Vissza a tartalomjegyzékhez
9. A keresztyén házasság és családi élet
‏‏‎
Hisszük,
hogy a házasságot Isten szerezte,
hogy a házasfelek az ő szent akaratának megfelelően,
holtig tartó szeretetben és hűségben,
egymás örömére és támogatására éljenek és gyermekeket neveljenek.
Isten rendelésének az a házasság felel meg leginkább,
amelyet kölcsönös és tiszta vonzalom alapján,
a Szentlélek vezetésére és az Ige tanácsára figyelve,
józan megfontolással köt meg a szellemi,
lelki és testi szempontokból egymáshoz illő férfi és nő…
Az elválást – házasságtörés esetét kivéve – Isten Igéje alapján megengedhetetlennek tartjuk.
A házasságtörők nem mehetnek be Isten országába.
 
Baptista Hitvallás
Az emberi társadalmi élet legkisebb eleme a család.
Az embereknek szükségük van a családra.
A férfiaknak és nőknek társra van szükségük,
akit szerethetnek,
akiről gondoskodhatnak.
Isten úgy rendelte,
hogy a férfi és a nő kölcsönösen kiegészítse egymást,
és együtt boldogok legyenek.
A családra a gyermekeknek is szükségük van,
hogy egészségesen nőjenek fel,
hogy a szülők viseljenek gondot rájuk szeretetben,
és hogy tanítsák és neveljék őket.
A gyermekeknek szükségük van szeretetre és megbecsülésre,
és ha ezt megkapják a családban,
boldogok lehetnek.
Ha a családi élet elromlik,
az ember boldogtalan lesz,
és a társadalom is a romlás útjára lép.
A család egy férfi és egy nő összeházasodásával kezdődik.
A gyülekezet lelkiállapota nagyban függ a benne lévő családok állapotától,
lelki egészségétől.
a. Isten rendelése a házasság
Amikor Isten megteremtette az embert,
férfinak és nőnek teremtette őket.
Az volt a célja,
hogy testi és lelki közösségben éljenek egymás segítésére és boldogítására.
Mondhatjuk,
hogy Isten maga volt az,
aki megalkotta a házasságot,
és ezzel létrehozta a családot.
Megteremtette Isten az embert a maga képmására,
Isten képmására teremtette,
férfivá és nővé teremtette őket.
1Móz 1,27
További igék: 1Móz 2,18 és 21-24
A múltban voltak kivételes esetek,
amikor egy férfinek több mint egy felesége volt,
de Isten eredeti terve az volt,
hogy a házasság egy férfi és egy nő életen keresztül tartó kapcsolata legyen.
Ő így válaszolt:
„Nem olvastátok-e,
hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket?”
Majd így folytatta:
„Ezért hagyja el a férfi apját és anyját,
ragaszkodik feleségéhez,
és lesznek ketten egy testté.
Úgyhogy már nem két test,
hanem egy.
Amit tehát az Isten egybekötött,
ember azt el ne válassza.”
Mt 19,4-6
További ige: Róm 7,2-3
A keresztyén házasság akkor kezdődik,
amikor az összeházasulandó felek a közösség és Isten előtt,
egy istentisztelet keretében kijelentik,
hogy egész életen keresztül szeretni fogják egymást,
és egymás segítségére együtt fognak élni.
Mivel a Biblia szerint a házasság egy életre szóló kapcsolat,
ezért elítéli az elválást és a hűtlenséget.
A házasfelek közötti gondokat nem elválással,
sem hűtlenséggel,
hanem türelemmel,
szeretettel és megbocsátással kell megoldani az ige szerint.
Az elválás és a hűtlenség bűn Isten szemében.
Egy házasfél hűtlenséget követ el,
ha házasságon kívül más személlyel létesít intim kapcsolatot,
vagy elhagyja családját (házastársát és gyermekeit),
és nem gondoskodik róluk.
