Vissza a tartalomjegyzékhez
Rövid bevezető
Nagy örömmel köszöntelek,
és örülök,
hogy úgy döntöttél,
részt veszel ebben a bibliai képzésben.
Lehet,
nemrég tértél meg,
vagy még a keresés folyamatában vagy,
és szeretnéd tudni,
mi is a keresztyén élet valójában.
A keresztyén élet egy szép élet,
és a megtérés az ember életében a legfontosabb esemény.
Megtérés és újjászületés által Isten gyermekei leszünk,
megszabadulunk bűneink terhétől és új életet kezdhetünk az Úr Jézus Krisztussal.
Ha ezt megtetted,
szeretettel köszöntelek Isten családjában,
a hívő keresztyén emberek közösségében!
Az újjászületés hasonlít a testi születéshez.
A megszületett gyermek,
jóllehet minden tekintetben egy teljes ember,
de még kicsiny és gyenge,
akire gondot kell viselni,
és akinek növekednie kell.
Neked is fejlődnöd és növekedned kell a Krisztusban nyert új életedben és hitedben.
Ebben lesz segítségedre az oktatás,
amiben részesülsz,
és ez az írott anyag,
amit most kezedben tartasz.
Hogy lelkileg hasznos legyen számodra a kapott oktatás,
ezért rendszeresen meg kell jelenned az oktatási alkalmakon.
Ezeken a lelkipásztor,
vagy a gyülekezet által kinevezett oktató testvér elmagyarázza neked azokat a dolgokat,
amiket tudnod és élned kell.
Figyelj oda,
hogy mit akar Isten tovább munkálni az életedben.
A következő találkozásig olvasd el azt a leckét ebből a füzetből,
amiről a tanítás szólt,
és amit az oktató kijelölt számodra.
A leckékben idézett igeverseket is keresd ki a Bibliából,
és olvasd el.
Ha az olvasás egy kicsit nehezen megy,
akkor kérj meg valakit,
hogy olvassa el neked a leckét és a bibliaverseket.
Ha egy megtért keresztyén segít neked,
beszéljétek meg együtt az olvasottakat,
és imádkozzatok,
hogy a tanultakat tudjátok megélni a gyakorlati életben.
A leckék végénél ismétlő kérdések,
gondolkodásra buzdító kérdések és feladatok találhatók.
Ezek segítenek abban,
hogy a tanultakat jobban elmédbe vésd,
és hogy könnyebben tudd megélni azokat.
Légy kész arra,
hogy az oktatóddal elbeszélgess a tanult anyagról,
hogy kérdést tegyél fel arról,
amit nem értesz,
vagy megbeszéld vele,
hogy milyen lelkiállapotban vagy.
Kérd meg őt vagy egy más testvért,
hogy segítsen a lelki életed fejlődésében.
Sok áldást kívánok a tanulmányozásban!
Erősödj meg új életedben és a Jézus Krisztusba vetett hitedben!
 
Az oktatók figyelmébe
Nemes és örömteljes feladatot kaptál azzal,
hogy az új hívők oktatója legyél,
és hitéletük első lépéseiben elkísérjed őket.
Lehet,
hogy nem először végzed ezt a szolgálatot,
de az is lehet,
hogy új vagy ezen a területen.
Biztosítalak,
hogy sok áldásban és rengeteg örömben lesz részed.
Az oktatásban segítségedre kívánunk lenni ezzel a tananyaggal,
amely az alapvető keresztyén tanítások és életgyakorlatok bemutatását tartalmazza.
Azzal a célkitűzéssel készült ez a tananyag,
hogy az oktatáson résztvevő barátkozók alapos megtérésében,
az új hívők Krisztus melletti döntésének megszilárdításában,
és hívő életük első lépéseinek megtételében segítségedre legyen.
Azokkal,
akik a bemerítkezést vállalják,
ajánlatos egy tanítványsági tanfolyam átvétele,
miután a gyülekezet tagjai lettek.
Ez a tankönyv elsősorban a tanfolyamon résztvevő barátkozók,
új hívők számára készült.
Miután a leckék témáit bemutatod nekik,
kérd,
hogy olvassák el a lecke anyagát,
keressék meg,
és olvassák el a Bibliából az idézett igeverseket,
a lecke végén lévő feladatokat pedig végezzék el.
Szánj arra időt,
hogy ezeket a feladatokat megbeszéld majd velük.
Amikor a lecke előadására készülsz,
olvasd el te is az írott anyagot,
és annak alapján készíts magadnak egy vázlatot arról,
amit el szeretnél mondani.
A lecke szövege tömör,
és lehet,
úgy fogod érezni,
hogy amire csak utalás történik a szövegben,
azt bővebben kell elmondanod.
Bátorítalak,
hogy ezt szükség szerint tedd is meg,
és előadásodat alkalmazd az oktatáson résztvevők értelmi és lelki szintjéhez,
hogy a képzés minél gyakorlatiasabb legyen.
A leckének azt a részét hangsúlyozd ki,
amire leginkább szükség van,
saját gondolataiddal is kiegészítve.
Az oktatási anyag tizenhárom leckét tartalmaz.
Ezt át lehet venni tizenhárom hét alatt,
hetente egy találkozás mellett,
vagy fel lehet osztani az egyes témákat több alkalomra.
Így a képzés hosszabb ideig fog tartani.
Annyi anyagot ajánlatos átvenni,
amennyit a képzésen résztvevők nemcsak megértenek,
de az életükben meg is tudnak valósítani.
A képzés célja nemcsak bibliai,
és a lelki élettel kapcsolatos ismeretek továbbítása,
hanem azoknak gyakorlati megélése is.
Egy oktatási alkalom álljon a tananyag bemutatásából és lelki beszélgetésekből.
Ajánlatos,
hogy az alkalom azoknak a feladatoknak és kérdéseknek a megbeszélésével kezdődjön,
amiről az előző alkalommal szó volt.
A beszélgetéshez fel lehet használni azokat a kérdéseket és feladatokat,
amelyek a leckék végén az „Emlékezz!”,
„Elmélkedj!”
és „Cselekedj!”
szakaszokban találhatók.
De ezek mellett a beszélgetést saját belátásod szerint is irányíthatod,
a képzésen résztvevők lelkiállapotának és szükségleteinek függvényében.
Ha a felkészítőre elegendő időt tudsz szánni,
hasznos lenne,
ha az egyik találkozáson az előadás hangzana el,
a következő alkalommal pedig beszélgetés,
bátorítás és imádkozás történne.
Ebben az esetben az oktatás 26 hétig,
azaz fél évig tartana.
Ez ajánlott abban az esetben,
ha különös gondot akarsz fordítani a résztvevők lelki fejlődésére.
Az oktatást teljes lelki felelősséggel kell végezni.
Ismerd meg a résztevők lelkiállapotát,
figyeld a fejlődésüket,
és légy kész segíteni nekik,
hogy lelkileg növekedjenek.
Az a tapasztalat,
hogy többen az oktatás alatt jutnak határozott döntésre Jézus Krisztus mellett,
sokan pedig hitükben megerősödnek a foglalkozások alatt.
Ne felejts el a résztvevőkért kitartóan és komolyan imádkozni!
Az a vágyam,
és azért imádkozom,
hogy ez a tananyag hasznos eszköz legyen számodra mások hitre segítésében és lelki megerősödésében végzett munkádban.
 
Kovács József