítani tudják őket,
hanem azért is,
hogy a gyermekek az ige parancsát teljesítsék ez által.
A szülők azonban nem lehetnek önkényesek és parancsolgatók a gyermekükkel szemben,
hanem szeretettel kell formálni a viselkedésüket.
Az ige felhívja a szülők figyelmét is:
„Ti apák,
ne ingereljétek gyermekeiteket,
nehogy bátortalanokká legyenek” (Kol 3,21)!
2.
A tisztelet megadása.
A gyermekek adják meg a tiszteletet a szülőknek,
és általában a felnőtteknek,
időseknek.
Tisztelni azt jelenti,
hogy elismerjük érdemeiket,
munkájukat,
tulajdonságaikat,
és felnézünk rájuk.
Ha valakit tisztelünk,
akkor nem beszélünk vele durván,
nem szóljuk meg,
nem gúnyolódunk,
nem vetjük meg.
Isten megparancsolja a gyermekeknek (kicsiknek és nagyoknak),
hogy tiszteljék szüleiket:
„Tiszteld apádat és anyádat,
hogy hosszú ideig élhess azon a földön,
amelyet Istened az Úr ad neked” (2Móz 20,12)!
3.
A tekintély elfogadása.
Ez azt jelenti,
hogy figyelembe vesszük és elfogadjuk azoknak a véleményét és utasításait,
akik fölöttünk vannak képességben,
tudásban,
tapasztalatban vagy tisztségben.
A szülők tanítsák meg gyermekeiket,
hogy fogadják el a szüleik,
a tanítóik és bármilyen vezetőik (társadalomban és a gyülekezetben) tanácsát és útmutatását.
4.
Udvariasság.
A gyerekek legyenek udvariasak.
Ez előzékeny,
kedves viselkedést és beszédet jelent általában mindenkivel,
de különösen az idősebbekkel,
a nőkkel és a magasabb beosztásban lévőkkel szemben.
Az udvarias ember másoknak a javát és személyét helyezi előtérbe,
ő maga pedig a háttérben tud maradni.
5.
Őszinteség és igazmondás.
A hazugság,
a féligazságok és a félrevezetések sok gondot okoznak az emberek között.
A Biblia nagyon elítéli a hazugságot:
„Ezért tehát vessétek le a hazugságot,
és mondjatok igazat,
mindenki a felebarátjának,
mivel tagjai vagyunk egymásnak” (Ef 4,25).
A mennyből is kimaradnak „az ebek,
a varázslók és a paráznák,
a gyilkosok és a bálványimádók,
és mindenki,
aki szereti és cselekszi a hazugságot” (Jel 22,15).
A gyermekek könnyen elferdítik az igazságot,
és nem a teljes valóságot mondják – sokszor azért,
mert el akarják kerülni a fegyelmezést.
A szülők neveljék őszinteségre és igazmondásra a gyermekeiket!
6.
Felelősség vállalása.
Az igazmondással kapcsolatos,
hogy a gyermek vállalja a felelősséget tetteiért,
és ha valami rosszat tett,
akkor azt is ismerje be.
Ne meneküljön a felelősségvállalástól azzal,
hogy hazudik.
A szülők teremtsenek olyan bizalmi légkört a családban,
hogy a gyermekek ne féljenek őszintének lenni,
és beismerni hibáikat.
7.
Rend és tisztaság.
A gyermekeket meg kell tanítani arra,
hogy legyenek tiszták és rendesek.
Mosakodjanak rendszeresen,
és mossanak fogat étkezések után.
Ruhájukat ne mocskolják el,
ha mégis bepiszkolódott,
vegyenek tisztát.
A gyermekek a saját dolgaikat,
mint iskolaszerek,
játékok,
ruhák,
tartsák rendben.
Ne szemeteljenek,
a szemetet tegyék az arra fenntartott helyre.
A nagyobb gyermekeket be lehet vonni a lakás tisztántartásába:
sepregetés vagy porszívózás,
portörlés,
mosogatás,
edények elrakása.
A gyermekek rendre és tisztaságra tanításában döntő fontosságú a szülők példája.