Ő ezt mondta nekik:
„Aki elbocsátja feleségét,
és mást vesz el feleségül,
házasságtörést követ el ellene;
és ha az asszony bocsátja el férjét,
és máshoz megy férjhez,
szintén házasságtörést követ el.”
Mk 10,11-12
További igék: 1Kor 7,10-11; Ef 4,31-32; Kol 3,18-19; 1Thessz 4,3-4; 1Tim 5,8; Zsid 13,14
b. Tisztán a házasságig
Isten,
az ember boldogsága érdekében úgy tervezte,
hogy a nemi kapcsolat,
vagy a szerelem minden testi kifejezése (testi érintés,
ölelés,
csókolózás,
stb.)
csak a házasságon belül történjen.
Ezzel az Úr óvni akarta az ember,
a jövendő házasság és család boldogságát.
Ezért a keresztyén fiatalok önmegtartóztató életre vannak felszólítva.
A paráznaságot,
bujaságot,
flörtölést és komolytalan kapcsolatot elítéli az ige.
Mint nappal illik,
tisztességben járjunk:
nem dorbézolásban és részegeskedésben,
nem szeretkezésben és kicsapongásban,
nem viszálykodásban és irigységben,
hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust;
a testet pedig ne úgy gondozzátok,
hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne.
Róm 13,13-14
További igék: Gal 5,19; Kol 3,5
Mivel a házasság komoly és életre szóló dolog,
a fiataloknak a házasság előtti idejüket az életre való felkészüléssel kell eltölteniük:
meg kell térniük,
törekedniük kell a lelki fejlődésre,
megfelelő szorgalommal kell tanulniuk,
el kell sajátítaniuk egy szakmát,
jellemben fejlődniük kell,
sok gyakorlati dolgot meg kell tanulniuk,
amire az életben szükség lesz,
stb.
Örvendezz,
ifjú,
míg fiatal vagy,
légy jókedvű ifjúságod idején,
és élj szíved vágya szerint,
ahogy jónak látod!
De tudd meg,
hogy mindezekért Isten megítél téged!
Távolítsd el szívedből a bosszúságot,
és tartsd távol magadtól a rosszat,
mert az ifjúkor és a fiatalság mulandó!
Gondolj Teremtődre ifjúságod idején,
míg el nem jönnek a rossz napok,
és el nem érkeznek azok az évek,
melyekről ezt mondod:
nem szeretem őket!
Préd 11,9-12,1
További igék: 1Pt 4,2-3
A korai barátság fiúk és lányok között,
a hosszú udvarlás a szerelem korai felkeltéséhez,
tisztátalan gondolatokhoz vezet,
és lehetőséget ad a vétkezésre.
Ezért a fiataloknak ezektől óvakodniuk kell.
Ajánlatos a hívő fiataloknak,
hogy a lelki munkából korán vegyék ki a részüket,
mert az ifjú évek soha vissza nem térő lehetőséget adnak erre.
Kérve kérlek titeket,
Jeruzsálem lányai,
a gazellákra és a mező szarvasaira:
Ne keltsétek,
ne ébresszétek föl a szerelmet,
amíg nem akarja!
Énekek 2,7
További igék: Ef 5,3-7; 1Tim 4,12; 2Tim 2,22; 1Pt 2,11
Ha valaki fiatal korában nem ismerte az Úr Jézust és bűnben élt,
majd úgy kötött házasságot,
biztos lehet abban,
hogy amikor megtért,
más bűneivel együtt az Úr Jézus ifjúságának bűneit is megbocsátotta.
c. A házasságkötés
A hívők az Úrban kötnek házasságot.
Ez azt jelenti,
hogy hívő csak hívővel házasodik.
Ha valaki akarattal köt nem hívővel házasságot,
sok kísértésnek és gondnak teszi ki magát,
és vétkezik az Úr igéje ellen.
Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában,
mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak,
vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez?
