Vissza a tartalomjegyzékhez
 
XIV. A keresztyén házasélet gyakorlati vonatkozásai (1)
A házasélet bibliai alapelvei után ebben a leckében annak gyakorlati oldalaival foglalkozunk.
Ez a téma túlságosan gazdag ahhoz,
hogy egy leckében csak érintsük is az ide tartozó összes kérdést,
ezért csak a következők bemutatására szorítkozunk:
–Intimitás a házasságban
–Az anyagi és pénzügyi kérdések
–A házasfelek lelki élete és szolgálata
1. Intimitás a házasságban
A házasságban a felek – úgy testben,
mint lélekben – közel kerülnek egymáshoz,
és boldogító egységet élhetnek meg.
Ez a bensőséges (intim) viszony boldoggá teszi őket.
a. Szeretet gyakorlati megélése
A házasságban a bensőséges viszony megéléséhez szükséges a szeretet gyakorlati megmutatása.
A szeretet nemcsak egy érzés,
hanem önfeláldozó hozzáállás a szeretett társ javáért.
A szeretet mindig tettekben fejeződik ki.
Erről világosan beszél az 1Kor 13.
fejezete.
A házasfeleknek arra kell törekedniük,
hogy gyakorlati módon mutassák meg társuk iránti szeretetüket.
Az emberek különböznek abban,
hogy miből érzik meg mások szeretetét.
Vannak,
akik akkor érzik,
hogy szeretik őket,
ha szépen beszélnek velük,
mások,
ha ajándékokat kapnak,
ismét mások,
ha megérintik őket.
Mindenkinek úgy kell megmutatni a szeretetünket,
ahogy azt a legjobban megérti és megérzi.
A házasságban is fontos,
hogy úgy mutassuk ki a szeretetünket a társunk iránt,
ahogy a legjobban szeretné.
Ez nem mindig könnyű,
mert ki kell lépnünk a magunk kényelmi területéről,
és meg kell tennünk azt a második mérföldet,
amiről az Úr Jézus beszélt (Mt 5,41).
Az Úr Jézus többféle módon mutatta meg szeretetét,
mindenkinek úgy,
ahogy arra szüksége volt:
Bátorító szavakkal:
„Én vagyok,
ne féljetek!”
– Jn 6,20
Időt töltött az emberekkel:
Nikodémussal és a samáriai asszonnyal hosszasan elbeszélhetett.
– Jn 3, 4
Megérintette az embereket:
„átölelte,
és kezét rájuk téve megáldotta őket” – Mk 10,16
Jót tett:
„… sokakat meggyógyított…” – Mk 3,10
Ajándékot adott:
„Ha ismernéd az Isten ajándékát…,
adott volna neked élő vizet” – Jn 4,10.
Ő maga volt a legnagyobb ajándék.
Az Úr Jézustól tanulva mi is kifejezhetjük házastársunk iránti szeretetünket ilyen módon:
Elismerő szavakkal.
Ide tartoznak a dicséretek és bátorítások.
Ha házastársad valami jót tett,
ügyesen elvégzett,
jól főzött,
megjavított valamit stb.,
jól esik neki,
ha ezt elismerik,
ezért megdicsérik.
Ugyancsak szeretve érzi magát,
ha bátorítod,
megvéded,
amikor erre van szüksége.
Minőségi idővel.
A szeretetünket együtt töltött idővel is ki lehet fejezni.
Az együtt töltött idő akkor minőségi,
ha közben olyan dolgokat teszünk,
ami a másiknak fontos,
ha teljesen odafigyelünk a társunkra.
Ide tartozik a tartalmas és őszinte beszélgetés,
az egyszerű együttlét is.
Ajándékok adásával.
Bármilyen egyszerű ajándék fontos lehet,
ha figyelmességről tesz bizonyságot.
Legtöbbször nem az ajándék értéke vagy hasznossága,
hanem a gesztus számít.
Valamilyen szolgálat végzésével.
Ha valamit teszünk a társunk javára,
ha segítünk neki,
ha elvégzünk olyan munkát,
amit ő szokott megtenni,
vagy ő vár el,
a szeretetünket fejezheti ki.
A társadalomban korábban megvoltak a külön női,
és külön férfimunkák.
Mostanában – különösen azóta,
hogy a nők is munkahelyen dolgoznak - már a férfiak is elvégezhetnek a ház körül és a háztartásban olyan munkákat,
amiket nem végeztek azelőtt.
Testi érintésekkel.
