zenehallgatas

 

 

 

 

 

 

 

Vékás Zoltán, lelkipásztor  
 

„Krisztus....megjelent nekem is!”


Az élő Jézus Krisztus nevében köszöntöm gyülekezetünk honlapjának olvasóit! Keresztyén hitünknek és az emberiség világszemléletének próbaköve az Ő és következésképpen a halottak feltámadása.
Krisztus  „...feltámadt a harmadik napon,... Legutoljára pedig, mint egy torzszülöttnek, megjelent nekem is.” írja Pál apostol a  korintusi gyülekezetnek (1Kor 15,4-8). 

Az Úr szívemre helyezte e húsvéton a Pál apostolnak való megjelenését. Ezt szeretettel megosztom önökkel is.
Meggyőződésem és örömöm, hogy Megváltónk nem személyválogató. Vele, mivel él, mindenki találkozhat, sőt Ő kezdeményezi a találkozást.

Mi emberek olyan bűnösök vagyunk, hogy a „bűnösök Barátjával” való találkozásra sincs mindig erőnk, bölcsességünk, a Sátán megtévesztő kísértései miatt.
    

Fontos figyelembe vennünk, hogy az apostol egy Istenben szigorúan hívő vallásos csoportosuláshoz tartozott, az akkori idők egyik legnagyobb tanítójának, Gamálielnek tanítványa volt. Kora értelmiségi rétegének nagyjai közé tartozott. Jól ismerte a rendelkezésére álló szentírást, mégsem volt az Úr Jézussal személyes találkozása és közössége. Sajnos, az ilyen vallásos emberek feszítették meg Őt, nincs ez másként ma sem. Húsvéti üdvözletemben imádkozó lelkülettel adok hálát, hogy nekem is megjelent és mindenkinek van lehetősége személyes közösségre lépni az élő Jézussal.
Hogy történhet ez meg? 

Ha őszintén elfogadjuk, hogy a Róla való ismeret, még nem jelent  életközösséget Vele. Hála Istennek, sokan vannak, akik olvassák vagy hallgatják a Jézusról szóló híradást a Szentírásból, de sajnos kevesen akik az élet minden percére lebontva, közösségben élnek Vele és követik Őt.

A honlap olvasói is velem együtt tanúsíthatják,  hogy a nagy többség úgy ünnepel feltámadási ünnepet, hogy alig van ismerete a feltámadott Krisztusról, annál kevésbé Vele való élete. Mikor Pál ezt a veszélyes állapotot felismerte életében, akkor az addigi ismereteit mind kárnak és szemétnek ítélte, az Ő megismerésének gazdagságához képest.

Az is lényeges, hogy az apostol elismerte: a bűnösök között az első, de a feltámadott Úr könyörült rajta, mert a bűnösökért halt meg és azok megigazulásáért támadt fel. Kérte Tőle bűnei bocsánatát, Isten szó szerint felszabadította és ő ezt átélve, új életet kapott. A Krisztussal való találkozás után jó értelemben vett „szenvedélyes hirdetője” lett a Feltámadottnak és munkájának. Ezt hirdette koldusnak és királynak, kormányzóknak és politikusoknak. Ezt tartotta az emberiség legnagyobb szükségének.

Akik a feltámadott Úrban igazán hisznek és Vele élnek , azok között nem lesznek szánt szándékkal vétkezők, ezért lényegesen csökken az erkölcstelenség, válás, árvaság, magányosság, háború, gazdasági válság, hajléktalanság – mert az élő Megváltó uralkodik a szívekben.

Engedjük, hogy érintsen szeretete, életet változtató kegyelme és boldog Húsvétunk lesz.
    

Kívánok áldott ünneplést Vele, kedves mindnyájuknak!
     
Vékás Zoltánlap tetejére

 

vissza