2Kor 6,14
További ige: 1Kor 7,39
A házasságot a hívők Isten színe előtt,
és azon közösség előtt kötik meg,
amelyikhez tartoznak.
Erre az alkalomra elhívják más ismerőseiket és szeretteiket.
A házasság és a házasfelek közös élete (testi,
lelki,
társadalmi) ettől a pillanattól kezdődik.
Mivel a társadalom törvényei előírják,
a házasságot a polgári hatóságok előtt is meg kell kötni.
A paráznaság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége,
és minden asszonynak saját férje.
1Kor 7,2-3
A házasságkötés a fiatal pár számára egy nagyon boldog,
de komoly alkalom is.
Ezért hívőkhöz méltó módon kell eljárni úgy a házasságkötési istentiszteleten,
mint az azt követő ünnepi ebéden vagy vacsorán.
Ezeken nem a külsőségekre (ruhák,
díszítések,
színes ceremónia,
stb.),
sem az étkezésre,
sem pedig a szórakozásra kell tenni a hangsúlyt,
hanem arra,
hogy a házasságkötési alkalom lelki légkörben zajlódjon le,
és Isten dicsőségére legyen.
A házasságkötést követő ebéd vagy vacsora legyen egyszerű,
kerülni kell a fölösleges költekezést és a büszke magunkmutogatást.
Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek,
ne a hajfonogatás,
arany ékszerek felrakása vagy különféle ruhák felöltése,
hanem a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével:
ez értékes az Isten előtt.
Egykor a szent asszonyok is,
akik az Istenben reménykedtek,
így díszítették magukat:
engedelmeskedtek férjüknek.
1Pt 3,3-5
A keresztyének,
Isten igéje alapján bűnnek tartják a leányszöktetést,
„összelakást”,
ugyanazon nemhez tartozók intim kapcsolatát (homoszexualitás),
és ezeknek a házasságát,
lásd Róm 1,26-27.
Mint minden bűnre,
amit Istennek megvall az ember és Isten segítségével elhagy,
ezekre is bocsánatot nyer Jézus Krisztus érdeméért.
Ha valaki házasságkötése után tért meg,
és házastársa nem lett hívő,
imádkozzon érte,
hogy ő is hívő legyen.
Az imádkozás mellett úgy kell élnie,
hogy házastársa lássa meg,
hogy valódi és őszinte hívő életet él.
Ugyanígy,
ti asszonyok,
engedelmeskedjetek férjeteknek,
hogy ha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének,
feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket,
felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre.
1Pt 3,1-2
d. A házasfelek szerepe és felelőssége
Az ige kölcsönös szeretetre hívja fel a házasfelek figyelmét.
A nőt és a férfit nem egyformának teremtette Isten,
hanem úgy,
hogy kiegészítsék egymást,
egymásnak segítőtársai legyenek.
Azután ezt mondta az Úristen:
Nem jó az embernek egyedül lenni,
alkotok hozzáillő segítőtársat.
1Móz 2,18
A házasság olyan kapcsolat,
amiben társunkkal együtt boldogok lehetünk,
és szükségeinket házastársunk igyekszik majd betölteni,
mert szeret.
A házasságba azonban nem önző szándékkal lépünk,
hanem azért,
hogy testi-lelki javára legyünk a társunknak.
Csak az alkalmas a házasságra,
aki kész magáról lemondva társáért élni.
És ugyanígy,
ti férfiak is,
megértően éljetek együtt feleségetekkel,
mint a gyengébb féllel,
adjátok meg nekik a tiszteletet,
mint örököstársaitoknak is az élet kegyelmében,
hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba.
1Pt 3,7
Isten a házasságban a férjnek és a feleségnek különböző szerepet szánt.
A férfi a nő és a család feje,
neki szeretettel gondoskodnia kell a családról.
Szeretnie kell a feleségét,
úgy ahogy Krisztus is szerette az egyházat,
és életét adta érte.