Ide tartoznak a simogatások és ölelések.
Ezek az érintések fontosak a nemi együttlétek alkalmával,
de nem kell és nem szabad csak erre korlátozódniuk.
Minden kedves gesztussal kifejezhetjük,
hogy „tetszel nekem,
fontos vagy nekem,
szeretlek”.
A fent említett módok mindegyikén ki lehet,
és ki kell a házastársaknak fejezniük egymás iránti szeretetüket.
Egymást megismerve azonban rájönnek arra,
hogy társuk a szeretet melyik kifejezésével érzi magát leginkább szeretve.
b. Őszinteség és kommunikáció
A szeretet csak az őszinteség légkörében,
egymással beszélgetve,
kommunikálva marad meg,
és fejlődik jól.
Jó,
ha a házasfelek egyben a legjobb barátai is egymásnak.
Az őszinteség és az őszinte beszélgetés nagyon fontos.
Ha megosztják minden gondolatukat,
érzéseiket és elképzeléseiket,
azáltal elmélyítik kapcsolatukat,
és szilárdabbá teszik házasságukat.
A házasfeleknek nem lehetnek titkaik egymás előtt.
Az örömöket és bánatokat együtt kell viselniük.
Nincsenek titkaik,
mert szeretik egymást,
és elkötelezték magukat egymás javára.
Ha nézeteltérés akad,
fontos,
hogy egymással megbeszéljék,
mert ez feszültséghez vezethet,
és a szeretet meggyengülését okozhatja.
Még ha vétkeztek is,
vallják meg egymásnak,
együtt keressenek megoldást,
és bocsássanak meg egymásnak.
Fontos,
hogy egyetértsenek mindenben,
különösen a hitéletükkel kapcsolatos dolgokban.
Az egyetértést nagyban elősegíti,
ha közösen olvasnak igét,
ha megbeszélik azt,
és eldöntik,
hogy hogyan fogják azt közösen megélni.
Fontos az egyetértés az anyagiakban és a gyermekek nevelésében is.
Az egyetértéshez minden területen feltétlenül fontos az őszinteség és a kommunikáció.
c. Testi örömszerzés
A házasélet egyik fontos területe a szexuális közösség.
A szexualitást Isten teremtette,
és adta ajándékba az embernek,
ami áldására válik,
ha Isten akarata szerint él vele.
Az ige arra tanít,
hogy a házasfelek éljenek rendszeres szexuális életet egymás boldogítására:
A férj teljesítse kötelességét felesége iránt,
hasonlóan a feleség is a férje iránt.
A feleség nem ura a maga testének,
hanem a férje;
s ugyanúgy a férj sem ura a maga testének,
hanem a felesége.
Ne fosszátok meg egymást magatoktól,
legfeljebb közös megegyezéssel egy időre,
hogy szabaddá legyetek az imádkozásra,
de azután legyetek ismét együtt,
nehogy megkísértsen a Sátán titeket azáltal,
hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni.
(1Kor 7,3-5)
A Zsidókhoz írt levél is hasonló értelemben beszél a szexualitásról,
amit jónak és szentnek tart a hívők között:
Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt,
és a házasélet (eredetiben:
közösülés) legyen tiszta!
A paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten.
(Zsid 13,4)
Ezekből az igékből a következő elveket vonhatjuk le a szexuális életre nézve:
Rendszeresnek kell lennie.
„… ne fosszátok meg egymást magatoktól,
legfeljebb… egy időre”.
Az intim élet rendszeres,
amit megszakíthatnak kisebb időszakok közös megegyezés alapján.
Az együttlétek gyakoriságát befolyásolják a távollétek,
az egészségi állapot,
az életkor stb.
Időszakosan lehet tartózkodni.
„… hogy szabaddá legyetek az imádkozásra”.
Az intim életről időszakosan le lehet mondani a lelki élet és szolgálat érdekében,
betegség,
vagy más különleges helyzetben.
A lelki ember kap erőt arra,
hogy uralkodjon a vágyain.
Közös megegyezésre lehet tartózkodni.
„… közös megegyezéssel…”.
Az intim életről való lemondás nem lehet egyoldalú,
ebben közösen,
önkéntesen kell megegyezni.
A testi együttlétben a társunk örömét kell keresnünk.
„… A feleség nem ura a maga testének,
hanem a férje;
s ugyanúgy a férj sem ura a maga testének,
hanem a felesége”.
Az intim életben nem a magunk élvezetét kell keresnünk elsősorban,
hanem a társunkét.