8.
A tulajdon tisztelete.
Ez azt jelenti,
hogy semmit nem veszünk el,
ami a másé.
Az ige ezt így fejezi ki:
„Ne lopj!”
(2Móz 20,15),
és „aki lopni szokott,
többé ne lopjon,
hanem inkább dolgozzék,
és saját keze munkájával szerezze meg a javakat,
hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek” (Ef 4,28).
Erre a fontos parancsolatra meg kell tanítani a gyermekeket azért is,
hogy ne vétkezzenek Isten ellen,
de azért is,
hogy a társadalomban jól meg tudják állni a helyüket,
és ne legyen problémájuk ezen a területen.
A társadalomban szigorúan büntetik a lopást.
9.
Más jellemvonások fejlesztése.
A fent említett dolgokon kívül még sok olyan jellemvonás van,
amire meg kell tanítani a gyermekeket,
hogy becsületesek legyenek,
és hasznos tagjai a társadalomnak.
Ha a gyermekek megtérnek,
akkor értékelni is fogják ezeket a tulajdonságokat,
és erőt is kapnak ezek elsajátításához.
Amíg ez megtörténik,
addig is fontos felhívni ezekre a figyelmüket,
és gyakorlásukra késztetni.
Segítsék a kisebbeket és a gyengébbeket.
A gyermekek nagyon durvák és kegyetlenek is tudnak lenni egymáshoz.
A testvérek között,
az iskolában,
vagy más közösségekben a nagyobbak és erősebbek bántalmazzák és gúnyolják a gyengébbeket.
Ez helytelen.
Ne engedjük meg a gyermekeinknek ezt,
inkább arra tanítsuk,
hogy segítsék és védjék meg a gyengébbeket.
Legyenek megértők.
Gyermekeink sok más gyermekkel találkoznak,
felnőttkorban pedig különféle emberekkel.
Lesznek közöttük olyanok is,
akik számukra kellemetlenül viselkednek majd.
Az ilyen emberekkel szemben megértőnek kell lenniük,
nem pedig türelmetlennek,
vagy haragvónak.
Harag megfékezése,
önuralom.
Nem minden történik úgy,
ahogy a gyermekek akarják,
és nem mindenki fog úgy viselkedni,
ahogy ők szeretnék.
Ilyenkor a gyermekek dühösekké válhatnak,
és egyes emberekre megharagszanak.
Tanítsuk meg őket,
hogy ne bosszankodjanak,
és ne haragudjanak.
A harag és a bosszúság nem javít a helyzeten,
hanem csak ront.
Egyes gyermekek,
különösen,
ha a szüleik elkényeztetik őket,
követelőzőkké válnak,
és dühösek lesznek,
ha nem kapják meg,
amit követelnek a szüleiktől vagy másoktól.
Az ilyen hisztizést nem szabad megengedni.
A szülők tanítsák meg,
hogy a gyermekek legyenek türelmesek,
és nyugodjanak bele,
ha nem kapnak meg valamit,
vagy nem úgy történnek a dolgok,
ahogy szeretnék.
Azok a szülők,
akik nem fékezik meg a gyermekek követelőzését,
elrontják gyermekeiket,
és maguknak is sok kellemetlenséget okoznak.
Legyenek szorgalmasak.
A szülők nem engedhetik meg,
hogy a gyermekeik lusták és semmittevők legyenek,
hanem feladatokat kell adniuk nekik.
Meg kell tanítaniuk,
hogy szívesen dolgozzanak,
és végezzék el a feladataikat,
úgy az iskolában,
mint otthon.
A lusta embernek nem lesz jó jövője,
a munkaszerető és a szorgalmas viszont boldogul az életben.
Ha jót akarunk a gyermekünknek,
tanítsuk munkaszeretetre és szorgalomra.
Legyenek kitartók.
A gyermekek hajlamosak arra,
hogy hamar abbahagyják a munkát,
és ne legyenek kitartók feladataik végzésében.
A szülők segítsék a gyermekeket,
hogy mindig fejezzék be,
amit elkezdtek,
az iskolában kapott feladatokat is végezzék el becsületesen.
