zenehallgatas

 

 

 

 

 

 

 

Szatmári Magyar Baptisták Találkozója, 2006. augusztus 3.

 

Beszámoló

Az Úr kegyelmes volt hozzánk, és megáldotta a Szatmári Magyar Baptisták Találkozóját.

Több mint 250-en vettek részt: kb. 80 Szatmárról elszármazott testvér és jelenlegi szatmáriak.

Alapgondolatunk az 1Sámuel 7,12 igevers volt: "Mindeddig megsegített bennünket az Úr!"
Ennek megfelelően, és a találkozó jellegéből adódóan az emlékezésen volt a főhangsúly. Emlékezni az együtt eltöltött időre, de ami fontosabb: emlékezni azokra a dolgokra, amiket Isten cselekedett az életünkben, a távolabbi és közelebbi múltban.

A múlt felelevenítésének elősegítésére a fényképeket vetítettünk le három sorozatban, mozzanatokat a gyülekezet régebbi, közelmúltbeli és jelenkori életéből.
Sokan örömmel emlékeztek vissza az 1976-os bemerítésre, amikor egy napon 23-an merítkeztek be. Ez volt a gyülekezet történetében a legnagyobb bemerítés. Erről a bemerítésről meghallgattunk egy hangfelvételt is, amelyen Mike Béla lelkipásztor testvér buzdította a fehérruhásokat.

A program legnagyobb részét a bizonyságtevések, beszámolók töltötték ki, amelyben az elszármazott és jelenlegi szatmáriak az Úrral megélt régebbi és újabb élményeikről beszéltek.

Az egybegyűltek közösen ebédeltek az imaház udvarán.

Közös próbát tartott a pengetős zenekar - az egykori zenekari tagokkal -, valamint az egykori és jelenkori énekkari tagok. Felemelő volt hallgatni zenélésüket, éneklésüket. Az ekképpen bővített énekkarban valamivel több, mint ötvenen énekeltek.

Befejezésképpen Szűcs Sándor lelkipásztor igehirdetésében újabb ébredésre buzdított bennünket, Illés története alapján: 1Kir 18,30-39. Azokban a napokban Isten tűzet bocsátott az oltárra, hogy a tőle elfordult nép megláthassa, ki az Isten Izraelben. Napjainkban is az ébredés tüzére van szükségünk: Isten újból tűzet bocsásson életünkre - a szentség, az Isten szolgálatára és imádására való odaszánás tűzét - hogy ne Isten ítéletének tüze legyen, ami bennünket sújt.

"Mindeddig megsegített bennünket az Úr!" - leszünk az ellőttünk maradt időben az Ő hiteles szolgái?

(hp)

lap tetejére

 

vissza