Az indokolatlan tartózkodás kísértéshez vezethet.
„… nehogy megkísértsen a Sátán titeket…”.
A nemi vágyak nagyon erősek,
és jobb házaséletet élni,
mint folyton feszültségben lenni vagy vétkezni.
Pál apostol így is tanított:
„A paráznaság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége,
és minden asszonynak saját férje”,
és „… jobb házasságban élni,
mint égni” (1Kor 7,2.9).
Tartózkodással nem szabad büntetni (megfosztani) a házastársat.
„… a házasélet legyen tiszta…” A társunk megbüntetése azáltal,
hogy tartózkodunk az intim élettől,
amikor ő vágyik az együttlétre,
nem helyes.
Ha ez történik,
akkor a házasélet nem lesz tiszta.
d. Néhány gyakorlati megállapítás a házaséletről
A házasságban megélt intimitással kapcsolatban nagyon sok gyakorlati kérdés vetődik fel.
Ezekkel itt nem foglalkozhatunk részletesen,
de néhány dolgot jó lesz megemlíteni.
A nemi élettel kapcsolatban sok félreértés és helytelen gondolkodás van az emberek között.
Az alábbi táblázatban feltüntettünk néhányat a rájuk adható válasszal együtt.
 
Helytelen és helyes vélemények a nemi életről
– Helytelen:
A nemi élet elfogadható bármely személy között,
ha szeretik egymást.
– Helyes:
A nemi életnek a keretét Isten a házasságban határozta meg.
– Helytelen:
A nemi élet csupán kötelesség.
– Helyes:
A nemi élet több mint kötelesség:
egy kiváltság.
– Helytelen:
A nemi élet nem lelki dolog.
– Helyes:
Épp annyira lelki,
mint a szeretet más megnyilvánulásai:
a megbocsátás,
bátorítás stb.
– Helytelen:
A nemi élet egy szaporodási ösztön.
– Helyes:
Sokkal több,
mint szaporodás.
Ha csak ennyi lenne,
az embernél is lennének párzási időszakok,
mint például a madaraknál.
– Helytelen:
A házasfél büntetésének vagy jutalmazásának egy módja.
– Helyes:
Nem a körülményektől,
és nem érdemtől kell függenie.
– Helytelen:
Ha az életben nem megy valami,
az ágyban megoldódik.
– Helyes:
Ha valami nem megy jól az életben,
azt nem az ágyban lehet megoldani.
– Helytelen:
A nemi életnek nincs semmi kapcsolata az élet többi területeivel.
– Helyes:
A családi életnek minden területével kapcsolata van.
Az Úr a férfit és a nőt úgy teremtette,
hogy egymásnak kiegészítő felei legyenek.
Ez a tény feltételezi,
hogy a férfi és a nő különbözik egymástól.
Ez a különbség megmutatkozik a nemi élet területén is.
Ha a különbségeket megfelelő odafigyeléssel kezeljük,
akkor ez boldog házaséletet eredményez.
A nemi életről sok embernek azért vannak helytelen meglátásai,
mert az ezzel kapcsolatos látásukat a szerelmes filmek és könyvek határozzák meg,
amelyek nem a valóság szerint mutatják be a szerelmet és a szexualitást.
A valóság megéléséhez fontos,
hogy Isten igéje vezessen bennünket,
és hogy hívő emberek tapasztalatait és tanácsait vegyük figyelembe.
e. A gyermekáldás
A házasélet természetes következménye a gyermekek születése.
A hívő házaspár nem tartja magától értetődőnek,
hogy gyermekei születnek,
hanem Isten különleges kegyelmének és áldásának.
A gyermek megfoganása és születése egy csoda,
aminek Isten részesévé teszi a hívő házaspárokat.
A Biblia sok helyen beszél arról,
hogy a gyermekáldás ajándék Isten részéről.
Bizony,
az Úr ajándéka a gyermek,
az anyaméh gyümölcse jutalom.
Mint a hős kezében a nyilak,
olyanok a serdülő ifjak.
Boldog az az ember,
aki ilyenekkel tölti meg a tegzét… (Zsolt 127,3-5) Feleséged olyan házad belsejében,
mint a termő szőlőtő;
gyermekeid olyanok asztalod körül,
mint az olajfacsemeték.
Ilyen áldásban részesül az az ember,
aki féli az Urat.
(Zsolt 128,3-4)
Azért létezünk a földön,
mert az előttünk lévő nemzedékek vállaltak gyermekeket,
eltartották és felnevelték őket.