A kitartás nagyon fontos tulajdonság az életben,
hisz az embernek sok nehézséggel kell szembenéznie,
és sok akadályt kell leküzdenie.
A nehézségekben nem kell meghátrálni,
hanem kitartóan kell dolgozni és küzdeni.
Ha ezt a gyermekek már fiatal korban megtanulják a szülőktől,
értékes örökséggel indulnak az életbe.
A szülőknek tehát Istentől kapott feladatuk,
hogy gyermekeik viselkedését formálják.
Az örökölt bűn miatt,
és mások rossz példáját látva,
a gyermekek mind jobban elromlanak,
és viselkedésük mind rosszabbá válik.
Ezért a szülőknek gyermekeik viselkedését irányítaniuk kell az ige által megadott példára.
Tegyék ezt azzal a reménnyel,
hogy amikor majd gyermekeik is megtérnek,
akkor már nem azért viselkednek helyesen,
mert a szüleik ezt várják tőlük,
hanem azért is,
mert ők maguk is így akarják.
Eljön az idő,
amikor a szívükbe zárják az Úr beszédét,
hogy ne vétkezzenek ellene (Zsolt 119,11).
7. Fegyelmezés
Gyermekeik viselkedésének formálásában a szülők nehézségekbe és akadályokba ütköznek.
Ilyen akadály a gyermekek bűnös természete,
és azok a rossz példák és hatások,
amik a gyermekeket érik.
A gyermekek maguk is ellenállnak,
nem mindig akarják azt tenni,
amit a szüleik elvárnak tőlük.
Ilyen helyzetekben a szülőknek fegyelmezniük kell.
A fegyelmezés hozzátartozik a neveléshez,
és Istentől kapott feladat.
„A bot és a fenyítés bölccsé tesz,
a kényeztetett gyermek pedig szégyent hoz anyjára” – mondja az Úr igéje (Péld 29,15).
A fegyelmezés elsősorban nem testi fenyítésből áll.
Ha a szülők mindent megtesznek,
ami a fegyelmezéshez tartozik,
akkor a legtöbb esetben nem is kell fizikai fenyítést alkalmazniuk.
A fegyelmezés valójában egy családi rend meghatározása,
kivitelelése és megkövetelése a gyermekektől.
Természetesen,
ehhez a rendhez a szülőknek is tartaniuk kell magukat.
Nem fegyelmezhetik a szülők a gyermekeket hazugság miatt,
ha ők maguk sem mondanak igazat.
Nem várhatják el a szülők,
hogy a gyermekek ne feleseljenek,
és ne beszéljenek csúnyán,
ha ők maguk is veszekednek és hangoskodnak egymás között és a gyermekeikkel.
A szülők tehát kövessék a fegyelmezés lentebb felvázolt lépéseit:
1.
A szülők tanítsák meg,
és ismételgessék gyermekeik előtt,
hogy mi a helyes.
Nem lehet fegyelmezni vagy megbüntetni egy gyermeket azért,
amit nem tanítottak meg neki,
és amire nem figyelmeztették.
A gyermekeknek először meg kell érteniük,
hogy mi a helyes viselkedés,
és ezt a szülők is mutassák meg nekik jó példájukkal.
A szülők magyarázzák el nekik,
hogy miért kell úgy viselkedniük.
A gyermekek nem fogják egyből azt tenni,
amit a szülők elvárnak tőlük,
ezért a szülőknek újra és újra el kell mondaniuk,
ismételniük kell előttük a tanítást.
A hívő szülők az ige alapján határozzák meg,
mi a helyes viselkedés és életmód.
Ezt olvassuk az igében:
Maradjanak a szívedben azok az igék,
amelyeket ma parancsolok neked.
Ismételgesd azokat fiaid előtt,
és beszélj azokról,
akár a házadban vagy,
akár úton jársz,
akár lefekszel,
akár fölkelsz!
Kösd azokat jelként a kezedre,
és legyenek fejdíszként a homlokodon.
Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra!
(5Móz 6,7-9)
További ige: Ef 6,4
2.