A férfi ezért védője,
gondviselője a családjának:
a feleségének és a gyermekeinek.
A férfinek nem szabad erőszakosnak lenni,
és nem is uralkodhat a felesége felett.
Férfiak!
Úgy szeressétek feleségeteket,
ahogyan Krisztus is szerette az egyházat,
és önmagát adta érte,
hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje,
így állítja maga elé az egyházat dicsőségben,
hogy ne legyen rajta folt,
vagy ránc,
vagy bármi hasonló,
hanem hogy szent és feddhetetlen legyen.
Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket,
mint a saját testüket.
Aki szereti a feleségét,
az önmagát szereti.
Ef 5,25-28
További ige: Kol 3,19
A nő felé Isten azt a felhívást intézi,
hogy legyen engedelmes férjének,
és vesse alá magát az ő lelki tekintélyének.
A nő,
mivel róla gondoskodnak,
ezért inkább az otthon fenntartásával foglalkozik és a gyermekek nevelésével,
a férjével együtt.
Az engedelmesség nem jelenti azt,
hogy a nő alacsonyabb rendű és kevésbé értékes.
Ugyanolyan értékes,
mint a férfi,
csak más,
és más a szerepe is.
Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek,
mint az Úrnak;
mert a férfi feje a feleségnek,
ahogyan Krisztus is feje az egyháznak,
és ő a test üdvözítője is.
De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak,
úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben.
Ef 5,22-24
További ige: Tit 2,4-5
e. Gyermekek a keresztyén házasságban
A házasság lehet boldog és érvényes gyermekek nélkül is.
Isten azonban meg akarja áldani a házastársakat gyermekekkel is.
Az egészséges házasfeleknek vállalniuk kell a gyermekáldást,
és nem élhetnek önző módon csak maguknak.
Isten megáldotta őket,
és ezt mondta nekik Isten:
Szaporodjatok,
sokasodjatok,
töltsétek be és hódítsátok meg a földet.
1Móz 1,28
További igék: Zsolt 127,3-5
A gyermekek eltartása és nevelése nehézségekkel jár,
de ezt a keresztyén szülők szívesen vállalják.
Mivel a gyermek nagyon sok örömet is jelent,
ezért a nehézségeket szinte észre sem veszik.
Hívő szülőkként gondoskodnunk kell arról,
hogy gyermekeinknek jó ellátásban legyen részük,
anélkül,
hogy elkényeztetnénk őket.
A gyermekeket meg kell tanítani az élet különböző dolgaira,
hogy könnyen boldoguljanak.
Meg kell tanítanunk nekik,
hogyan viselkedjenek másokkal,
és hogyan épüljenek be más emberek közé.
Ebben a szülőnek jó példát kell mutatnia.
A gyermekeket iskolába kellé járatni,
hogy felnőttként megfelelő munkahelyet kapjanak.
Munkára,
kitartásra,
becsületre nevelni a gyermeket nagyon fontos.
Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon,
még ha megöregszik,
akkor sem tér el attól.
Péld 22,6
További igék: Péld 13,1; Kol 3,21
A szülők legfontosabb feladata,
hogy a gyermekeiket hitben neveljék,
és segítsék,
hogy meg tudjanak térni.
Ezért a gyermekekkel már kicsi koruktól kezdve foglalkozni kell;
meg kell tanítani őket az igére,
imádkozni és énekelni.
Vinni kell magunkkal őket a gyülekezetbe,
és a gyermek-,
majd az ifjúsági munkába be kell őket vonni.
Maradjanak a szívedben azok az igék,
amelyeket ma parancsolok neked.
Ismételgesd azokat fiaid előtt,
és beszélj azokról,
akár a házadban vagy,
akár úton jársz,
akár lefekszel,
akár fölkelsz!
