zenehallgatas

 

 

 

 

 

 

 

Vékás Zoltán, lp.  
 
 

"Láttam az Urat… "


A keresztyénség e kiemelkedő ünnepén, amikor az Úr Jézus Krisztus feltámadására emlékezünk, jót és szépet kívánunk egymásnak. Istentől kapott kegyelem szerint néhány gondolatot én is megosztok önökkel, amit a Szentírásból beépített a feltámadt Krisztus életembe.

Magdalai Mária húsvétja sokat jelent számomra, akiről a János evangéliuma 20. részében olvasunk. "Elment Magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak: láttam az Urat!" áll a 18. versben. Minden lényeges, ami húsvétban is történt az Úr Jézus Krisztussal és a vele kapcsolatba került vagy kerülő emberekkel. Most főleg három igazság ragadta meg figyelmemet, ami vigasztalást, bátorítást és örömet jelent mindenkinek, aki átéli. Miért ne tapasztalhatná meg Ön is éppen ez ünnepen?

A feltámadott Krisztus érdeklődik szomorúságunk okairól. "Asszony, miért sírsz? Kit keresel?" (15 v.) Az Úr Jézus úgy szeretett, hogy életét adta érte, értünk, hogy bűneinktől és ördögi megkötözöttségeinktől megszabadítson. Neki szíve ügye a mi szomorúságunk. Máriának nagy keserűséget jelentett, hogy nem tapasztalta az élő Megváltó közösségét. Ezt tudta az Úr, letörölte könnyeit, mert biztosította jelenlétéről.

Nevén szólítja síró asszonytanítványát. A sírkertből a tanítvány nő nem akar távozni hiteles bizonyosság nélkül. Azt gondolta, talán a kertész vitte el az Ő Urát. Vegyes érzésekkel, mélységes megszomorodással, egyedül a Megváltót hiányoló lelkülettel jár, kesereg azon az alig világosodó reggelen. Egyszer csak nevén szólítja az Úr: Mária, és ő felkiált: "Rabbóni" vagyis drága Mesterem. Felismeri Őt, és minden helyreáll a szívében.
Mintha mondaná: nem veszítettem el, Ő él! Nem vádolhat múltam miatt a Gonosz. Él a Megváltóm, Oltalmazóm, a Hatalmas Úr. Egyedül csak Vele van értelme az életemnek!

Ebből a megtapasztalásból kapja a megbízatást: "menj az én testvéreimhez és mondd meg nekik: …"(17/b v.) Ő pedig már életstílusként, hitelesen vitte az örömhírt: "Láttam az Urat…! "

Kedves olvasóim, testvéreim és barátaim! Nekünk is hiányzik Jézus - akár tudomásul vesszük, akár nem -, ha nem élünk Vele áldott szellemi közösségben. A külső ünneplés nem mindig és mindenkinél párosul igazi feltámadott krisztusi élettel. Sajnos nagyon sokan érzik és tudják ezt, de nincs erejük változtatni. A feltámadott Úr Jézus Krisztus ereje elég a változáshoz. Szeretetteljes tanácsom, kívánságom, ne próbáljuk mással pótolni Őt, az Isten Fiát. Ő szabadít meg a Krisztus-pótlóktól, még az ünnep alkalmával is. Egyszerű, de nagyszerű lesz ünnepünk. Már itt e földön letöröl az Isten szemeinkről sok könnyet, és az örökkévalóságot nem a sírás és rívás helyén töltjük, hanem a feltámadottak boldog környezetében. Ott eltöröl szemeinkről minden könnyet.

Ez a húsvét lényege. Ilyen tartalommal teljes áldott húsvétot kívánok mindenkinek, amelyet csak a Feltámadott Hős adhat meg.

Jézus él, Halleluja!
Vékás Zoltán

(A cikk a Szatmári Friss Újság 2007. április 7-i számában jelent meg)


lap tetejére

 

vissza