A szülők szabjanak határokat a gyermekek viselkedésében.
A szülők nem lehetnek kegyetlenek és túlzottan szigorúak a gyermekeikkel szemben,
de meg kell szabni azokat a határokat,
amiket a gyermekek nem hághatnak át.
A gyermeknek tudnia kell,
hogy mi az,
amit a szülei nem engednek meg neki.
A szülők nem engedhetnek a gyermek után abban,
ami rossz.
Ha már a határokat megszabták,
a szülők legyenek határozottak abban,
hogy be is tartassák.
Ne engedjék meg,
hogy a gyermekek túllépjenek azon,
hanem legyenek következetesek.
Például,
ha azt mondták,
hogy a gyermekek nem nézhetnek tévét addig,
amíg nem tanulták meg a leckéjüket,
akkor tartassák is be velük.
Ha ezt nem teszik,
és megengedik a tévézést,
mielőtt elvégezték volna feladataikat,
a szülők elveszítik tekintélyüket gyermekeik előtt,
és nem fogják őket komolyan venni.
Később pedig,
amikor a szülők elvárnak tőlük valamilyen viselkedést,
hisztizni fognak,
és figyelmen kívül hagyják,
amit a szülők mondtak.
Így a gyermekek irányíthatatlanok és engedetlenek lesznek.
3.
Következetes számonkérés.
A szülők legyenek következetesek abban,
amit elvárnak a gyermekeiktől.
Ha valamilyen feladatot adtak nekik,
akkor kérjék számon,
hogy elvégezték-e,
és hogy úgy végezték-e el,
ahogyan kérve voltak.
Ha elmarad a számonkérés,
akkor a szülők elveszítik tekintélyüket a gyermekek előtt,
mert azok úgy fogják értelmezni,
hogy nem is fontos teljesíteniük a szüleik kérését.
4.
Elismerés és jutalmazás.
Amikor a gyermekek elvégeztek valamit,
különösen,
ha jól végezték,
a szülők ismerjék azt el,
és dicsérjék meg a gyermekeket.
Az elismerő szavak nagyon bátorítók tudnak lenni,
az állandó kritika viszont elbizonytalanítja a gyermeket.
A dicséret és az elismerés hozzájárul a gyermekek és a szülők közötti jó kapcsolat kialakulásához és megtartásához.
Dicsérni és jutalmazni a munkát és az eredményeket kell,
nem a helyes viselkedést.
A gyermekeknek meg kell tanulniuk,
hogy helyesen viselkedjenek akkor is,
ha nem kapnak érte jutalmat,
és azt is meg kell tanulniuk,
hogy kitartóan és keményen dolgozzanak.
Ebben segít,
ha a gyermekek teljesítményét a szülők elismerik és megjutalmazzák.
Vannak gyermekek,
akiket csak állandó kritika ér.
Ez nagyon rossz hatással van rájuk,
mert elveszítik önbizalmukat.
5.
Fegyelmezés elszigetelés és megvonások által.
Ha a gyermekek nem engednek a szülők nevelésének és útmutatásának,
akkor elszigeteléssel vagy bizonyos dolgoktól való megvonással fegyelmezhetik őket a szülők.
Az elszigetelés azt jelenti,
hogy a gyermeket egy időre kivesszük abból a környezetből,
ahol helytelenül viselkedett,
és beküldjük egy szobába egyedül,
vagy olyan helyre állítjuk,
ahol egyedül lehet.
A megvonás pedig arra vonatkozik,
hogy eltiltjuk valaminek a használatától,
vagy valamilyen tevékenységtől,
amit szeret,
vagy szívesen csinál.
Például eltiltjuk egy időre a számítógép,
mobiltelefon használatától,
esetleg nem biciklizhet,
vagy nem mehet játszani a barátaival.
6.
Fegyelmezés fizikai fenyítés által.
Ezzel a fenyítéssel nagyon meggondoltan kell bánni,
és mint utolsó lehetőséget,
lehet használni,
végső esetben.
Nem szabad minden apróságért fizikai fenyítést alkalmazni,
és nem lehet egy bizonyos kor után (kb.
