Vissza a tartalomjegyzékhez
 
Előszó
Abban a pillanatban,
amikor hittünk Jézus Krisztusban,
új életet nyertünk.
Isten megbocsátotta a bűneinket,
és fiává fogadott az Úr Jézus Krisztus által.
Ő adta nekünk Szentlelkét,
aki által az a bizonyosság van bennünk,
hogy Isten a mi Atyánk.
A Szentlélek által megkezdődik egy kapcsolat köztünk és Isten között,
ami majd az örökkévalóságban teljesedik ki.
Lelki életet élni azt jelenti,
hogy ebben a személyes kapcsolatban élnünk,
aminek következtében mélyreható változások történnek életünkben.
Erről így ír János apostol:
„Szeretteim,
most Isten gyermekei vagyunk,
de még nem lett nyilvánvaló,
hogy mivé leszünk.
Tudjuk,
hogy amikor ez nyilvánvaló lesz,
hasonlóvá leszünk hozzá,
és olyannak fogjuk őt látni,
amilyen valójában.
Ezért,
akiben megvan ez a reménység,
megtisztítja magát,
mint ahogyan ő is tiszta” (1Jn 3,2-3).
Ez a megtisztulás,
más szóval megszentelődés,
az Úr Jézus Krisztus követésében,
a komoly tanítványi életben valósul meg.
 
Jelen könyvnek a tartalma a KCA Bibliaiskola programjához igazodik.
Ez azt jelenti,
hogy a roma testvérek helyzetét tartja szem előtt,
és azokkal a témákkal foglalkozik elsősorban,
amelyek megismerésére és megélésére ennek a közösségnek hangsúlyozottan szüksége van.
Emiatt nem térhettünk ki a tanítványi élet és megszentelődés olyan aspektusaira,
amelyekre különben indokolt lett volna.
Ugyanakkor bele kellett illeszkednünk az oktatási programba a témák számát illetőleg is.
Mivel tanévenként nyolc előadás van,
és mivel jelen tananyagot két éven át oktatjuk,
ezért a könyv fejezeteinek száma adott.
Hogy az anyag elsősorban a roma testvérek szükségét figyelembe véve,
mint a KCA Bibliaiskola tankönyve lett összeállítva,
nem jelenti azt,
hogy mások,
más körülmények között nem használhatnák.
Legyen az Úr áldása a tanítói szolgálaton!
 
Kovács József
 
2018,
augusztus,
Szatmárnémeti