5Móz 6,6-7
További ige: Péld 22,6
Fontos,
hogy a szülő időt töltsön gyermekeivel,
ne hanyagolja el őket,
és ne hagyja nevelésüket másokra.
Nagyon fontos az állandó jó példa mutatása.
A gyermekektől Isten elvárja,
hogy engedelmeskedjenek a szüleiknek és tiszteljék őket.
Oda kell figyelniük tanításukra,
amikor az élet dolgaira és Isten megismerésére tanítják őket.
Hallgass,
fiam,
apád intésére,
és ne hagyd el anyád tanítását,
mert ékes koszorú ez a fejeden és ékszer a nyakadon!
Péld 1,8-9
További igék: Ef 6,1-3
f. A szeretet „tökéletes kötele”
A házasság csak akkor működik,
ha a szeretet „soha el nem fogy”.
Az ifjúkori szerelem lecsillapul,
de az igazi önfeláldozó szeretet összetartja a házasságot egész életen át.
A szeretet az,
ami megtart társunk mellett úgy a jó dologban,
mint a rosszban,
egészségben és betegségben.
Viseljétek el egymást,
és bocsássatok meg egymásnak,
ha valakinek panasza volna valaki ellen:
ahogyan az Úr is megbocsátott nektek,
úgy tegyetek ti is.
Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet,
mert az tökéletesen összefog mindent.
Kol 3,13-14
További igék: 1Kor 13,4-8 és 13
Mivel nem vagyunk egyformák,
de nem is vagyunk tökéletesek,
sokat hibázunk és vétkezünk házastársunk ellen is.
Szeretet által van erőnk a megbocsátásra és kitartásra hűségesen társunk mellett.
Mivel Isten gyermekei vagyunk,
tőle kapjuk ezt a szeretetet és az erőt a kitartó szolgálatra.
 
 
Emlékezz!
–Mi célból rendelte Isten a házasságot?
–Mikor kezdődik a keresztyén házasság?
–Miért ítéli el Isten igéje az elválást?
–Hogyan kell készülniük a fiataloknak a házasságra?
–Hogyan és kivel kötnek a hívők házasságot?
–Milyen szerepe és kötelessége van a házasfeleknek?
–Milyen felelőssége van a szülőknek, és milyen a gyermekeknek a keresztyén családban?
Elmélkedj!
Házasoknak:
–Ha valamiben vétkeztél a házasság előtt, megvallottad-e az Úrnak, és megtértél az elkövetett bűnből?
–Ha nem hívő a házastársad, mit kellene tenned, és milyen embernek kellene lenned, hogy megnyerd őt az Úrnak?
–Mint hívő házastárs, betöltöd-e a szerepedet társad felé és gyermekeid felé?
–Ha vannak gyermekeid, neveled őket az ige szerint?
–Mit kellene tenned, hogy a szeretet „tökéletes kötele” erősebb legyen családodban?
Házasság előtt lévőknek:
–Hogyan készülsz a házasságra? Ige szerint, vagy testi vágyaidtól hajtva?
–Gondolkodj azon, hogy milyen menyegzői ünnepély tetszene leginkább az Úrnak?
–Mint gyermek, engedelmes vagy-e szüleidnek?
Cselekedj!
Házasoknak:
–Vallj meg és hagyj el minden bűnt, amit a házassággal kapcsolatban elkövettél, ha még nem tetted volna meg!
–Élj hívő házastárshoz méltó életet!
–Ha vannak gondok a házaséletedben, oldd meg azokat az ige szerint! Kérd a lelki testvérek segítségét!
Házasság előtt lévőknek:
–Vallj meg és hagyj el minden olyan bűnt, amit az ifjúkori kívánságok miatt követtél el, ha ezt eddig nem tetted volna! Tartsd meg magadat tisztán a házasságig!
–Helyezz nagy hangsúlyt a lelki életed növekedésére, és végy részt a lelki munkában!
Mindenkinek:
–Olvasd el a leckében idézett igeverseket!