7 év) alkalmazni,
mert már nem hatékony.
A szülők legyenek különösen figyelmesek arra,
hogy ne fenyítsék fizikailag gyermekeiket,
amikor dühösek vagy haragszanak.
A fizikai fenyíték a gyermekek nevelését szolgálja,
nem pedig a szülők dühének levezetését.
A következő igehelyek a testi fenyítékről szólnak:
Zsolt 23,4;
Péld 13,24;
Péld 22,15;
Péld 23,13-14;
Péld 29,15;
Zsid 12,6.
Néhány dolgot jegyezzünk meg a fizikai fenyítéssel kapcsolatban:
–Ha szülők nem szabták meg pontosan a gyermek viselkedési határait,
és úgy fenyítik,
akkor a gyermek nem tudja,
miért volt fenyítve,
és így nem fog megváltozni.
–A szülők ne csak a testi fenyítést használják gyermekeik fegyelmezésében.
–A szülők használjanak megfelelő eszközt,
ami ne legyen kemény tárgy (például fa),
vagy túl hajlékony (például kábel).
A Biblia vesszőt említ.
–A testi fenyíték ne okozzon túl nagy fájdalmat vagy testi sértést.
De ha a gyermek nem érez semmi fájdalmat,
akkor nem hatékony.
–Vigyázni kell,
hogy a fenyíték mindig legyen arányos a vétekkel.
Ha túl kicsi,
akkor a gyermek felé nem lesz hatékony,
ha túl kemény,
akkor elkeseríti.
–A szülők legyenek következetesek.
Ha egy vétket egyszer megbüntetnek,
máskor pedig elnézik,
akkor ez zavarba hozza a gyermekeket.
–A szülők ne a bosszúságuk és belső feszültségük levezetésére használják a fenyítést,
hanem a gyermek javára,
szeretetből.
–A szülők legyenek szeretetteljesek a fenyítés közben is,
ne fenyítsenek bosszúból.
Ne használjanak durva és megalázó szavakat!
Ne szidják a gyermekeiket!
7.
Megbánás,
megbocsátás és helyreállítás.
Amikor a gyermekek rosszat tesznek,
és látják,
hogy tévedtek,
gyakran sírnak,
és bánják,
amit tettek.
A szülőknek fel kell ismerniük,
hogy a megbánás gyermeküknél igazi-e.
Akkor igazi,
ha nem a büntetéstől félnek,
és nem csak viselkedésük kellemetlen következményei zavarják őket.
Ha a gyermekek megbánják tettüket,
a szülők bocsássanak meg.
Íme,
egy példa arra,
hogy mikor igazi a megbánás:
A szülő figyelmezteti a gyermeket,
hogy ne rúgja a labdát.
A gyermek mégis megteszi,
és így a labdát elveszik tőle.
Ha nem azt bánja,
hogy elveszítette a labdát,
hanem azt,
hogy engedetlen volt,
akkor a megbánása valódi.
Az engedetlenségével a szülőkkel való kapcsolatának ártott.
Ha a gyermek megbánta,
amit tett,
és a szülő megbocsátott,
akkor a kapcsolat helyreáll közöttük.
8. A szülői példamutatás
A gyermekek nevelésében a szülők példája döntő jelentőségű.
Erre már utaltunk fentebb különböző témák kapcsán.
A gyermekek leginkább azt fogják tenni,
és úgy fognak élni,
ahogy a szülők teszik.
Ha az,
amire a szülők a gyermekeket tanítják,
nem egyezik meg azzal,
amit élnek,
akkor az a gyermekek lázadásához vezet,
és a gyermekek azt fogják választani,
amit a szülőknél láttak,
és nem azt,
amit nekik tanítottak.
A szülőknek nagyon vigyázniuk kell,
hogyan élnek,
mert a gyermekek lemásolják őket mindenben.
Utánozzák a szülők:
–beszédét
–egymáshoz és más emberekhez való viszonyát
–a munkához való viszonyukat és pénzkezelésüket
–a rend és tisztaság szeretetét,
vagy annak hiányát
–hitét vagy hitetlenségét
–a gyülekezethez,
testvérekhez való viszonyukat stb.