Amikor a házaspároknak gyermekük születik,
akkor eleget tesznek Isten parancsának,
amit még a teremtéskor adott az embernek.
Isten megáldotta őket,
és ezt mondta nekik Isten:
Szaporodjatok,
sokasodjatok,
töltsétek be,
és hódítsátok meg a földet.
(1Móz 1,28)
A hívő ember örömmel engedelmeskedik Istennek,
hogy ezt a parancsot teljesítse,
és nagy kiváltságnak tartja,
hogy az Úrral együtt munkálkodhat a gyermekek világra hozatalában és felnevelésében.
A családdal és a gyermekekkel kapcsolatban a világnak eltérő álláspontja és gyakorlata van,
mint az Isten népének.
Krisztus követői az alábbiakat vallják a családról és a gyermekekről:
–Isten jót akar nekünk,
amikor azt akarja,
hogy házasságban éljünk,
és gyermekeink legyenek.
–Isten szuverén döntésétől függ,
hogy lesznek-e gyermekeink,
vagy nem.
–A világ álláspontja általában nem kedvez a gyermekeknek (nem gyermekbarát).
–A szülőknek felelősségük van a gyermekek világra hozásában.
–A család akkor is család,
ha nem lehet gyermekük.
–A gyermekek Istentől jövő áldások.
–Az emberiség szaporodása a család egyik célja (de nem egyedüli).
–Isten szuverén akaratának kell érvényesülnie a gyermekvállalásban is.
–A hittel és felelősséggel vállalt gyermekekről Isten gondot visel.
A gyermekáldással kapcsolatban is igaz,
ami az élet minden területére érvényes.
Ha Isten meg is áld bennünket,
és ígéreteket is ad,
a felelősségünk akkor is megmarad.
Például Isten megáldott bennünket azzal,
hogy Jézus Krisztus megszerezte üdvösségünket,
de a mi szerepünk az,
hogy elfogadjuk azt:
megtérjünk és higgyünk.
Az Úr megígérte,
hogy a mennyei Atya gondoskodik rólunk (Mt 6,25-26),
de nekünk kell a mindennapi kenyérért megdolgoznunk,
mert,
„aki nem akar dolgozni,
az ne is egyék” – mondja az ige (2Thessz 3,10).
Ugyanígy van a gyermekáldás területén is.
Isten áldása a gyermek,
de nekünk felelősségünk van velük kapcsolatban.
A következő leckében részletesen fogunk foglalkozni a gyermeknevelés kérdésével,
most csak annyit jegyezzünk meg,
hogy a gyermekekkel kapcsolatban a szülőknek az alábbi felelősségük van:
–Biztosítsák számukra az élelmet és a ruházatot.
–Biztosítsák a megfelelő lakáskörülményeket.
–Tanítsák meg őket viselkedni,
helyesen kapcsolódni az emberekhez és a társadalomhoz.
–Taníttassák őket,
hogy legyen egy szakmájuk,
hogy majd tudják eltartani magukat.
–Neveljék őket hitre.
–Követendő példát mutassanak nekik.
Isten úgy teremtett meg bennünket,
hogy dönthetünk arról,
hány gyermekünk legyen,
és mikor szülessenek meg.
Annyi gyermekünk legyen,
amennyi felé hit által vállalni tudjuk a fenti felelősségeinket.
A gyermekek számával kapcsolatban lehet egy álláspontunk,
de az utolsó szó Istené kell,
hogy legyen.
Férfiak és nők közötti különbség a nemi élet területén
Különbözés területeiFérfi
IrányultságFizikai - Testi egyesülés - VáltozatosságKapcsolati - Érzelmi egyesülés - Biztonság
IzgalomLátás - Szaglás - Cselekvés - KinézetÉrintés - Magatartás - Kedves szavak - Személyiség
SzükségekTisztelet - Nézzenek fel rá (Csodálat) - Ne legyen elutasítva - Fizikai szükségekMegértés - Gyengéd közelség - Idő (előjáték) - Érzelmi szükségek
Szexuális reakcióGyors - Kezdeményez (általában) - Nehezen lehet elvonni a figyelmétLassú - Válaszol (általában) - Könnyen el lehet vonni a figyelmét
OrgazmusRelaxál - Rövid, de erőteljes - Fizikai síkon - Szükséges a kielégüléshezErősíti az egységet - Hosszabb és mélységesebb - Érzelmi síkon - A kielégülés lehetséges orgazmus nélkül is