Fontos,
hogy a szülők minél több időt töltsenek együtt gyermekeikkel,
mert akkor lesz hatékony a nevelés,
és a szülők jó példáját a gyermekek így tudják elsajátítani.
A gyermekeknek mind a két szülőre szükségük van.
Azok,
akiknek az életéből hosszabb ideig hiányzik az édesapa vagy az édesanya,
nem tudnak egészségesen fejlődni.
Ha a szülők együtt vannak a gyermekeikkel,
beszélgessenek velük azokról a dolgokról,
amiket közösen átélnek.
A gyermekek akkor érzik magukat biztonságban,
ha a szülőkkel vannak,
és ha a szülők szeretik egymást.
Ha hosszabb időre magukra maradnak,
akkor rossz barátok hatása,
és rossz befolyás alá kerülnek.
A szülőknek nagy a felelősségük abban,
hogyan nevelik a gyermekeiket,
és milyen példát mutatnak nekik.
A gyermekek nem lesznek mindig velük,
és nem nevelhetik őket mindig,
ezért jól ki kell használniuk azokat az éveket,
amiket az Úr a nevelésre adott.
Hogy ne későn bánják meg mulasztásunkat,
vegyék figyelembe az igét:
Jól vigyázzatok tehát,
hogyan éltek;
ne esztelenül,
hanem bölcsen,
kihasználva az alkalmas időt,
mert az idők gonoszak.
Éppen azért:
ne legyetek meggondolatlanok,
hanem értsétek meg,
mi az Úr akarata.
(Ef 5,15-17)
 
Ismétlő kérdések
 1. Melyek azok az igék, amelyekre alapozzuk a gyermekneveléssel kapcsolatos tanításunkat?
 2. Melyek azok a dolgok, amik figyelmeztetnek bennünket a gyermeknevelés fontosságára és komolyságára?
 3. Hogyan taníthatják a szülők gyermekeiket az igére a családban?
 4. Hogyan lehet a gyermekeket az igére tanítani a gyülekezetben?
 5. A hívő szülők szeretnék, hogy gyermekeik hitre jussanak. Mit tehetnek a szülők azért, hogy ez minél hamarabb megtörténjen?
 6. Milyen gyakorlati dolgokra kell megtanítani a gyermekeket, hogy boldogulni tudjanak az életben?
 7. Milyen területeken kell formálni a szülőknek a gyermekeik viselkedését?
 8. Mi a különbség a fegyelmezés és a fenyítés között?
 9. Hogyan kell fegyelmezni a gyermekeket?
 10. Mit vegyenek figyelembe a szülők, ha testi fenyítékre is sor kell, hogy kerüljön a gyermekeik nevelésében?
 11. Miért és miben fontos a szülők példamutatása a nevelésben?
Feladatok
 1. Jegyed meg a leckében említett, a gyermekneveléssel kapcsolatos igéket! Tanuld meg az 5Móz 6,5-7 szakaszt!
 2. A feleségeddel beszéld meg, hogyan tanítjátok a gyermekeiteket az igére a családban! Kell változtatnotok valamit a tanultak fényében?
 3. A tanulmányi csoportban beszélgessetek arról, hogy hogyan működik a gyülekezetben a gyermekek tanítása az igére! Mit tehettek a helyzet javításáért?
 4. Ha olyan korú gyermekeid vannak, hogy megérthetik, beszéld el nekik hogyan tértél meg, és milyen volt az életed, mielőtt megtértél volna!
 5. Olvasd el figyelmesen feleségeddel együtt a Nevelni az élet gyakorlati kérdéseiben – részt. Beszéljétek meg, hogyan fogjátok alkalmazni ezeket a dolgokat gyermekeitek nevelésében!
 6. Beszéljétek meg a tanulmányi csoportban, hogy milyen nehézségekkel néztek szembe a gyermekeitek viselkedésének formálásában!
 7. Beszélgess el feleségeddel arról, hogyan fegyelmezitek és fenyítitek gyermekeiteket! Kell változtatnotok valamit?